Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Dit betekent dat de meeste van onze bijeenkomsten hybride of online worden aangeboden. Denk aan een webinar, talkshows via livestream, de inzet van video, podcasts of online presentaties. We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Kansrijke oplossingen voor economisch daklozen

Platform31 organiseert samen met Wageningen University & Research en de gemeente Amsterdam op donderdag 10 maart een webinar over kansrijke oplossingsrichtingen voor economisch daklozen. Lees meer

Kennismaking met de WoonZorgwijzer

Platform31 en stichting In Fact organiseren een online bijeenkomst voor leden van Valente, de Nederlandse ggz en andere geïnteresseerden om kennis te maken met de mogelijkheden van de WoonZorgwijzer. Lees meer

Dag van de Buurt 2022

Overdag kun je zelf meemaken wat er allemaal gebeurt in de buurten in Nederland. Daarna reizen we naar Amersfoort, want daar is het avondprogramma van de Dag van de Buurt. ’s Avonds gaan we op zoek naar hoe de buurten en wijken ook in de toekomst goede plekken kunnen blijven. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Transformeren voor de toekomst

Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 2 juni delen we ervaringen en bespreken we wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen. Lees meer

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk tijdens deze conferentie. Platform31 levert in vier workshops een actieve bijdrage. Lees meer

Map for 52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.155169,5.36725|52.0704978,4.3006999

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Kennismaking met de WoonZorgwijzer

Platform31 en stichting In Fact organiseren een online bijeenkomst voor leden van Valente, de Nederlandse ggz en andere geïnteresseerden om kennis te maken met de mogelijkheden van de WoonZorgwijzer. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start in 2022 een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? Lees meer

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk tijdens deze conferentie. Platform31 levert in vier workshops een actieve bijdrage. Lees meer

Kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering

Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie tot uitvoering’ ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee? Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst kennis en -leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering

In 2022 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. In deze oriëntatiebijeenkomst lichten wij het programma toe en krijgt u antwoord op uw vragen. Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst kennis en -leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering

In 2022 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. In deze oriëntatiebijeenkomst lichten wij het programma toe en krijgt u antwoord op uw vragen. Lees meer

Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren en bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen, gebruikers en eigenaren. Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten. Lees meer

De responsieve gemeente en de rol van de gemeentesecretaris

Een nieuwe raadsperiode als kans voor meer responsiviteit

Gemeenten staan voor grote transities als de energietransitie en de omgevingswet, die vragen om een responsieve overheid. In drie digitale lunchbijeenkomsten voor gemeentesecretarissen biedt Platform31 handvatten en inspiratie voor het versterken van deze sturingsvorm en een nieuwe gemeenteraad. Lees meer

Dag van de Buurt 2022

Overdag kun je zelf meemaken wat er allemaal gebeurt in de buurten in Nederland. Daarna reizen we naar Amersfoort, want daar is het avondprogramma van de Dag van de Buurt. ’s Avonds gaan we op zoek naar hoe de buurten en wijken ook in de toekomst goede plekken kunnen blijven. Lees meer

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II)

Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen in de energietransitie, maar zijn niet de enige! Het Europese programma Positive Energy Districts (PED) stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Interesse? Laat u informeren over de tweede call. Lees meer

Wonen en verduurzamen in middelgrote gemeenten

Middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. De energietransitie en het woningtekort zijn twee uitdagingen die nu roepen om actie. Tijdens een webinar op 7 februari gaan we in gesprek over de trends en onderlinge verbondenheid van deze twee uitdagingen. Lees meer

Kansrijke oplossingen voor economisch daklozen

Platform31 organiseert samen met Wageningen University & Research en de gemeente Amsterdam op donderdag 10 maart een webinar over kansrijke oplossingsrichtingen voor economisch daklozen. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Transformeren voor de toekomst

Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 2 juni delen we ervaringen en bespreken we wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen. Lees meer

Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal? Een maatschappelijke coalitie verzamelde twaalf sterke praktijkvoorbeelden vanuit alle Nederlandse windstreken. Op 9 februari presenteren Martin van Rijn en Ruth Peetoom de oogst in de vorm van het digitaal magazine tijdens een webinar vanuit de wijk de Ruwaard in Oss. Lees meer

Leerkring Waardevol samenwerken in een netwerk

Organisatienetwerken zijn een opkomend fenomeen in de (semi-) publieke sector. Deze wijze van organiseren is nodig voor ‘grote’ en complexe maatschappelijke vraagstukken. Platform31 organiseert samen met experts en ervaringsdeskundigen Manon de Caluwé, Paul Doevendans en Jochum Deuten een leerkring. Lees meer