Dé woonstarter bestaat niet

Voor starters is het vinden van een woning in een populaire stad als Amsterdam of Utrecht een behoorlijke opgave. Uit eigen ervaring weet ik hoe frustrerend de zoektocht naar een starterswoning in Amsterdam is. Voor een sociale huurwoning stond ik nog zeven jaar in de wacht, particuliere huur was te duur en voor vrije sectorwoningen van corporaties moest ik aan strenge inkomenseisen voldoen om überhaupt geselecteerd te worden voor een bezichtiging. Tegen de tijd dat ik alle vereiste documenten zoals salarisstroken en een werkgeversverklaring had verzameld, was de woning meestal al vergeven. Woonstichting De Key trekt zich het lot van starters aan en heeft de Denktank de Starterswoning in het leven geroepen om met een oplossing te komen. Tijdens de bijeenkomst Starters op de Woningmarkt presenteerde de Denktank hun resultaten. Nog interessanter dan hun nieuwe woonconcepten, vond ik hun verhaal over de weg er naartoe. Want wat willen starters zelf en hoe kunnen woningcorporaties hun positie op de woningmarkt verbeteren?

Onder begeleiding van Academie van de Stad zijn de zeven jonge starters van de Denktank op zoek gegaan naar de woonwensen en ervaringen van starters in Amsterdam en omgeving. Tot mijn opluchting kwamen zij er al snel achter dat starters een hele diverse groep mensen zijn. Het gaat niet alleen om studenten en afgestudeerden zoals zij, maar ook om bijvoorbeeld werkende jongeren met een mbo-opleiding, jonge statushouders en jonge expats. Zij staan allemaal aan het begin van hun wooncarrière, maar hebben verschillende woonbehoeften en financiële situaties. Een ‘one size fits all’- oplossing is er dan ook niet. Een wijze les die ik uit hun zoektocht haal, is om starters niet allemaal aan te zien voor ‘flexibele millenials’ of ‘nomadische stedelingen’ met een voorkeur voor tijdelijke en kleine woningen, gemeenschappelijke voorzieningen en centrale locaties. Ook sympathiek is hun uitgangspunt dat je geen vrijwilligerswerk zou moeten doen of een groot netwerk zou moeten hebben om in de stad te kunnen (blijven) wonen.

Op basis van deze verkenning ontwikkelde de Denktank een viertal kansrijke concepten voor starters. Het Doorstroomhuis (een variant op de bestaande Koopgarant) en De Spaarpot (het opsparen van een deel van je huur) maken het kopen van een huis gemakkelijker. Voor de starter die liever een volgende stap maakt naar een huurhuis, kan het Woonfonds (een gezamenlijk financieel vangnet zodat woningcorporaties de inkomenseisen kunnen verlagen) en Kansrijk Loten (lotingmodel voor starterswoningen) uitkomst bieden. Woonstichting De Key gaat de concepten samen met de Denktank verder uitwerken met als uiteindelijk doel om ze te gaan gebruiken.

Uiteraard zal dit niet alle problemen voor starters oplossen en is bijvoorbeeld ook het bijbouwen van sociale en middeldure huurwoningen nodig. Toch is het initiatief van De Key een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van een corporatie bij een specifieke doelgroep, die verder gaat dan alleen het huisvesten ervan. Mij heeft de zoektocht van de Denktank in ieder geval al één ding geleerd over dé starter: die bestaat namelijk niet.