Brainport Eindhoven en de Global Goals: waarom eigenlijk?

Brainport Eindhoven ondertekent de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen – ook bekend als de Global Goals of Sustainable Development Goals (SDGs). Opvallend, en niet alleen omdat Brainport Eindhoven de eerste in Nederland is die het SDG Charter als triple helix-regio ondertekent. Met deze stap committeert deze economische topregio zich aan CO₂-reductie, armoede de wereld uithelpen en het creëren van leefbare steden voor iedereen. Maar past het streven van Brainport Eindhoven zelf ook bij deze duurzaamheidsdoelstellingen? Gaan hightech en duurzaamheid wel samen? Ik ging op zoek naar de intrinsieke motivatie van de Eindhovense hightechindustrie.

Brainport Eindhoven wil zich positioneren als de slimste regio van Europa. Samen met het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen is dit samenwerkingsverband succesvol in het aantrekken van innovatieve technologiebedrijven. Zo realiseerden ze het afgelopen decennium een economisch florerend ecosysteem in deze Brabantse regio. De bedrijven die deze regio aanzien geven zijn veelal beursgenoteerd en streven naar een financiële winstmaximalisatie. Gaat deze winstfocus niet ten koste gaan van een mogelijke impact op CO₂-reductie of op het creëren van leefbare steden hier en in ontwikkelingslanden? Of kan Brainport Eindhoven juist door de inzet van slimme technologie oplossingen bedenken en leveren voor duurzaamheidsvraagstukken?

Vanuit een zwart-wit wereldbeeld past deze coalitie van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen toch niet bij de groene Global Goals? Toch wel. Brainport Eindhoven wil namelijk de regio nóg sterker aan de volgende generatie overdragen. Om dat voor elkaar te krijgen, is het van belang om te streven naar dezelfde doelen, waarvoor de duurzaamheidsdoelstellingen een passende taal is. De massa kan het verschil maken, schrijven ze op de website van Brainport Eindhoven. Door het SDG Charter te ondertekenen, krijgt Brainport Eindhoven meteen ook vele andere organisaties in de regio op de been die het charter mede ondertekenen. Samen kunnen ze inderdaad veel betekenen. Ik hoop dat het daardoor niet een verdeling van verantwoordelijkheden wordt. De Global Goals bieden bedrijven juist ook de kans binnen de eigen primaire bedrijfsstrategie zich in te zetten op de duurzaamheidsdoelstellingen. Welke bijdragen gaat dit allemaal opleveren aan de duurzame leefomgeving? Ik heb geen idee, maar houd het vol grote verwachtingen in de gaten!