Een duik in de in’s en out’s van de Omgevingswet

Nederland duurzaam ontwikkelen met samenhangende, doelmatige en vereenvoudigde regels die gaan over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Dit beoogt de Omgevingswet, die onlangs is aangenomen in de Tweede Kamer en naar verwachting in 2018 van kracht gaat. Ambitieuze doelstellingen, evenals het samenvoegen van tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dat maakt het aanvankelijk misschien wat ingewikkeld om de wet te leren kennen.

Interessant aan de Omgevingswet is de gedachte die eraan ten grondslag ligt. De nieuwe wet vraagt namelijk een bepaalde werkwijze van overheden. Een die past in de huidige tijdgeest waarin integraal denken en meer vrijheid door de bestuurlijke afwegingsruimte zegen vieren. De Omgevingswet probeert de regels daarop aan te passen. Voor wie vertrouwd raakt met de in’s en out’s van de wet, ontvouwt de wet zich als een logische wijziging die past bij deze tijd, maar vooral bij de toekomst. Mensen die zich daar niet aan willen confirmeren, krijgen het straks lastig bij het opstarten van hun ruimtelijke projecten.

Vragen die veel omgevingsmanagers, projectleiders en beleidsmakers nu al bezig houden, zijn: hoe kun je nu al werken in de geest van de Omgevingswet? Op welke manier kan ik mijn afdeling nu al voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Hoe ga ik als professional om met die ‘integrale aanpak’? Wordt het niet te ingewikkeld allemaal? En hoe komen we tot duidelijk beleid? Kortom: voor de mensen die wel willen, verandert er dus een heleboel. Die doen er daarom goed aan nu alvast hun kennispeil op orde te brengen. Voor al die mensen organiseert Platform31 dit najaar samen met het ministerie van IenM een serie van vier excursies in het kader van het praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter.

Maarten Hoorn, Platform31