Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

VerDuS SURF Festival 2021

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment. Lees meer

NOVI Conferentie

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland. Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.0704978,4.3006999|52.0907374,5.1214201|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Oriëntatiebijeenkomst Kennis- en leertraject Woonzorgvisie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Stikstof: als kantelpunt voor verduurzaming

Hoe kunnen gemeenten het gevreesde dossier ‘stikstof’ in relatie tot woningbouw kantelen? Hoe ga je van angstdromen naar een kansrijke toekomstvisie waarin je ontdekt dat dit onderwerp juist de motor kan zijn voor verduurzaming van de bouw? Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Weer Thuis: vroegsignalering en preventie

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Een deel van hen maakt gebruik van een integraal arrangement, bestaande uit bijvoorbeeld begeleiding, budgetbeheer, ondersteuning bij een zinvolle daginvulling en respijtzorg. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over vroegsignalering en preventie. Lees meer

Circulair en klimaatadaptief renoveren

Masterclass in samenwerking met C-creators

In deze masterclass staan we stil bij de onlangs door Platform31 samengestelde projectetalage en publicatie Verduurzamen corporatiewoningen (met praktijkvoorbeelden van circulaire en klimaatadaptieve renovatieprojecten) en het begin februari door C-creators uit te brengen Handboek Circulair Renoveren. We gaan met elkaar in gesprek over hoe je als corporatie circulaire renovatieprojecten ontwikkelt, waarom het belangrijk is om de woningvoorraad ook op toekomstige veranderingen in het klimaat aan te passen, welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn en wat daarbij komt kijken. Lees meer

Webinar koppeling Circulariteit en zonnepanelen

In de afgelopen weken hebben zes gemeenten binnen Provincie Zuid-Holland de eerste stappen gezet in de koppeling van Circulariteit met Zonnepanelen. Wat voor rol kunnen gemeenten innemen in dit transitietraject? Wat zijn er voor ontwikkelingen op de markt van circulariteit en zonnepanelen? Meld u aan voor het webinar en hoor welke inzichten de gemeenten hebben opgedaan tijdens de leerkring en wat er op innovaties van zonnepanelen speelt. Lees meer

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

In deze bijeenkomst gaan we met elkaar aan de slag hoe je kunt herkennen of er sprake is van een samenwerkingsvraagstuk. Hoe je duidt wat er aan de hand is en welk handelingsperspectief er ingezet kan worden. Lees meer

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Dag van de buurt

De Dag van de buurt is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Daar waar je woont of waar je vanuit je werk aan bijdraagt. Actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom op de dag van de buurt! Lees meer

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

3. Tellen en vertellen; samen aan de slag

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Neem deel aan drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Lees meer

NOVI Conferentie

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Verzilver de kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. Lees meer

VerDuS SURF Festival 2021

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment. Lees meer