Alleen kom je verder

“Alleen ga je sneller, samen komen je verder”, “Wrijving geeft glans”, de "Heilige integraal”. Tegeltjes-wijsheden zijn vaak clichés. Het klopt doorgaans, maar ze veroorzaken ook irritatie wanneer jouw praktijk de beloofde paradijselijke uitkomst van samenwerking weerspreekt. Ook containerbegrippen dekken de lading niet en die laten zelfs de moeilijkheid van samenwerken buiten beschouwing. Laatst hoorde ik opnieuw een pareltje: Casusvolgend organiseren.

Casusvolgend organiseren: wat bedoelen we nu eigenlijk? Het startpunt is helder, de klant/cliënt/bewoner heeft een meervoudige vraag die niet door één partij kan worden beantwoord. We moeten dus niet vanuit onze eigen organisatie het aanbod organiseren maar een nieuw samenwerkingsconstruct maken die de klantvraag dient. Maar hoe doe je dat?

Bij de uitstroom van mensen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ligt die vraag levensgroot op tafel. Omdat het duidelijk is dat wanneer partijen niet slagen in een goede samenwerking de uitstroom stokt, deze groep niet de hulp krijgt die nodig is en partijen het risico lopen steeds bezig te zijn om crises op te lossen. De uitstromers zijn in feite de testcase of alle woorden over de heilige integraal, zijn omgezet in daden in de wijk.

Afstemming tussen partijen is nodig op drie gebieden: rondom de casus, de leefomgeving en op het institutioneel domein. Hebben professionals van gemeente, sociaal wijkteam, GGZ-aanbieder, corporatie een gezamenlijk vertrekpunt rondom de casus en is sprake van afgestemde besluiten en interventies? Helpt de leefomgeving van de uitstromer in zelfredzaamheid en participatie? En hebben de partners op het institutioneel domein sluitende afspraken gemaakt over volumes, beschikbaarheid en capaciteit?

In het experiment Weer thuis in de wijk zijn dertien samenwerkingsverbanden van gemeente, corporatie en zorgaanbieder ruim een jaar bijeen gekomen om ervaringen uit te wisselen, knelpunten aan elkaar voor te leggen en advies te krijgen van experts. De komende tijd zult u het resultaat ervan zien. In de nieuwe Update Wonen en Zorg één van deze publicaties: Kansrijk samenwerken voor uitstromers Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Met voorbeelden uit Dordrecht, Den Bosch en de Noord Veluwe en advies van experts.

Mocht je problemen hebben met samenwerkingsallianties en de neiging hebben om te roepen ´Alleen kom je verder` dan ben je in goed gezelschap. De helft van allianties tussen partijen mislukt, weten we uit onderzoek. Daar valt dus nog over te leren. In het experiment Weer thuis in de wijk, leren wij met u mee.

Meer informatie

  • Handreiking voor kansrijk samenwerken
    Voor een goede klantgerichte oplossing voor uitstromers uit het Beschermd Wonen of de Maatschappelijke Opvang is samenwerking nodig van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Deze handreiking geeft tips en advies over hoe je aan de slag kunt gaan.
    Lees verder