Bewoners moeten gaan nadenken over hun energievoorziening

Iedereen gebruikt iedere dag energie. Om je telefoon op te laden, je huis en je douchewater te verwarmen of om te reizen. Gebruik van energie gaat onbewust, zeker de laatste vijftig jaar is het zo overvloedig en goedkoop beschikbaar, dat je er nauwelijks nog bij na hoeft te denken. Maar dat gaat veranderen. De energiebehoefte krijgt weer invloed op ons leven. Het Groninger gas zullen we snel moeten inwisselen voor andere energiebronnen. Het opwekken van hernieuwbare energie gebeurt steeds decentraler en wordt daardoor voor iedereen zichtbaar.

Ook het eigenaarschap van energie verandert. Mensen kiezen voor eigen zonnepanelen, doen mee aan samenwerkingsvormen om gezamenlijk energie op te wekken, of isoleren hun huizen in gecoördineerde wijkacties. De komende jaren zullen en moeten bewoners meer gaan denken over hun energievoorziening. Is een nieuwe cv-ketel of een nieuw gasfornuis nu wel een verstandige keuze? Kies ik voor een all-electric oplossing of sluit ik me aan bij een warmtenet? Er worden veel keuzes gemaakt die de portemonnee en de leefomgeving van alle inwoners voor jaren gaan beïnvloeden.

Het is taak van de overheid om langetermijndoelen en kortetermijnimpact in balans te houden. Door eigenaarschap lokaal te ondersteunen en de positie van burgerinitiatieven te verbeteren, proberen we binnen de provincie Zuid-Holland het speelveld te vereffenen. Dat doen we onder andere via de regeling ‘lokale initiatieven’. Daarmee subsidiëren we vijftig procent van de projectvoorbereidingskosten voor alle soorten initiatieven en, specifiek voor van-gas-los projecten, ook een deel van de investeringskosten. Ook hebben wij als provincie Zuid-Holland een voorzet gegeven voor een lerend netwerk van burgerinitiatieven die elkaar verder helpen met kennis over bijvoorbeeld postcoderoosdaken, participatie bij windenergie en warmtenetwerken. Deze kennis verzamelen en delen wij in samenwerking met hieropgewekt.nl.

Meer informatie