Duurzaamheid: just do it and be picky!

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit mijn vakgebied: de ruimtelijke inrichting. Maar het is ook een containerbegrip! Hoe houd je het interessant en op de agenda? Want laten we eerlijk zijn: voor menig projectleider en projectmanager is het de zoveelste baal hooi op de wagen. Op die wagen liggen immers ook al risicomanagement, communicatie, archeologie, ecologie, et cetera. En niet te vergeten het project zelf. Dit kwam ook naar voren in de werksessies Aanpak Duurzaam GWW (Grond-, weg- en waterbouw) die ik bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in 2016 heb begeleid voor zes pilotprojecten. De Aanpak DGWW is onderdeel van Green Deal DGWW.

Eerste les: duurzaamheid is gewoon een kwestie van doen! De instrumenten uit de Aanpak Duurzaam zijn daarbij een goed hulpmiddel. Bij het waterschap heb ik de Omgevingswijzer en het Ambitieweb ingezet. Deze twee zijn uitstekende instrumenten om structuur aan te brengen in discussies. Vanuit het onderwerp duurzaamheid komen alle aspecten aan de orde die in een project van belang zijn. Ook die balen hooi zoals ecologie, archeologie, et cetera. In totaal bevatten beide instrumenten ieder 12 aspecten welke gekoppeld zijn aan Planet, People en Profit. De inzet van de instrumenten leidt tot een visuele weergave en helpt daarmee om duurzaamheid zichtbaar te maken in projecten.

Tweede les: be picky! Vrij vertaald: wees kritisch; op het gebruik van de instrumenten. Is het per se nodig dat je per instrument de 12 aspecten doorloopt met je projectteam? Zeker niet. De instrumenten bevatten aspecten die voor jouw organisatie wellicht minder van belang zijn. In het geval van het waterschap bijvoorbeeld het aspect ‘vestigingsklimaat’. Daarnaast bleek dat de pilotprojecten bovengemiddeld goed scoren op de ‘planet’-aspecten van de Omgevingswijzer. Moet je daarin dan nog veel energie steken in een werksessie? Of is het beter je te richten op de people- en profit-aspecten van de instrumenten, omdat daar nog winst is te behalen?

Ik ben van mening dat ‘just do it and be picky’ de manier is om stappen te zetten en duurzaamheid leuk en interessant te houden!