Een beetje grenzeloos

Martine de Jong

Wat heeft een buurtprofessional nodig van zijn of haar leidinggevende? In deze column geeft Martine de Jong een liefdevolle gebruiksaanwijzing voor de leidinggevenden van professionals die op de grens werken van de collega’s in de eigen organisatie en de betrokkenen in de buurt. Lees meer

Uit de stikstoflockdown

Maarten Hoorn, Platform31

Terwijl het water aan de lippen staat bij menig horecagelegenheid en sportvereniging door de coronalockdown, dreigen door de stikstoflockdown starters, lagere inkomens en middeninkomens in de woningmarkt ten onder te gaan aan oplopende huur- en koopprijzen en enorme woningtekorten. Lees meer

Hoe pak je participatie rondom stedelijke transformatie aan?

Nelise Doornenbal, CitizenLab

Participatie is een goede manier om de collectieve intelligentie aan te boren en inspirerende ideeën van de gemeenschap te verzamelen en verwezenlijken. Binnenkort krijgt het ook een wettelijk kader. Lees meer

Goed oud in Berkelland: nieuwbouw aansluiten op woonwens

Maikel van der Neut, gemeente Berkelland

Als we goed inspelen op de behoeften van senioren en we zorgen dat er woonvariaties ontstaan die hierop inspelen, dan neemt de bereidheid om te verhuizen toe. Lees meer

Sturen op eigen vermogen: nut, noodzaak en (on)mogelijkheid

Rob van den Broeke, Rijswijk Wonen

Vooropgesteld, het ligt wel voor de hand om op eigen vermogen te willen sturen. Per slot van rekening is de omvang van het vermogen sterk bepalend voor de mate waarin de corporatie in staat is om ook in de toekomst actief te kunnen zijn en maatschappelijk te presteren. Lees meer

Nederlandse pensioenfondsen zijn natuurlijke samenwerkingspartners van gemeenten

Boy Wesel, Bouwinvest

Gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en andere stedelijke stakeholders hebben eenzelfde langetermijnbelang als Bouwinvest. Sterker nog: wij zoeken actief de samenwerking met hen op met het doel om de krachten en investeringen te bundelen. Lees meer

In woorden kun je niet wonen!

Frank Wassenberg

Er is een duidelijke politieke wil om de grote opgaven ook groot te willen aanpakken. Met een visie, met een uitvoeringsstrategie, met extra hulp en gelden, en zónder hele grote breekpunten. Lees meer