De corporatie als motor voor het ‘middensegment’

Het heeft lang geduurd, maar langzamerhand zijn we het er wel over eens dat de middeninkomens grote problemen hebben om in delen van Nederland betaalbare huurwoningen te vinden. Oorzaak is het gevoerde beleid vanuit Den Haag. Oplossingen zijn er wel maar die liggen politiek gevoelig. In Den Haag zijn ze van mening dat de markt het uitstekend kan oplossen. Bij de presentatie van het rapport Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt door het Planbureau voor de Leefomgeving gaven de daar aanwezige marktpartijen aan over meer dan voldoende geld te beschikken en graag te willen investeren. Alleen nu nog de grond en andere posities, dan zou het wel goedkomen.

Mooie woorden, alleen geloof ik het niet. Het probleem van betaalbare huurwoningen voor de middeninkomens is niet iets van het afgelopen jaar maar speelt al veel langer. Ook toen hadden de marktpartijen voldoende geld om te investeren, maar hebben dat niet gedaan. Natuurlijk niet. De markt wil geld verdienen en daar is niets mis mee. Een hoog rendement halen door middel van het bouwen van betaalbare huurwoningen, met de nadruk op betaalbaar ( > € 710 < € 900), is niet mogelijk. Recente voorbeelden in Amsterdam (verhuur van 30 m2 woningen voor € 1.200), maar ook in mijn eigen werkgebied in Velsen, tonen aan dat de markt er niet is voor de middeninkomens en ook het lobbywerk van onze voormalige minister heeft nauwelijks resultaten opgeleverd. Het wensdenken in Den Haag dat de markt het zal oplossen, is mislukt.

Door de verstorende werking van subsidies hebben we geen vrije markt in Nederland. De bovenkant (koop) wordt zwaar gesubsidieerd door de renteaftrek en de onderkant door het verstrekken van huurtoeslag . Dit leidt tot een tweedeling op de woningmarkt. Een brede coalitie van partijen (Vereniging Eigen Huis, de Woonbond, Aedes, makelaars, hebben jaren geleden middels Wonen 4.0 de oplossing aangereikt. Maar de partij van het marktdenken durfde daar niet aan. Daar ligt mogelijk in het lange termijn perspectief wel de sleutel.

Maar wat is dan wel op korte termijn een oplossing. Zeker niet het verkopen van sociale huurwoningen, dat komt neer op het kind met het badwater weggooien. De sociale huurwoningen hebben we in de toekomst hard nodig. Hoewel het voor veel Nederlanders economisch voor de wind gaat, zijn er grote groepen mensen waar dat niet voor geldt. Het afstoten van niet-DAEB woningen door de corporatie zal ook niet helpen. Het probleem zal daarmee alleen maar groter worden.
Wat wel zal helpen is dat de woningcorporaties betaalbare huurwoningen toevoegen voor de middeninkomens. Laten we binnen het gewijzigd stelsel de grenzen opzoeken. Uiteindelijk zijn wij er toch om mensen die op de “markt” geen betaalbare woning kunnen vinden te ondersteunen!

Peter van Ling, Velison Wonen