Saskia buitelaar internal thumb small 1493723850

Participatie verbindt

Saskia Buitelaar

Boeiend om te zien dat zowel de Omgevingswet, als de 3D-transitie (en ook de energietransitie) zoveel belang hecht aan participatie. Of dat nou gaat over betrokkenheid of meedoen naar vermogen, in alle gevallen gaat het om het denken vanuit het perspectief van de bewoner. Zo bezien kan participatie het verbindend element zijn tussen fysiek en sociaal domein. Lees meer

Frank wassenberg 75x75 internal thumb small 1520872445

De woningnoodcrisis en het stigma van tijdelijk wonen

Frank Wassenberg

Tijdelijk wonen is niet een alternatief voor ‘regulier’ of ‘vast’ wonen, maar biedt een alternatief voor níet wonen. Lees meer

Mirjam fokkema k internal thumb small 1526481772

Dan doe ik het toch lekker zelf

Mirjam Fokkema

In Nieuwegein heb ik ervaren dat professionals elkaar nodig hebben bij het ondersteunen van cliënten die thuis wonen. Elkaar kennen, begrip hebben voor elkaars werk én elkaar de ruimte geven om dat werk goed uit te voeren, zorgt voor vertrouwen. Lees meer

Johan grootnibbelink internal thumb small 1571666938

Ken je eigenaar

Johan Groot Nibbelink

Versnipperd eigendom betekent veel verschillende eigenaren, ieder met zijn eigen belangen. Ga je een ontwikkeltraject in met eigenaren, dan wil je graag inzicht hebben in met wat voor eigenaar en met welk belang je te maken hebt. Lees meer

Barbara van straaten ivo internal thumb small 1565860744

De grijze haren van initiatiefnemers van woonvormen voor senioren

Barbara van Straaten

Je droom gaat over die gemeenschappelijke kruidentuin. De realiteit gaat echter al snel over bestemmingsplanprocedures, exploitatiekosten en hypotheken. Ik vroeg de initiatiefnemers van nieuwe woonvormen waar ze allemaal tegenaan liepen. Lees meer

Vera internal thumb small 1573559133

Niet passend is niet per definitie niet betaalbaar!

Vera Beuzenberg

Ik wil ervoor pleiten maatwerk te leveren bij woningtoewijzing. Het is zonde om huurders woningen niet toe te wijzen terwijl de woning wel past bij hun financiële situatie. Lees meer

Hanneke lieselot 2 internal thumb small 1574159002

Anders Toewijzen: zoektocht naar een gebalanceerde bewonerssamenstelling

Hanneke Schreuders, Lieselot Kerssen

Hoe sturen we met gericht toewijzen op een goede balans in de bewonerssamenstelling in onze wooncomplexen? Lees meer