Eefje stutvoet k internal thumb small 1539696985

Zet klimaatakkoord in op verandering van systemen

Eefje Stutvoet

Energietransitie, omarm de complexiteit. De titel van mijn promotieonderzoek en ook de boodschap die ik mee wil meegeven. De Energiesprongprojecten die ik heb gevolgd zijn al weer even geleden, maar de uitkomsten van mijn onderzoek zij nu, zeker in het kader van het klimaatakkoord, actueler dan ooit. Lees meer

Ben van berkel internal thumb small 1539679778

"If we keep on doing what we are doing, we keep on getting what we are getting"

Ben van Berkel

Ik geloof dat duurzame ontwikkeling en groei van steden alleen gerealiseerd kan worden als we deze steden integraal ontwerpen. Lees meer

Susan van klaveren internal thumb small 1505129270

Recepten tegen eenzaamheid en voor inclusie

Susan van Klaveren

Er bestaat een hele mix aan interventies die gezamenlijk of los van elkaar bij kunnen dragen aan het tegengaan van gevoelens van eenzaamheid. Mensen krijgen weer betekenisvolle contacten en het gevoel 'ertoe te doen'. Maar dit gaat niet vanzelf. Lees meer

Barbara heebels k internal thumb small 1520874603

Kunnen we buiten de binnenstad als concept?

Barbara Heebels

De binnenstad als concept blijft voor mij sociaal, mentaal en economisch van belang. Maar in het denken over de toekomst van onze binnensteden is het van belang om te (h)erkennen dat verschillende schalen en economische structuren door elkaar heen lopen. Lees meer

Dries bartelink de argumentenfabriek internal thumb small 1517475247

Beter beleid en minder protest door inzicht in waarden

Dries Bartelink

Bij het vraagstuk afvalinzameling spelen vele waarden een rol, zo ontdekten we tijdens een denktraject in 2017 in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam. Neem de boosheid van mensen over het systeem van ‘omgekeerd inzamelen’. Lees meer

Niels van geenhuizen internal thumb small 1536317505

Gebrek aan regie nekt economische potentie circulaire (bouw)economie

Niels van Geenhuizen

Wij ondersteunen volledig het initiatief van het rijksbrede programma Circulaire Economie en de daaruit voortvloeiende transitieagenda’s. Maar stilstand, of erger nog, achteruitgang dreigt. Onze expertise blijft grotendeels onbenut omdat er geen regie is op transitie circulaire (bouw)economie. Hierbij roepen we de overheid op om deze regierol op te pakken! Lees meer

Rombout jas internal thumb small 1536313372

Statushouders door maatwerk aan het werk

Rombout Jas

In de maatwerktrajecten is sprake van een combinatie van taal, leren en werken, met accent op leren in de praktijk. De gemeente zet hierbij in op het ontwikkelen van een fundament zodat statushouders een passende duurzame baan kunnen verwerven. Lees meer