Corporaties: overwin de complexiteit

Corporaties praten, overleggen, vergaderen, gamen, stickeren, ‘scenario-en’ wat af met huurders en gemeenten om tot gedragen beleid te komen. Sceptici vragen zich af of het allemaal wel zin heeft. Krijgt beleid echt een andere wending door zoveel te praten? De terughoudendheid zit overigens zowel bij de corporatie als bij gemeenten en huurders. Nog steeds praten corporaties met huurders en gemeenten omdat het moet. Ligt dat aan de houding van die professionals? Volgens mij zit de ontevredenheid ‘m vooral de in de complexiteit van het samen beleid maken.

Het lukt de corporaties nog onvoldoende om de complexiteit van financiën en beleid goed uit te leggen aan iemand die er niet 40 uur in de week mee bezig is. Om het volgbaar te houden kiezen corporaties vaak voor een logisch klinkend verhaal op hoofdlijnen. Nuancering en afwegingen worden weggelaten. Cijfers worden gebruikt ter ondersteuning, maar percentages zeggen weinig als gesprekspartners de context niet overzien. Het gevolg: twee reflexen van gemeenten en huurders overheersen. Ja-knikken of heftig nee schudden. Resultaat: geen inhoudelijk en constructief gesprek.

Er bestaan verschillende tools waarmee corporaties hun afwegingen bij beleid inzichtelijk maken voor gemeenten en huurders, waaronder de Transparantietool van Aedes, het DrieKamerModel van Ortec Finance en het Platform31 Stakeholdersspel. Elk instrument heeft zijn kracht en dynamiek. Wat overeenkomt zijn de mogelijkheden om transparantie te organiseren, met de verwachting dat dit bijdraagt aan legitimiteit van de corporatie.
Platform31 werkt samen met Aedes, Rigo en een spelontwikkelaar aan de onderlinge verbinding tussen de Transparantietool en het Stakeholdersspel. Zo kunnen huurders en gemeenten tijdens het bordspel van Platform31 straks zelf aan de financiële knoppen zitten. Zij zien wat er bijvoorbeeld gebeurt met de corporatiefinanciën als er 200 woningen meer of minder worden gebouwd. Vanuit de Transparantietool gezien is het prettig om eerst stil te staan bij een gezamenlijke visie over de volkshuisvestelijke opgave en vervolgens te praten over beleidskeuzen. Het resultaat van verbinding: een goed gesprek waaraan iedereen inhoudelijk bijdraagt, dat resulteert in gedragen opgave en beleidskeuzen door corporatie, huurders en gemeenten.

Mijn advies in het woud der tools: ‘keep it simpel’. Ongeacht of en welke tool u inzet. Wees transparant over het huishoudboekje van de corporatie. Laat dilemma’s zien, geef inzicht in de afwegingen bij beleidskeuzes. Overwin de complexiteit! Zodat u als corporatieprofessional ook op verjaardagen lastige keuzes kunt uitleggen.

Hanneke Schreuders