Elke sector heeft recht op zijn eigen problemen

Waarom moeten woningen energie produceren?

Aedes heeft uitgerekend dat het energieneutraal maken van de woningvoorraad meer dan €100 miljard kost. Maar zijn deze investeringen echt nodig?

Ook het tv-programma Radar wekt de suggestie dat huizenbezitters inclusief corporaties moeten investeren in zonnepanelen en isolatie om Nederland energieneutraal te maken. Ter ondersteuning van dit verhaal wordt het energieneutrale eiland Samsø opgevoerd. Maar met een simpele check met Googlemaps kan iedereen vaststellen dat er op Samsø geen woning te vinden is met zonnepanelen en op basis van Streetviewbeelden ben ik ook niet bijzonder onder de indruk van isolatie. Uit de uitzending van Radar blijkt dat de energie op Samsø wordt opgewekt op verschillende centrale manieren, maar niet woninggebonden.

In Nederland lijkt juist consensus te bestaan dat het energieneutraal maken van de woningvoorraad een keiharde voorwaarde is om Nederland te verduurzamen. Waar dit vandaan komt is volkomen onduidelijk. Kritische vragen hierover worden beantwoord met ‘We zijn het slechtste jongetje van de klas na Luxemburg’ en ‘Alle maatregelen zijn nodig op dit moment’. Dit is blijkbaar een reden om lukraak aan de slag te gaan en geen vragen te stellen over de kosteneffectiviteit. Het EIB heeft laten zien dat “de financieel-economische doelmatigheid van verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving negatief gecorreleerd is met de intensiteit van het ambitieniveau”. Maar het rapport zegt niets over alternatieven buiten de gebouwde omgeving. Kan iemand vertellen of de aanschaf, het onderhoud en het beheer van een energiecentrale op elk dak in Nederland (zonnepalen) werkelijk kosteneffectiever is dan een zonnepanelenpark, wind op zee of andere meer centrale alternatieven om groene energie op te wekken?

Graag wil ik hier noteren dat duurzaamheid ook hoog in mijn vaandel staat. Maar de noodzaak om meters te maken is juist een reden om te investeren in de juiste maatregelen. Haast is daarbij een slechte raadgever. Op het eiland Samsø zijn ze, na analyse en overleg, in elk geval niet uitgekomen op het plaatsen van zonnepanelen op woningen. Onderzoek dus eerst eens wat de meest kosteneffectieve oplossingen zijn voor de bv Nederland. En als dan blijkt dat de energiesector gewoon kan zorgen dat er in 2050 voldoende groene energie is, dan kunnen huiseigenaren inclusief corporaties volstaan met goed isoleren van woningen. Dat bespaart waarschijnlijk een hoop geld, wat corporaties kunnen investeren in beschikbare en betaalbare woningen. Elke sector heeft recht op zijn eigen problemen.