Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Landelijk congres Flexwonen

Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? Hoe doe je dat goed? En hoe doe je dat samen? Lees meer

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 1

Platform31 organiseert namens het Ministerie van VWS en de Taskforce Wonen en Zorg twee masterclassses over de financiering woonvarianten voor senioren voor (particuliere) initiatiefnemers. Lees meer

De binnenstadsbezoeker centraal

In het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ nemen Platform31, RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies het bezoekersgedrag in winkelstraten onder de loep. We onderzoeken hoe de inrichting en de functiemix kunnen bijdragen aan een succesvolle winkelstraat. Doet u mee? Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

De gemeente Zoetermeer ondertekende samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Tijdens deze etappe van de Wijkentour naar Palenstein informeren wij u over de stand van zaken. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 2

Platform31 organiseert namens het Ministerie van VWS en de Taskforce Wonen en Zorg twee masterclassses over de financiering woonvarianten voor senioren voor (particuliere) initiatiefnemers. Lees meer

Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Maar hoe doe je dat? Praat mee op 26 november! Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Woonvariaties senioren

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.0944746,5.1223721|52.0907374,5.1214201|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze online cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

De binnenstadsbezoeker centraal

In het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ nemen Platform31, RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies het bezoekersgedrag in winkelstraten onder de loep. We onderzoeken hoe de inrichting en de functiemix kunnen bijdragen aan een succesvolle winkelstraat. Doet u mee? Lees meer

Wijkentour warmtetransitie: Hoe Sliedrecht aardgasvrij wordt

De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst. Tijdens de 5e etappe van de Wijkentour kijken we vooral naar hoe gemeente, energiebedrijf HVC en corporatie Tablis Wonen samen met de bewoners optrekken bij het verduurzamen van de wijk. Lees meer

Leerlijn Duurzaamheid en Demografie

Wij Maken Nederland Academie

Welke kansen biedt de verduurzamingsopgave in gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Tijdens de leerlijn Duurzaamheid en Demografie van de Wij Maken Nederland (WMNL) Academie gaat u in vier bijeenkomsten op zoek naar verbinding tussen deze twee transitieopgaven. Lees meer

Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Tijdens deze etappe van de Wijkentour naar Palenstein informeren wij u over de stand van zaken. Lees meer

Landelijk congres Flexwonen

Flexwoningen kunnen sneller worden toegevoegd en zijn daarmee ook een factor van belang in het bestrijden van de ergste woningnood. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je als gemeente (groot of klein), provincie, woningcorporatie of private partij werk van flexwonen? Hoe doe je dat goed? En hoe doe je dat samen? Lees meer

Interactieve online gevorderdencursus MKBA

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de online gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Vierde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma GezondIn de vierde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 2

Bent u (particulier) initiatiefnemer voor een wooncomplex voor senioren? Platform31 organiseert namens het Ministerie van VWS en de Taskforce Wonen en Zorg twee masterclasses over de financiering woonvarianten voor senioren. Lees meer

Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 1

Bent u (particulier) initiatiefnemer voor een wooncomplex voor senioren? Platform31 organiseert namens het Ministerie van VWS en de Taskforce Wonen en Zorg twee masterclasses over de financiering woonvarianten voor senioren. Lees meer

Internationale netwerkbijeenkomst Mobility Mentoring® 2020

Uitwisseling over het werken met Mobility Mentoring® is cruciaal voor een goede doorontwikkeling en toepassing van de aanpak. Exclusief voor leden van het internationale Mobility Mentoring® netwerk organiseren we samen met EMPath een driedaagse online netwerkbijeenkomst. Lees meer

Boostersessie gedragsbewust beleid en financiële problematiek

Werkt u bij een gemeente of sociale dienst en wilt u inzichten over gedrag toepassen om mensen met financiële problemen beter van dienst te zijn? Doe dan mee de boostersessie over gedragsbewust beleid en wissel kennis en ervaringen uit met collega’s. Lees meer

Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst

De mens en hun gedrag centraal: voor het duurzaam doorbreken van armoede en andere sociale problemen

Het duurzaam doorbreken van armoede, schulden en andere sociale problemen vraagt om grensverleggende oplossingen en innovatieve dienstverlening. Tijdens dit vijfdaagse online congres geven we samen met vooraanstaande experts uit Nederland en de Verenigde Staten invulling aan het sociale verhaal van de toekomst. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Starters op de woningmarkt: hoe kunnen gemeenten hen helpen? 

Welke maatregelen kunnen gemeenten treffen om starters op de woningmarkt te helpen? Dat kunnen bouw- of verdeelafspraken zijn, financiële regelingen, verordeningen, voorkeursbepalingen of ondersteuning op verschillende manieren. Wat kan er allemaal, welke ervaringen hebben gemeenten, en wat zijn voor- en nadelen? Antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens dit webinar. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Woonvariaties senioren

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Wijkwerken anno 2020 = samenwerken

Werken aan leefbare wijken

Van wijkwerkers wordt verwacht dat ze sociale problemen achter de voordeur en in de wijk niet alleen signaleren, maar ook aanpakken. Maar wanneer, wat en hoe dan? Wat is je rol als wijkwerker? En welke vaardigheden en werkwijzen horen daarbij? Deze digitale bijeenkomst biedt inzicht. Lees meer

Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Maar hoe doe je dat? Praat mee op 26 november! Lees meer

De stad van morgen

Middelgrote steden staan voor enorme uitdagingen en ingewikkelde vraagstukken. Ze moeten hun positie bepalen naast de grote steden met hun aanzuigende werking. Er zijn investeringen nodig om hun aantrekkelijkheid als woon- en leefstad te vergroten en gebiedsontwikkeling aan te jagen. Dat vraagt om strategische keuzes en samenwerking met andere belanghebbende partijen. Deze, voor alle middelgrote steden herkenbare, uitdagingen staan centraal tijdens dit congres. Lees meer