Denk verder dan stadsgrenzen

’Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, ‘zoek de spanning op’, ‘meer verbinding met Sprong over het IJ’. Zomaar een aantal kreten uit tweets die voorbijkwamen tijdens de partnerbijeenkomst van Platform31: Dag van Stad en Regio. En allemaal even waar!
Wie verder wilt komen kan dat niet alleen, dat merken wij in ons vak iedere dag weer. Dat is ook waar we energie van krijgen: samen aan de slag en werken aan een beter plan, sterker beleid of een nog gerichtere doelgroepbenadering.

360 graden

Over de stadsgrenzen heen kijken en denken is daarbij belangrijk. Kijk verder om te zien wie het allemaal aangaat. Ga op zoek naar de blinde vlek. Daar zit veel informatie waar je wellicht nooit eerder aan hebt gedacht. Daar zit het draagvlak wat je project nóg verder brengt. Of nog meer inzicht geeft in de wensen en behoeften van je doelgroep. Dit deden we ook bij Sprong over het IJ; de randgemeenten ten noorden van Amsterdam betrekken bij het inspraakproces rondom het verbeteren van de verbindingen over het IJ. Dit droeg bij aan een 360-gradenperspectief.

Participatie is samenwerken

Participatie, met de vernieuwde Omgevingswet kunnen we er niet meer omheen. Het co-creëren van plannen is een goede zaak. Want samen maak je betere plannen. Maar let op: participatie is kansrijk mits er voldoende tijd en beleidsruimte is om inbreng van partijen naar waarde te kunnen schatten en verwerken in de plannen.

Geen invuloefening

Baken daarom zorgvuldig de grenzen van invloed af en wees duidelijk over onderwerpen, randvoorwaarden en mate van invloed. Zoek naar aansprekende en passende consultatievormen en zorg voor regelmatige terugkoppeling tijdens het participatietraject met de bestuurlijk verantwoordelijken. Allemaal voorwaarden voor succesvolle participatie. Voor dat betere plan of beleid! Kortom, participatie vraagt om een gedegen aanpak en goede afspraken tussen betrokken partijen. Zo kom je niet alleen tot beter beleid, maar bouw je ook aan vertrouwen tussen burger en overheid. Maar het vraagt lef van bestuurders; een open vizier. Dus: wie durft?

Lida van Tilburg en Erika Sollie

Meer informatie

Dag van Stad en Regio#