Wat heeft samenwerking met bier te maken?

Netty van Triest

Langer thuis, doorstroming of de Inclusieve wijk vereisen continue samenwerking: er is vaak geen simpele standaard oplossing voor een doorstromer, omdat mensen en wijken verschillen. Lees meer

Een Miljoenennota vol investeringen in uitdagingen. Benut jij de kans in de wijk?

Jetze van der Ham

Het is niet zo gek dat de regering inzet op de problemen die we allemaal herkennen. Tegelijk zal deze inzet landen in de wijken, waar gemeenten aan zet zijn om samenhang en synergie te organiseren. Lees meer

Overheden duperen woonconsument

Onno Hoes, NVM

Waarom lukt het de gemeenten en de bouwkolom nu niet om het woningtekort terug te dringen. De belangrijkste reden daarvoor is dat het belang van de woonconsument niet serieus wordt genomen. Lees meer

Flexwonen als een oplossing voor de woningnood?

Marja Elsinga, TU Delft

Flexwonen is een tijdelijke oplossing en veel mensen hebben juist behoefte aan zekerheid. Plannen voor de lange termijn blijft noodzakelijk. Lees meer

Sla de brug tussen professional en laaggeletterde klant!

Anja Bijl, Stichting Lezen en Schrijven

Niet herkennen van laaggeletterdheid kan binnen een hulpverleningstraject een onzichtbare belemmering zijn om de doelen van professional en klant te bereiken. Wanneer je rekening houdt met eventuele beperkte basisvaardigheden, kun je de klant stimuleren scholing te overwegen en het helpt de klant vooruit op álle pijlers. Lees meer

Stel de vraag: waarom zou je hier energie opwekken?

David Louwerse

Voor de opwek van duurzame energie verwachten we een bijdrage van het platteland. Daar is immers ruimte. Maar wat betekent dat concreet? Het betekent in ieder geval niet dat de bulk van de opgave zonder meer op het platteland geparkeerd kan worden, zoals soms gedacht wordt. Lees meer

Hoe organiseer je participatie voor de energietransitie?

Nelise Doornenbal, CitizenLab

Alle stakeholders in de wijk, van gezin tot ondernemer tot verhuurder, hebben behoefte aan een goed participatieproces. Bij al deze verschillende doelgroepen leven zorgen over de timing, kosten en haalbaarheid van de energietransitie. Hoe eerder je deze doelgroepen laat participeren in het proces, hoe meer inzicht, eigenaarschap en draagvlak je creëert voor het beleid. Lees meer