Financiering hindert start wooncoöperatie

Het zal voor velen herkenbaar zijn. Enthousiast beginnen met een groep gelijkgestemden om een wooncoöperatie op te richten. Vervolgens worden er veel obstakels opgeruimd. En dan de financiering. Is er een bank die de benodigde lening wil verstrekken? Dat blijkt bijzonder lastig te zijn en vaak een niet te nemen barrière. Het enthousiasme vermindert en soms constateren de initiatiefnemers uiteindelijk dat het niet lukt. Dat is jammer.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de financiering heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ons gevraagd dit uit zoeken. Het blijkt dat er maar weinig banken zijn die aan een wooncoöperatie een lening willen verstrekken. Het past dan niet in het beleid van de bank. Of door de strenge regelgeving die op banken van toepassing is, komt er veel administratieve rompslomp bij kijken. Als een bank wel bereid is om een lening te verstrekken, dekt de lening niet alle kosten. De leden van de wooncoöperatie moeten eigen geld inbrengen, anders verstrekt de bank geen lening. Voor de bank is deze inbreng van eigen geld noodzakelijk omdat anders het risico te groot is. Het gaat dan in de praktijk om 20 tot 30 procent van de marktwaarde van het complex, waarvoor er geen lening is. Voor de leden van de wooncoöperatie met veelal een niet al te hoog inkomen en weinig eigen geld, is dat ontbrekende bedrag niet gemakkelijk op te brengen.

Het blijkt dat zonder steun van de overheid deze kloof meestal niet is te overbruggen. De gemeente Amsterdam heeft medio dit jaar een regeling opgesteld waarbij minder eigen inbreng van de wooncoöperaties nodig is. Daarnaast heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een stimuleringsregeling voor wonen en zorg waardoor de banken met garantie van het ministerie een grotere lening verstrekken. Ook dan blijft een eigen inbreng overigens nog nodig. Zonder een toereikende regeling die de omvang van de eigen inbreng verlaagt, valt het niet te verwachten dat wooncoöperaties succesvol zullen zijn.

Meer informatie

Het rapport is aan de Tweede Kamer aangeboden met een Kamerbrief. Er is ook een rekenmodel opgesteld dat op hoofdlijnen inzicht geeft in de lening die een bank zou kunnen verstrekken.

Meer informatie: kennisdossier De wooncoöperatie.