Circulair bouwen eerst goed definiëren

Dirk Dubbeling, TU Delft

Is circulair bouwen van woningen mogelijk met een volledig fabrieksmatige productie? Lees meer

Slagvaardig maatschappelijke vraagstukken aanpakken vraagt om maatwerk binnen een raamwerk

Wouter Kersten

Maatschappelijke problemen oplossen leent zich niet voor een blauwdruk-aanpak. Er is altijd enig maatwerk nodig. Tegelijk is 100 procent maatwerk onhoudbaar in termen van benodigde middelen. De kunst ligt in het vinden van de optimale mix. Lees meer

Wijken verdichten of de bevolking aanvullen?

Frank Wassenberg en Mathieu Kastelijn

De laat naoorlogse slaapwijken aan de stadsrand, en de locaties daarbinnen, zijn tot nu toe vergeten plekken in de stad; benut ze! Lees meer

Slim met gedrag omgaan

Alissa Kerklingh

Zit er wel genoeg plezier in uw beleid? Beleid gaat vaak uit van voorspelbaar, rationeel gedrag van mensen. Beleidsmakers hebben altijd een beeld van de doelgroep waarvoor ze beleid maken. Dit is vaak gekleurd door (een afwezigheid van) ervaringen met deze doelgroep. Lees meer

Meer regie nodig op realiseren extra standplaatsen?

Frank Dirks

De specifieke woonbehoefte en woonopgave van de woonwagenbewoners vraagt om extra aandacht. Kan gerichte regie bijdragen aan het realiseren en versnellen van extra standplaatsen? Lees meer

Brede welvaart: niet wachten, maar aanspreken en gewoon beginnen

Sabina Gietema, Wouter Kersten

Er is veel te doen over het concept ‘brede welvaart’. Nu echt stappen zetten vergt meer doen dan praten. Niettemin, gedachten bij elkaar brengen helpt af en toe. Zoals gebeurde op de Nationale Conferentie Brede Welvaart op 3 oktober jongstleden. Wat was onze eigen afdronk daarvan? Lees meer

Oplossing van woningtekort hangt niet op nieuwbouw

Frank Wassenberg

Het gaat niet om het halen van jaarlijks 100 duizend nieuwbouwwoningen, het gaat om méér woonruimte scheppen voor 100 duizend huishoudens. En daarvoor zijn nog veel meer andere mogelijkheden. Benut die. Lees meer