Financiering hindert start wooncoöperatie

Johan Conijn, Finance Ideas

Enthousiast beginnen met een groep gelijkgestemden om een wooncoöperatie op te richten. Vervolgens worden er veel obstakels opgeruimd. En dan de financiering. Lees meer

Uitstel omgevingsvisie biedt kansen voor betere participatie

Nelise Doornenbal, CitizenLab

Ons advies: benut deze extra tijd om het participatieproces te versterken, want dat komt het eindresultaat alleen maar ten goede. Vijf tips voor een sterke omgevingsvisie op basis van een waardevol participatietraject. Lees meer

‘Gedoe’ in de flat

Leida van Duijn en Hanneke Schreuders, woningcorporatie Portaal

We weten ook dat het om doorzettingsvermogen en lef vraagt om bewoners die zich misdragen, aan te spreken. Alleen een gezamenlijke aanpak leidt uiteindelijk tot succes. Lees meer

Landelijk gebied als inspirator: van vergrijzen naar vernieuwen

Kim Oude Luttikhuis, gemeente Berkelland en Hanjo Lagas, directeur Atrivé

De energie, creativiteit en innovatie in het landelijk gebied om tot vernieuwende oplossingen rond de vergrijzing te komen vallen ons op. Lees meer

Warmtetransitie: van data en inzicht naar samen doen!

Sjoerd Radersma en Martin Tillema, Kadaster

Veel gemeenten vinden het lastig om te beginnen met de warmtetransitie. En terecht, het gaat om ingrijpende keuzes die gemeenten graag weloverwogen en goed onderbouwd willen maken. Er is veel data beschikbaar, maar waar begin je? Lees meer

Heldhaftig samenwerken in organisatienetwerken

Netty van Triest, Paul Doevendans van Atrivé en Jochum Deuten

Dit kan niet waar zijn?! Verontwaardiging is een krachtige motor voor actie. Wanneer ondanks alle goede bedoelingen een huurder niet de juiste ondersteuning krijgt, vraagt menig professional en bestuurder zich af of dat niet anders kan. Lees meer

Hoe krijg je de werelden van stenen en harten bij elkaar?

Susan van Klaveren

“We hebben woningen nodig voor mensen uit beschermd wonen en de opvang. Maar wat voor woningen, daar is geen antwoord op.” Waarom is het zo moeilijk deze vraag te beantwoorden? Lees meer