Behoorlijk vol, die nieuwe huurdersrol


Vera Beuzenberg – 9 augustus 2016

Het is zover! Jan de Wit loopt door de draaideuren het stadskantoor binnen. “Goedemorgen Jan. De wethouder en corporatiebestuurder zijn al binnen”, zegt de receptioniste. Ze kennen elkaar al jaren en zien elkaar vaak. Jan is erg betrokken en nam deel in alle themawerkgroepen voor de prestatieafspraken. Als voorzitter van de huurdersvereniging krijgt hij veel informatie. Het is maar goed dat hij met pensioen is, want deze betrokkenheid vraagt nog bijna meer tijd dan zijn vorige baan. Hij staat er inmiddels alleen voor. Eerst waren ze met z’n drieën. Het was een lang en intensief traject. Gistermiddag ontving hij de laatste stukken. Hij was tot 1 uur vannacht aan het lezen. Hij ploft zijn stapel papier neer op tafel. Vandaag tekenen ze eindelijk de prestatieafspraken.

De nieuwe rol die huurders krijgen via de Woningwet is fors. Het vraagt veel kennis en tijd. Hebben betrokken huurders deze tijd?

Én hebben betrokken huurders deze kennis? Ook voor corporaties kost het veel tijd. Daar is de werkdruk wel verdeeld over collega’s met verschillende expertise. Bij de huurdersvereniging rust deze taak vaak op de schouders van enkele personen die zich vrijwillig inzetten.

We zien dat huurdersverenigingen afnemen in omvang. Vele zijn vergrijsd en ondervinden problemen in het vinden van nieuwe bestuursleden. Ook is het steeds lastiger om de achterban te bereiken. De Nederlandse samenleving is veranderd.

Ondanks alle oproepen tot een participatiemaatschappij, lijken de tijden voorbij waarin huurders zich voor lange tijd inzetten als bestuurslid van een huurdersvereniging. Begrippen als flexibiliteit en tijdelijkheid vliegen ons regelmatig om de oren. In plaats van een volledige fulltime vrijwilligersfunctie waarbij ze van alle onderwerpen kennis moeten hebben, willen ze meedenken op onderwerpen. Dit zien we terug in onze pilot Huurders aan de knoppen, waar corporaties en huurders nieuwe manieren van huurderbetrokkenheid hebben bedacht om huurders blijvend te betrekken.

Het resultaat? Nieuwe structuren waarin huurders enkele keren meedenken. Vooral werkvormen waarbij huurders meedenken op thema’s zijn populair. Soms vallen deze werkvormen onder de huurdersvereniging. Soms is het een apart adviesorgaan voor zowel de corporatie als de huurdersvereniging.

Stroken deze twee ontwikkelingen met elkaar? Strookt het ingezette beleid om huurders een zwaardere en meer gelijkwaardige positie te geven met de maatschappelijke trend waarin huurders graag tijdelijk op enkele onderwerpen meedenken?

Ik vraag mij af of er over tien of twintig jaar nog huurdersverenigingen zijn die meedenken over de prestatieafspraken. In onze pilot Huurders aan de Knoppen zien we dat corporaties en huurders het belang delen om de huurdersvertegenwoordiging op lange termijn sterk te houden. Daarin willen ze graag samen optrekken. In de praktijk gaat dit moeizaam. We zien regelmatig dat er nog twee sporen worden bewandeld. Een gemiste kans.

Gelukkig blijft Jan nog wel enkele jaren actief als voorzitter. Piet en Henk zijn volgend jaar ook weer van de partij, dus kunnen ze als gouden trio nog wel enkele jaren de belangen van de huurders blijven dienen.