Blockchain en vastgoed, ontginnen van onontgonnen terrein

Het afgelopen half jaar hebben we gewerkt aan toepassing van blockchain voor de vastgoedwereld. Op welke wijze biedt dit meerwaarde voor de vastgoedwereld? De voorspelde impact van deze technologie op tal van industrieën is groot. Door de toepassing van blockchaintechnologie ontstaat er, in potentie, een uniforme bron van vastgoedinformatie waar diverse stakeholders gebruik van kunnen maken, waardoor meervoudige controle van dezelfde data niet langer nodig is. Hoe en wat dat gaat betekenen voor de vastgoedwereld? De spelers daarin? Wat gaat blockchain opleveren op het gebied van uniformering, efficiency, transparantie? Hoe versterkt blockchain de kennis en netwerkkracht van de vastgoedwereld?

Deze vragen komen bij ons boven voorafgaand en ook tijdens het werken op het snijvlak van blockchain en vastgoed. Omdat we te maken hebben met innovatie en een techniek die nog geen gemeengoed is in de sector zijn deze vragen in dit stadium nog niet volmondig en/of met stellige zekerheid te beantwoorden. Duidelijk voor ons is wel dat blockchain een blijvertje is en direct of indirect zorgt voor wijzigingen. Onder invloed van andere opkomende technologieën en trends kan er een vliegwiel effect ontstaan waardoor de huidige vastgoedwereld de komende jaren fors zal veranderen

“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten.” (Bill Gates)

Op basis van de opgedane kennis en ervaring in het project hebben we enkele lessen geleerd op het gebied van blockchain in real estate:

  1. Innoveren is doseren: de veranderingen kunnen in potentie zeer groot zijn. Dromen over vergezichten en de nieuwe toekomst is belangrijk, het gedoseerd blijven zetten van kleine stappen met grote impact in het nu is belangrijker.
  2. Innoveren is investeren: Blockchain en vastgoed is grotendeels nog onontgonnen terrein. Om dit terrein te kunnen ontginnen moet je persoonlijk investeren in het opdoen van kennis, het willen begrijpen van de techniek en zijn implicaties. Hiervoor is nieuwsgierigheid een goeie eigenschap. Door nieuwsgierig te zijn naar het onbekende beleef je avonturen beleeft die anderen niet beleven.
  3. Innoveren is evangeliseren: Als je eenmaal de potentie doorziet van de techniek is het concreet aan de slag gaan met het ontwikkelen van een eerste toepassing de beste manier. Het uitdragen van je visie en de boodschap, ook al is onzeker of en wanneer die boodschap realiteit wordt, in gesprek met stakeholders en partijen in de vastgoedwereld kan dan aan de hand van een concreet voorbeeld worden vorm gegeven.
  4. Innoveren is coördineren: Blockchain vraagt om een omslag in het denken van organisaties. Als bedrijf of een afdeling binnen een bedrijf in je eentje aan de slag gaan met blockchain heeft niet zoveel zin. Het ontdekken van de kansen maar ook de beperkingen kan het beste in gezamenlijkheid. Blockchain fungeert daarbij een katalysator die samenwerking stimuleert en zorgt dat bestaande processen kritisch tegen het licht worden gehouden binnen maar ook nadrukkelijk tussen organisaties. Samenwerking in multidisciplinaire teams op het snijvlak van vastgoed en technologie als resultaat is van niet te onderschatten belang en meerwaarde.
  5. Innoveren is relativeren: blockchain is een middel en geen doel. Het oplossen van een concreet probleem en toevoegen van waarde staat centraal. Kritisch zijn naar de toegevoegde waarde van de techniek in de betreffende toepassing is daarom blijvend noodzakelijk.

Op basis van deze inzichten zijn we er van overtuigd dat blockchain voor de vastgoedwereld een positieve bijdrage gaat leveren aan uniformering, efficiency en transparantie. Werken met deze techniek leidt tot kennisoverdracht tussen organisaties die daartoe traditioneel misschien minder geneigd zijn. Ook bloeien nieuwe inspirerende netwerken binnen de vastgoedwereld op. Wat de impact is op de spelers in de vastgoedwereld? Dat wordt grotendeels bepaald door de spelers zelf en de manier waarop zijn reageren op potentieel disruptieve innovaties, zoals blockchain. Wij kijken uit naar het zetten van volgende stappen.

Jan-Willem Santing, manager Deloitte Real Estate & Partnerships
en
Tim Bakker, ‎teamhoofd Stadsontwikkeling, ingenieursbureau gemeente Rotterdam