Aanpak van overlast is mensenwerk

Overlast voorkomen is beter dan genezen! Maar hoe? Daar zijn we op 13 juni ingedoken, met zo’n 40 corporatiemedewerkers uit heel Nederland. Dé oplossing is er niet, dat weet ik. Maar aan welke knoppen kunnen wij draaien? Wat mij het meeste is bijgebleven van de dag, is dat wij als corporatiemedewerkers werken met mensen, mensen zoals jij en ik. Mensen die in hun leven keuzes maken en geconfronteerd worden met keuzes van anderen. Mensen die allerlei fases doorlopen en proberen het beste te maken van hun leven, zoals zij denken dat het moet of kan. De knop waar wij aan kunnen draaien, is denk ik het zien van de mens. Het begrijpen van de leefwereld van onze kwetsbare huurders, is de basis voor het opbouwen van een relatie. Mensen willen gezien en gehoord worden, erkend. Dat betekent zeker niet dat wij mensen aan de hand mee moeten nemen of altijd maar ja moeten zeggen. Het betekent iemand behandelen als mens, vanuit gelijkwaardigheid en respect. Oók als je dat niet altijd als eerste van iemand ontvangt. De corporatiemedewerker die een bekend gezicht is in de wijk, een praatje maakt en vraagt hoe het gaat, kan wonderen doen. Zo simpel kan het zijn.

Een mooie tool die ons werd aangereikt was een kompas als leidraad voor een kennismakingsgesprek met nieuwe huurders die vanuit een zorgsituatie zelfstandig gaan wonen. Wat zijn belangrijke gespreksonderwerpen en waar moeten we afspraken over maken? Denk aan woonvaardigheden, het betalen van de huur of contactgegevens van begeleiders vanuit een zorginstantie. Handig! En herkenbaar vanuit de 10 werkafspraken van Thuis in de Wijk (Amsterdam). Dit zijn kleine hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij een goede start in de wijk.

Het was een fijne bijeenkomst waarin allerlei verschillende meningen op tafel werden gelegd. Alle invalshoeken kwamen langs en dat maakt denk ik de waarde van deze bijeenkomst helder. Na de bijeenkomst zal iedereen nadenken over hoe hij of zij dat eigenlijk zelf doet. Dat draagt bij aan bewustwording en levert tegelijkertijd goede kennis op om in onze wijken in te zetten. Laten we vooral het gesprek met elkaar blijven aangaan!

Werken aan leefbare wijken

Op 10 oktober de volgende bijeenkomst van Werken aan leefbare wijken: Sturen op leefbaarheid: Anders toewijzen en flexwonen.