Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Geen resultaten

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.155169,5.36725|52.0932167,5.1141075|52.0907374,5.1214201|51.6612907,5.6185352

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze online cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Armoede en schulden kunnen grote impact hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Vooral als financiële problemen langere tijd aanhouden. Werkt u aan een samenhangende aanpak met aandacht voor financiën én gezondheid? Doe dan mee aan deze leerkring. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Regionale masterclasses Omgeving en Gezondheid

Hoe kunnen bestuurders samenwerken aan een gezonde leefomgeving? In opdracht van VWS organiseert GezondIn vier regionale (digitale) masterclasses. Lees meer

Trainingen Klimaatadaptatie

Platform31 ontwikkelt de opzet van een meerjarig leerprogramma Klimaatadaptatie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In april en mei gaan via de Leeromgeving Klimaatadaptatie drie trainingen van start. Lees meer

Organiseren van wonen voor mensen met een beperking

Platform31 doet in de eerste helft van 2021 onderzoek naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. We vragen gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) hoe zij zich inzetten om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren. In dit webinar gaan we in op de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Lees meer

Stikstof en woningbouw

Hoe kun je omgaan met stikstof bij woningbouw? Tijdens een online themasessie op 12 mei bespreken we de kansen, risico’s en mogelijkheden met o.a. Enno Been (Antea Group) en Friso de Zeeuw (TU Delft). Lees meer

Woningbouw in spoorzones

Spoorzones staan in steeds meer steden volop in de schijnwerpers. Waar in sommige steden het station wat los staat van het centrum, groeit het besef dat dit een nieuw stadsdeel kan worden met de stationsomgeving als kloppend hart. Op 29 april organiseert het programma Stedelijke Transformatie een online themasessie over woningbouw in spoorzones. Lees meer

De buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet

Een ‘OPA handleiding’ voor het omgaan met initiatieven na 1 januari 2022

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest staat de buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet centraal. U krijgt inzicht in het juridische instrument, de toepassing in de praktijk en de wijze waarop u zich kunt voorbereiden op het werken met een buitenplanse OPA. Lees meer

In dialoog met grassrootsorganisaties: Voor een inclusieve én rechtvaardige samenleving

Platform31 en KIS verkennen de vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen rondom institutioneel racisme en discriminatie. Dit doen we samen met gemeenten, (semi-)overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én grassrootsorganisaties Lees meer

Wijkprofessional en de buurtagenda

Werken aan leefbare wijken

In steeds meer gemeenten wordt aan de hand van wijkprofielen en buurtagenda’s gewerkt om een visie te ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken. In deze themasessie staan we stil bij wat een wijk-/buurtagenda is, belichten we praktijkvoorbeelden en bieden we praktische handvatten voor de wijkprofessional bij het opstellen van een buurtagenda. Lees meer