Dag van het klimaat

Ze staat alleen voor de poort, flyers uit te delen. De stevige wind blaast haar oranje spandoek alle kanten op. Zes jaar eerder was ze in Parijs geweest, en best tevreden met wat daar was afgesproken. “Maar wat is daar nu eigenlijk van terechtgekomen, zijn we opgeschoten?” Nou, eigenlijk alles. Zij, de alarmisten zijn op de Dag van het Klimaatakkoord in de minderheid en de maatpakken ruim in de meerderheid.

Haar collega-activisten zitten na een onaangekondigde protestactie op dat moment met Ed Nijpels in een zaaltje. Ze krijgen een eerlijke kans en een reactie van moderator Ed op hun oproep. Dat ken ik inmiddels wel. Achteraf hoorde ik dat het een kringgesprek was geweest. Typerend.

Het doet me denken aan 2003, toen ik een netwerkdag organiseerde voor IVN-Brabant. Het was totaal andersom geweest. De maatpakken die ik had uitgenodigd waren dik in de minderheid: twee hippe trendwatchers, de directeur van de lokale Rabobank en de manager duurzaamheid van Perfetti Van Melle. Letterlijk huilend zaten de alarmistische natuur en milieu-aanhangers tegenover een handjevol maatpakken en mantelrokken. Hadden zij dan geen moraal? Hoe kun je dat werk doen? De maatpakken en mantelrokken hielden dapper stand en toonden begrip. De hoop die ik toen had bleek ijdel. Het was veel te vroeg om een brug te slaan naar de kennis, ervaring en het geld van de markt.

Dat is nu 18 jaar later wel anders. De banken, de beleggingsfondsen, TATA-steel en inderdaad die VVD-er van een Nijpels, ze domineren strak in het pak het beeld op de Dag van het Klimaatakkoord. Ze brengen het geld, de organisatiekracht en de kennis mee om de grote klappers te maken waar de milieubeweging al ruim 50 jaar op hoopt. Zalen vol mooie initiatieven van mensen en bedrijven die de volgende stap naar een betere wereld zetten. Duurzaam en klimaatbewust handelen is mainstream geworden.

Het mooiste voorbeeld dat ik deze dag zie is Energie Samen die de coöperaties van goedwillende Nederlanders samenbrengt met de grote energiebedrijven. In serieuze businesscases investeren en profiteren ze elk 50-50 van duurzame energieprojecten. Het Nationaal Groenfonds dat er financieel aan bijdraagt. Een schonere wereld en een verschuiving in zeggenschap. Het is zelfs zover gekomen dat Nederlands meest bekende GreenPeace-activist Diederik Samsom groot in beeld komt omdat hij bij de Europese Commissie mee aan de knoppen draait.

De alarmisten zijn aan het winnen mevrouw, geen zorgen. Als de andere kant jouw thema overneemt en jouw taal gaat spreken, ben je winnaar. Bij Platform31 bouwen we ondertussen gewoon verder aan die verbindingen. Zo is Siward Zomer, directeur van Energie Samen, direct gekoppeld aan het ambtelijk overleg van G40 themagroep Duurzaamheid, aanstaande dinsdag. En zie bijvoorbeeld ook de gemengde tafelsetting bij Trendtalk: de Duurzaamheidsopgave op 16 november met onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.