Een oplossing om de betaalbaarheid van woningen te vergroten

Starters op de koopwoning markt hebben het moeilijk. Door aangescherpte hypotheekregels, een dalend aanbod van koopwoningen en daardoor stijgende huizenprijzen is het haast onmogelijk om een eerste koopwoning te bemachtigen. De verwachting is dat deze situatie op korte termijn niet zal veranderen. De oplossing ligt in het bouwen van meer woningen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Er is veel aandacht voor wat er allemaal zou moeten gebeuren en wat er niet kan. Er zijn echter al oplossingen beschikbaar die de kansen voor starters op de koopwoningmarkt vergroten. Een oplossing is: het ouderwetse erfpacht, maar dan in een vernieuwende eigentijdse vorm. Door erfpacht wordt de haalbaarheid van een woning voor kopers groter. Erfpacht komt nog veel voor bij gemeenten. De mogelijkheid is dan gekoppeld aan de locatie en niet overal toepasbaar. Nu is er Duokoop! Erfpacht anno nu, volledig flexibel inzetbaar voor elke koopwoning en koopappartement op elke plek in Nederland met heldere voorwaarden en altijd de mogelijkheid om de grond te kopen.

DNGB heeft Duokoop ontwikkeld, een koopoplossing gebaseerd op erfpacht speciaal voor starters en de eerste doorstromers op de koopwoningmarkt. Zij kunnen de woning kopen zonder grond, waardoor het kopen van een woning sneller haalbaar is. De gemeente of ontwikkelaar kan ervoor kiezen om zelf eigenaar te blijven van de grond, of kan gebruik maken van pensioenfondsen die de grond kopen. De consument kan op ieder gewenst moment de grond kopen tegen vooraf afgesproken voorwaarden.

Duokoop is alleen toe te passen in combinatie met een hypotheek met NHG en het is verplicht dat de koper de woning gebruikt als hoofdverblijf (eigen bewoningsplicht). De woningeigenaar betaalt voor het gebruik van de grond een maandelijkse vergoeding (canon) die fiscaal aftrekbaar is. Ter illustratie van het effect van Duokoop geef ik een rekenvoorbeeld.

Stel een starter heeft een jaarinkomen van 38.000 euro dan kan deze consument een woning financieren op de traditionele wijze tot circa 178.000 euro. Wordt Duokoop ingezet, dan komt iedere woning of appartement tot circa 204.000 euro binnen bereik. Zodra het inkomen het toelaat kan de grond worden gekocht tegen transparante voorwaarden.

Duokoop kan voor de consument de ideale tussenstap zijn tussen huren en kopen en bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Door de grond niet zelf in erfpacht uit te geven, maar aan pensioenfondsen uit te besteden, komt er geld beschikbaar dat kan worden gebruikt voor extra te bouwen woningen.