Circulair wonen, het kan nu al!


Anne-Jo Visser – 15 september 2016

Precies in de week dat de overheid aankondigt dat onze economie in Nederland uiterlijk in 2050 circulair moet zijn, gaan wij vandaag bij Platform31 op stap naar de eerste klimaatneutrale wijk in Nederland. In Amsterdam zijn vijf partijen tijdens hoogtepunten van de crisis zes jaar geleden en nog lang voordat ook maar een bouwer, een corporatie, een ontwikkelaar hiermee bezig was, heel vernieuwend aan de slag gegaan in Overtoomse Veld.

Het begin van het project was de tijd dat de energieneutrale woning een vliegende start doormaakte. Nu zijn we in Nederland – weliswaar in pilotfase en dus nog met te hoge kosten – in staat om een woning met Nul-op-de-meter te bouwen. Maar als deze woning ooit worden afgebroken, hebben we niet nagedacht hoe we met dat bouwafval omgaan. Gek eigenlijk als je beseft dat eenderde van alle afval afkomstig is uit de woningbouw. Terecht stelt onze overheid nu dat we niet alleen energieneutraal, maar ook afvalneutraal moeten zijn. Dus geen restafval meer de verbrandingsoven in, maar alle materialen hergebruiken. Ook uit de woningbouw.

Het concept circulaire woningbouw is tot nu toe nog niet echt geland in Nederland. Een handjevol partijen pioniert. Men gaat altijd in buitenland kijken, bijvoorbeeld bij de Skandinavische landen om inspiratie op te doen. Maar vanaf vandaag hoeft dat niet meer, want de praktijk ligt om de hoek. Sharon Dijksma gaf gisteren in een interview in de krant aan dat er voor een aantal partijen al big business in zit. Kennelijk zien de partijen in de (woning)bouw dat nog niet helemaal. Gelukkig komt daar nu verandering in.

Platform31 start met een experiment circulaire woningbouw voor opdrachtgevers in de bouw: overheden, corporaties, ontwikkelaars. Dat wordt nog een hele zoektocht. We hebben nog geen goed alternatief verdienmodel hoe om te gaan met materialen en ook nog geen goed werkend rekenmodel dat breed toegepast kan worden. We weten ook nog onvoldoende hoe we een programma van eisen die 100% circulair is, moeten opzetten. En ook de procesaanpak en de samenwerking tussen partijen verdient aandacht.

Moet de (rijks)overheid dan in de tussentijd stil zitten? Nee! Van een rijksoverheid die verwacht dat we in 2050 circulair zijn, mag je ook verwachten dat het eigen circulair opdrachtgeverschap helemaal op orde is. Of dan nu sloop, renovatie, transformatie of nieuwbouw is. We nodigen Sharon Dijksma graag uit in Overtoomse Veld en zijn ook bereid haar wat adviezen te geven over circulair opdrachtgeverschap bij de Rijksgebouwendienst.

Anne-Jo Visser, Platform31