De Groene Kaap als inspiratie voor de inclusieve stad

Een fijne woonplek is een subjectief gegeven. Waar de een waarde hecht aan reuring en werkgelegenheid, heeft de ander juist meer behoefte aan veiligheid en rust in de buurt. Door de toenemende verdichting komen echter steeds meer mensen, allemaal met hun eigen unieke behoeftes, in hetzelfde gebied te wonen. Met als gevolg dat de leefomgeving zo ingericht moet worden dat al deze wensen aan bod komen. Want een inclusieve stad is een stad waar iedereen zich thuis en verbonden voelt. Neem De Groene Kaap als voorbeeld.

In het entreegebied van Katendrecht ontwikkelt en bouwt Stebru De Groene Kaap; 450 nieuwbouw huur- en koopwoningen in vier stoere havengebouwen met vijf torens die met elkaar verbonden worden door hoven, loopbruggen en daktuinen.

De Groene Kaap wordt een thuis voor mensen van alle leeftijden en verschillende leefstijlen: jong en oud, gezinnen, stellen en singles, stedelijke genieters en mensen die wat meer op zichzelf zijn. Al deze mensen kunnen elkaar ontmoeten in het groen, wat meerdere functies heeft in het ontwerp. Naast ontmoeten, draagt het groen ook bij aan de biodiversiteit in de stad. Ook het gedachtegoed van klimaatadaptie bouwen is onderdeel van het project. Samen met buurtbewoners en toekomstige bewoners hebben participatietrajecten ervoor gezorgd dat we tot deze fysieke infrastructuur kwamen.

Dit is waar wij het als Stebru voor doen. Dit is waar het voor ons om draait. Het creëren van ontmoetingsplekken in stedelijke omgevingen met hoge dichtheden. Waar mensen in een prettige en duurzaam gecreëerde omgevingen hun sociale en fysieke wereld met elkaar verbinden en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun omgeving.

We zijn goed op weg, maar richting de inclusieve stad ligt er voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven nog een forse uitdaging. De ontwikkeling en realisatie vragen veel kennis en zijn bovenal kostbaar. De interne synergie binnen Stebru is essentieel en draagt bij aan de haalbaarheid van deze projecten. Om deze reden passen we onze kennis inmiddels in vrijwel al onze projecten toe. Zo draagt Stebru haar steentje bij aan een duurzame toekomst.

Meer lezen

Lees meer over De Groene Kaap in ons magazine.

“Katendrecht (De Kaap), is het schiereiland tussen de Rijnhaven en de Maashaven in Rotterdam-Zuid, berucht vanwege de zeemanskroegen, prostituees en spoorweg tracés. Met het wegtrekken van haven gerelateerde activiteiten verslechterde de sociaaleconomische situatie aan het eind van de vorige eeuw snel.”