Energietransitie als instrument tegen energiearmoede

De afgelopen weken was er geen ontkomen aan: in kranten, op het internet en in het achtuurjournaal werd verslag gedaan van de sterk stijgende energieprijzen en de gevolgen daarvan voor onze portemonnees. Een sneller dan verwacht herstel van de economie, de kostbare opwekking van elektriciteit en geslonken gasvoorraden door het relatief koele voorjaar hebben de prijzen in vergelijking met vorig jaar al zo’n 160 euro doen toenemen.

Voor een steeds grotere groep mensen in Nederland zijn deze prijsstijgingen niet op te vangen. Ze hebben vaak al financiële problemen en worden door steeds hogere energiekosten steeds verder in het nauw gedreven. Energiearmoede ligt dan op de loer: het niet of slechts met moeite kunnen betalen van de maandelijkse energierekening.

Recent kwam TNO met nieuwe gegevens over energiearmoede. Vooral in het noorden, oosten, zuid-oosten en in delen van Zeeland wonen mensen met een laag inkomen in slecht geïsoleerde huizen. Wat kunnen we daartegen doen?

Het antwoord luidt: best wel wat, maar dan moet er wel slagvaardig en voortvarend worden gehandeld. Terwijl we eigenaren van woningen en utiliteitsgebouwen vooral willen faciliteren in de transitie naar aardgasvrij, moet er ook voldoende aandacht zijn voor de mensen die niet uit zichzelf mee kunnen in de energietransitie. Zij hebben niet de middelen en de mentale capaciteit om zelf hun woning te (laten) verduurzamen, en voelen zich alleen gelaten door de overheid en de maatschappij.

  • Om gemeenten handelingsperspectief te bieden, is Platform31 bezig met de ontwikkeling van een speciale masterclass, waarin beleidsmedewerkers uit de techniek én het sociaal domein leren hoe je kunt samenwerken om de energietransitie als een wapen te gebruiken in de strijd tegen energiearmoede. Hoe kun je een aanpak maken van een hoger niveau dan enkel tochtstrips plaatsen? Hoe werk je aan politiek draagvlak? Hoe communiceer je met mensen in energiearmoede? Welke rol speelt hun gedrag?
    Deze en andere vragen gaan wij behandelen in de masterclass. We bevinden ons al in de testfase en zullen in 2022 beginnen met de uitrol. Maar dat is nog niet alles.
  • Naast de masterclass heeft Platform31 ook een brochure gemaakt met initiatieven die bijdragen aan het verduurzamen van de woningen van lage inkomens. Een overzicht waar inspiratie en ideeën uit geput kunnen worden. Deze is binnenkort beschikbaar om te downloaden.
  • Een derde manier om kennis over de energietransitie en energiearmoede op te doen is het Kennisdossier Energietransitie, armoede en gedrag dat Platform31 heeft ingericht. Daarin is straks alle kennis van de masterclass en de brochure gebundeld, en kan de lezer zichzelf bijspijkeren op het onderwerp energietransitie voor lage inkomens.

Benieuwd naar wat er de komende tijd verder gaat gebeuren op het gebied van energietransitie, armoede en gedrag? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en houd de website in de gaten. Voor vragen kun je terecht bij Mark Westerhuis.