Datagedreven oplossingen voor succesvol arbeidsmarktbeleid

Het ecosysteem van het House of Skills

Ik merk steeds vaker dat het arbeidsmarktbeleid van gemeenten zich niet langer op de versterking van de positie van werkloos werkzoekenden richt. Steeds meer wordt vanuit een preventief perspectief gekeken, ook naar werkenden. Grote groepen werkenden dreigen namelijk buiten de boot te vallen door nieuwe competenties die van hen worden verlangd. Robotisering, digitalisering van werkprocessen, nieuwe business modellen en het verdwijnen van tal van taken zijn hier de oorzaak van.

De groepen waar het hier om gaat zijn vooral de werkenden op (V)MBO niveau 2 en 3. De ‘fit’ tussen competenties voor zogenaamde ‘jobs of the future’ en competenties waarover (aanstormend) MBO talent beschikt, verslechtert elk jaar. Ten eerste worden veel studenten opgeleid voor werk in krimpende sectoren en met vaardigheden die niet passen bij wat werkgevers vragen. Zo zijn er geen passende banen voor hen beschikbaar. Ten tweede wordt het arbeidsmarktperspectief voor werkenden somberder. Het beeld dat ik schets is echter niet zo somber als het lijkt; gezien het krachtige herstel van de economie zijn er gelukkig genoeg groeisectoren die goede werkkansen bieden voor de genoemde groepen. En door te investeren in de competenties van deze groep, kun je ervoor zorgen dat de, steeds groter wordende, mismatch met de huidige vraag van werkgevers verkleind wordt.

Maar hoe pak je dat als gemeente aan? Volgens mij samen met de spelers uit het lokale, regionale en nationale ecosysteem van arbeidsmarktbeleid. En op basis van de juiste data en met het lef om meerdere jaren te willen investeren in een echte lange-termijn oplossing. Dit zie je terug in het initiatief House of Skills, een fysieke en virtuele omgeving waar bewoners uit de metropoolregio Amsterdam (MRA) kunnen werken aan hun ‘skills’ om zo beter te kunnen voldoen aan de vraag van werkgevers. Programma’s worden op maat gemaakt en het biedt onder meer assessments, competentiescans, loopbaanadvies, skills-trainingen en matching op basis van skills. In dit initiatief zie je dat goede samenwerking tussen verschillende partijen in stad en regio essentieel is en werkt. Bovendien zie je hier het grote belang van gebruik en uitwisseling van (real time) arbeidsmarktdata.

Het House of Skills verdient volgens mij bijzondere aandacht. Voorkom dat de kloof tussen de vraag van werkgevers en de competenties van de middelbaar opgeleide beroepsbevolking nog groter wordt. Geef voorlopers experimenteer- en regelruimte en faciliteer de opschaling van dit initiatief. Kortom, bedenk wat u kan hebben aan een datagedreven oplossing en wie voor u de relevante spelers hierin zijn. Veel succes gewenst!

drs. Johan W. Stuiver, director Strategie & Innovatie Public Sector, Deloitte (partner in het House of Skills)