Energiebesparing via permission marketing

Om het energiebewustzijn van huurders te vergroten en de participatie aan renovatieprojecten te bevorderen, zouden corporaties in hun communicatie moeten sturen op permission marketing: toestemming krijgen van potentiële klanten om hen te informeren over producten en/of diensten.

In tegenstelling tot vroeger ontvangen mensen tegenwoordig wel 500 tot 1.500 prikkels per dag. Via televisie, computer, smartphone of ‘in real life’ worden we overstelpt met prikkels. Uit zelfbescherming laten we de meeste langs ons heen gaan. Maximaal tien per dag laten we toe tot ons brein. Dat is de reden waarom reclames eindeloos worden herhaald.

Waar de klassieke marketing vooral is gericht op zenden, gaat permission marketing juist over het opbouwen van een relatie. Deze ontwikkeling vraagt van de woningcorporaties een andere manier van communiceren met hun huurders. Want wie wilt dat een boodschap aankomt, moet daarvoor ook meer en beter zijn best doen. Alleen nog ‘langskomen’ als de corporatie een project wil uitvoeren, wordt steeds slechter geaccepteerd door huurders. Structureel investeren in een goede relatie met huurders kan ervoor zorgen dat de communicatie rond een project veel gemakkelijker verloopt.

Veel communicatie gaat uit van het rationeel benaderen en beslissen van de huurder. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat mensen alle beslissingen nemen in het oerbrein of vanuit emotie. De beslissing wordt vervolgens gerationaliseerd. Het is daarom vooral van belang om mensen in hun emotie te raken. Dat is veel effectiever dan hen proberen te bereiken met veel feitelijke informatie.

Met communicatie is het ook mogelijk om huurders meer bewust te maken van hun energiegedrag. Huurders die daadwerkelijk aan de slag gaan met energiebesparende maatregelen, kunnen een extra besparing opleveren van maar liefst 10 procent. Kortom: investeren in communicatie en permission marketing zou zichzelf nog eens kunnen terug betalen.