De klussende huurder – een aanwinst?

De eerste keer dat ik een klussende huurder tegen kwam was in de Tarwewijk, Rotterdam-Zuid. Hij had zijn huurhuisje verbouwd tot een paleisje met een luxe keuken, veel betimmeringen en plavuizen. Helaas was het huis scheef en niet te redden. De ontredderde klusser had nooit met de ‘woningbouw’ overlegd of toestemming gevraagd. Zijn paleisje moest wijken voor nieuwbouw.

Bij bijna alle renovatieprojecten en stedelijke vernieuwingsprojecten waarbij ik betrokken ben (geweest) kwam en kom ik de vruchten van het klussen tegen – luxe badkamers en keukens, aanbouwen en serres, samengevoegde kamers. Vaak vakkundige uitgevoerd. Helaas ook het gepruts van iemand zonder enige kennis van zaken en twee linkerhanden. Maar bijna altijd was de klussende huurder trots op zijn woning en daardoor extra betrokken bij de woning en het wel en wee van de buurt. Bij de verhuurder tref ik vaak een dubbele houding. Betrokken en gemotiveerde huurders zijn gewenst. Alles dat niet past in systemen en standaardisatie is lastig.

Platform31 is in 2015 gestart met het Experimentprogramma Klushuur. Elf woningcorporaties doen mee. Ik mocht als expert begeleiding bieden. In november wordt het experiment geëvalueerd en afgerond. Zonder vooruit te lopen op de resultaten van het experiment wil ik wel een observatie delen die ik ook bij andere vormen van huurders betrokkenheid en participatie tegenkom. Als het gaat om het creëren van mogelijkheden voor eigen initiatieven van huurders is de neiging vooral te roepen ‘Ja, maar…’ om vervolgens allerlei redenen te bedenken waarom het niet kan. Dat geluid hoorde ik bij deelnemende corporaties, de gemeenten en huurderskoepels bij het bedenken van manieren om klushuur vorm te geven.

Een huurder die zelf investeert door ‘zijn’ woning eigen te maken, is betrokken en trots. Daardoor is zij/hij veel meer geneigd om bij te dragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Huurders die niet alleen consumeren maar ook produceren, daar heeft iedereen baat bij. In eerste instantie profiteert de huurder zelf maar ook zijn medehuurders, de corporatie en de omgeving. Klushuur als belangrijke aanvulling op de gereedschapskist van de corporatie. Daar zou ik voor tekenen als ik corporatiebestuurder was. Dus geen ‘ja maar…’ maar ‘ja en…’, en creativiteit inzetten vanuit de beleving en het perspectief van de huurder, niet de organisatie.