Pauze in Krimpland

Is er een eind of een pauze in de bevolkingsdaling gekomen?

Elly van der Klauw, Hanzehogeschool Groningen

Zijn we klaar met krimp, en alles wat daar bij hoort, of zien we slechts een pauze in het ‘Krimpland’, zoals ook Maurice Hermans uit Parkstad stelde in zijn blog. En als dat zo is, wat doen we dan tijdens de pauze? Lees meer

De Omgevingswet: handig voor de energietransitie

Pepijn Lijklema

De Omgevingswet is ontwikkeld met als doel om grote maatschappelijke opgaven als gemeente integraal aan te kunnen pakken. Naast integrale afweging, samenwerking en participatie is de Omgevingswet op nóg een punt belangrijk voor de energietransitie: besluiten over en beleid voor concrete maatregelen. Lees meer

Wordt betalen voor impact het ‘nieuwe normaal’?

Annemiek van Tol

Impact ondernemers bieden vaak onconventionele oplossingen met een hoge maatschappelijke impact. Helaas is het vinden van financiering om deze oplossingen ook daadwerkelijk uit te voeren lang niet altijd eenvoudig. Lees meer

Vertrouwen moet van twee kanten komen

Gera Nagelhout, Onderzoeksinstituut IVO en Universiteit Maastricht

Als we willen dat mensen de maatschappij en de overheid niet meer de rug toekeren, moeten we als maatschappij en overheid betrouwbaarder worden. Lees meer

Persoonsgerichte aanpak cruciaal voor een gezonde en effectieve Participatiewet

Patricia Heijdenrijk, Pharos

We weten dat persoonsgericht werken dé manier is om mensen in de bijstand effectief te ondersteunen. Lees meer

De ware IBA bestaat niet

Maurice Hermans

Is IBA Parkstad erin geslaagd een bijdrage te leveren aan de meer dan een eeuw oude traditie van 'Internationale Bauausstellung'? Lees meer

Wijkaanpakkers, zwervers in de hiërarchie

Willem van Spijker, Van Vieren

Wat vraagt het van je om succesvol te kunnen werken in de wijkaanpak? Wat maakt je een goede wijkaanpakker? Als ik kijk naar de mensen die het doen en die ik goed vind, dan vallen me een paar bijzondere kenmerken op. Lees meer