De worsteling van woningcorporaties rondom intermediaire verhuur

Sinds de Woningwet 2015 in werking is getreden, staan woningcorporaties voor diverse grote uitdagingen. Een weinig bekende uitdaging is de verantwoording die zij moeten afleggen aan het Rijk over de volledigheid en juistheid van al hun verhuringen. Voor de directe verhuringen is dit al een hele klus, laat staan voor de verhuur via derden. Wij zien de sector duidelijk worstelen met deze vraag. Uit marktonderzoek van Camelot blijkt dat de behoefte aan zekerheid over verhuringen door derden bij woningcorporaties enorm is.

Maar ligt die verantwoordelijkheid wel bij de woningcorporatie zelf? Officieel wel, maar als je het mij vraagt ligt er bij de intermediaire verhuurder een even grote verantwoordelijkheid om binnen de wet- en regelgeving te blijven. Daar ligt dan gelijk de uitdaging: hoe toon je aan dat je je zaken op orde hebt, zodat je een garantie kunt afgeven van volledigheid en juistheid?

Wij zijn van mening dat de enige manier om Rijk en corporaties zekerheid te geven op dit vlak, is wanneer de intermediaire verhuurder een onafhankelijke partij inschakelt, zoals een accountantskantoor. Deze toetst alle processen van de intermediaire verhuurder rondom de verhuringen die zij hebben gedaan aan een standaard die woningcorporaties de zekerheid geeft van volledigheid en juistheid. Zo toetste PwC al onze verhuringen.

Intermediaire verhuurders moeten nu echt over dit vraagstuk gaan nadenken. Niet voor niets ontwikkelden wij vanuit die wetenschap een assurance, waarmee wij nu als enige in staat zijn een officieel erkende garantie af te geven aan de woningcorporaties waar wij mee samenwerken.

De behoefte blijkt enorm en het antwoord is gevonden. Het kan bijna niet anders dan dat ook andere intermediaire verhuurders nu gaan volgen. De hele markt kampt namelijk met deze uitdaging. Je moet als intermediaire verhuurder wel handelen als je bij wil blijven met de huidige ontwikkelingen.