Een te smalle taakopvatting voor corporaties

Door Anne-Jo Visser

De enquêtecommissie Woningcorporaties doet stevige aanbevelingen om ervoor te zorgen dat wat er mis ging in het verleden (heel wat) en in de toekomst niet meer gaat gebeuren. Denk aan toezicht versterken, stoppen met commerciële nevenactiviteiten en meer zeggenschap voor huurders en gemeenten. Opgerolde mouwen met spierballentaal dus. De misstanden in de corporatiewereld samengevat in 4G’s: Gedrag, Grenzen, Governance en Geld.

Laten we wel wezen: dat is helemaal terecht. De gevraagde financiële discipline en transparantie en de soberheid uit het rapport kan ik alleen maar toejuichen.

Wat me zorgen baart, is het verbod op niet-DAEB activiteiten en de inperking van investeringen op gebied van leefbaarheid. Op lokaal niveau moeten corporaties de mogelijkheid krijgen te bepalen wat nodig is.
Wie gaat er vanaf nu in krimpregio’s investeren, wie denkt er aan die plint onder huurwoningen in Alphen aan den Rijn waar nu een ruilwinkel zit, wie gaat er investeren op Rotterdam-Zuid en in de andere achterstandswijken van de grote steden?

Laten we eens een onderzoek doen naar de niet DAEB-investeringen van corporaties in de afgelopen drie jaar en dan met beleggers checken of die rendementen voor hen haalbaar zijn. En laten de huurders en gemeente, die terecht meer te zeggen krijgen, eens reageren op wat de effecten zijn voor hun buurten. Pas dan kun je met recht zeggen: “Corporaties: terug naar je enige kerntaak.”

Anne-Jo Visser, Platform31

Meer informatie