Een oplossing om de betaalbaarheid van woningen te vergroten

Rico Sanders, DNGB

Duokoop kan voor de consument de ideale tussenstap zijn tussen huren en kopen en bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Door de grond niet zelf in erfpacht uit te geven, maar aan pensioenfondsen uit te besteden, komt er geld beschikbaar dat kan worden gebruikt voor extra te bouwen woningen. Lees meer

Circulair en het eeuwige leven

Donald van den Akker

Keuzes maken alsof we het eeuwige leven hebben, vereist een integrale benadering en samenwerking. Door slechts een enkel onderdeel te benadrukken lijkt het sneller te gaan, maar alleen in een integraal samenspel komt een circulaire samenleving verder. Lees meer

De financiering van wooncoöperaties is een patchworkdeken

De Nieuwe Meent

De financiering van een wooncoöperatie lijkt dus nog het meeste op een patchworkdeken. Het grootste lapje bestaat uit de banklening. Dan zijn er nog een aantal kleinere, dat zijn andere leningen en subsidies. En dan een hoekje met hele kleine lapjes, dat is de crowdfunding. Lees meer

Wooncoöperaties, komen we samen verder?

Aart Cooiman, Rabobank

Wooncoöperatieve initiatieven waren en zijn nog altijd in opkomst. Deze beweging schreeuwt om ondersteuning. Burgerinitiatief kan tot veel leiden maar heeft soms een zetje nodig om daadwerkelijk van de grond te kunnen komen. Lees meer

Circulaire aanpak met Parels in binnenstad Breda

Merel Mulders en Anouk Mettler, gemeente Breda

Als gemeente Breda hebben we de opgave voor een circulaire maatschappij gekoppeld aan ons binnenstadbeleid. Want voor lokale overheden ligt ook op dit vlak een grote opgave: hoe kunnen we de vitaliteit van onze binnensteden behouden of zelfs vergroten? Lees meer

Vertrouwen is de sleutel tot de nieuwe wijkaanpak

Matthijs Uyterlinde

De Dag van de Buurt maakte een ding kraakhelder: bewoners, wijkwerkers, beleidsmakers en bestuurders moeten het samen rooien. Zonder de kennis, inzet en ideeën van bewoners geen goede plannen. Maar zonder bestuurlijke aandacht en betrokkenheid geen investeringen in de wijk. Hoe herpakken we het samenspel tussen bewoners en beleid? Lees meer

Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland

Hans Groenendijk, Woonzorggroep Samen / Actiz

Over twintig jaar heeft de Kop van Noord-Holland bijna tweemaal zoveel 75-plussers. De urgentie is hoog: nu niks doen, betekent straks tweemaal zoveel verpleeghuisindicaties en dus dubbel zoveel verpleeghuizen. Lees meer