Eerst het doel, dan het middel


Annemiek Lucas – 20 juli 2016

Dat regionale verschillen op de Nederlandse woningmarkt sterk toenemen, daarover bestaat geen discussie. Hoe daarmee om te gaan, daarover wisselen de meningen. Regionale verschillen zouden vragen om differentiatie van beleid op regionaal of lokaal niveau. De Woningwet zou, in sommige gebieden, onvoldoende ruimte bieden om de lokale opgaven aan te kunnen pakken.

Wat mij opvalt, is dat eigenlijk alleen wordt gesproken over het middel: regionalisering, lokalisering of differentiëren in beleid. Verschillende termen die op het zelfde neerkomen, namelijk geen landelijk standaard woonbeleid maar op regionaal of lokaal niveau de mogelijkheid om af te wijken van landelijke normen en eisen. Bijvoorbeeld door te schuiven met de liberalisatiegrens of de inkomensgrens.

Welk doel dient regionalisering en welk probleem lost het op? Dat blijft vaak onduidelijk, zo bleek onlangs ook in de discussie tussen minister Blok, gemeenten en corporaties tijdens het congres van de Vernieuwde Stad over de Lokalisering van het woonbeleid. Lokale partijen wierpen allerlei problemen op, maar eerlijk is eerlijk: er waren geen overtuigende knelpunten en argumenten voor aanpassing van het landelijke beleid. Zelfs een aantal van die lokale partijen stelden hun vraagtekens bij regionalisering. Minister Blok kon tevreden naar huis.

Laten we daarom eerst beter met elkaar vaststellen welke regionale opgaven op de woningmarkt daadwerkelijk worden belemmerd door landelijke wetgeving. Als blijkt dat binnen de bestaande kaders en mogelijkheden echt onvoldoende ruimte is voor het aanpakken van problemen, dan kunnen we verkennen hoe regionalisering van beleid een oplossing kan zijn. Kijk daarbij niet alleen naar de (positieve) effecten, maar ook naar de wenselijkheid en praktische toepasbaarheid. Voor nu: eerst het doel, dan het middel.

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de (implementatie van) de Woningwet voor u in een overzichtelijk kennisdossier. In dit kennisdossier koppelen we de informatie uit de Woningwet aan de stedelijke praktijk, stellen relevante publicaties en good practices beschikbaar en informeren over de nieuwste ontwikkelingen.

Kennisdossier Woningwet

Als vervolg op de recent verschenen verkenning ‘Visie op Regionalisering’ start Platform31 een verdieping naar de vraag welke regionale opgaven op de woningmarkt worden belemmerd door landelijk beleid en hoe differentiatie van beleid hiervoor een oplossing kan bieden. Wilt u onze expertmeetings hierover bijwonen? Neem dan contact op met: