Bijeenkomsten

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1520872899

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Amsterdam nieuw west internal thumb small 1523523900

Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Woningmarkt en woonbeleid staan hoog op veel gemeentelijke agenda’s! Door de grote druk op de woningmarkt en ook dankzij de nieuwe Woningwet die in 2015 is ingevoerd. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject Woonbeleid. Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Leerkring: kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

Is het organiseren van bijvoorbeeld uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor u een hoofdbreker? Vraagt u zich af hoe u partijen samenbrengt om gezamenlijk complexe casussen op te lossen? Worstelt u om de opgave tot bloei te krijgen in de veelheid aan partijen en netwerkverbanden? Meld u dan aan voor de leerkring Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg. Lees meer

Dsc 4154 internal thumb small 1520868580

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Het speelveld rondom wooncoöperaties is volop in beweging. Met het landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 samen met u de balans op. We brengen u in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen in het speelveld. Laat u inspireren door koplopers en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies. Bent u erbij op 28 mei? Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 31 mei en 14 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

 dsc3171 internal thumb small 1525269767

Wat werkt in…aanpak en opvang van verwarde personen

Aanpak en opvang van verwarde personen is de laatste jaren een veelbesproken maatschappelijk probleem. Maar bestaat dé verwarde persoon eigenlijk wel? De themabijeenkomst ‘Wat Werkt in… aanpak en opvang van verwarde personen’ gaat in op dit thema. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Het omgevingsplan in relatie tot de omgevingsvisie

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Onder de Omgevingswet zijn het omgevingsplan en de omgevingsvisie twee centrale instrumenten voor gemeenten. Tijdens de studiemiddag behandelen we de onderlinge relatie tussen deze twee instrumenten. We gaan in op de inhoudelijke ‘eisen’ die aan beide instrumenten worden gesteld en de mogelijkheden dit op elkaar af te stemmen. Lees meer

Introduction entrepreneurial academy 3 stam 1 638 internal thumb small 1526456984

Samenwerking in regionale ecosystemen als route naar brede welvaart

Op de Entrepeneurial Ecosystem Academy delen onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs én ondernemers hun visie en ervaringen op het gebied van regionale samenwerking. Tijdens de vijfde editie in Utrecht slaan Universiteit Utrecht en Birch met hun partners (onder wie Platform31) de handen ineen om inzicht te verschaffen over hoe partijen in de regio hun effectiviteit kunnen vergroten. Lees meer

Plattelandstad internal thumb small 1520350519

Nationale Omgevingsvisie

Boodschappen vanuit platteland en stad

In de Nationale Omgevingsvisie staan vier strategische opgaven centraal. Tijdens deze interactieve bijeenkomst verkent u hoe de relatie tussen platteland en stad kan bijdragen aan deze opgaven. Lees meer

Afbeelding header internal thumb small 1522244574

Conferentie Flexwonen in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn veel personen gebaat bij snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Maar hoe doe je dat? Lees meer

Map for 52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.0907374,5.1214201|52.0704978,4.3006999|52.0623465,4.3091238|52.0457741,5.6740608|52.010908,5.817901|52.0824307,5.1469983|-19.4914108,132.5509603|52.0932167,5.1141075
Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 31 mei en 14 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Congres Mobility Mentoring®

Save the date!

Laat u tijdens het congres Mobility Mentoring® volledig onderdompelen in Mobility Mentoring®; leer de CEO van EMPath, Elisabeth Babcock, kennen; ontmoet mensen die al werken met Mobility Mentoring®; hoor alle nieuwste inzichten en nog veel meer. Dit is het perfecte moment om u te laten inspireren. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Leerkring Mobility Mentoring®

Tweede verdiepingssessie

Deze bijeenkomst gaan we dieper in op de toepassing van Mobility Mentoring® bij mensen met een LVB. We verkennen in hoeverre de instrumenten van Mobility Mentoring® toepasbaar zijn voor deze groep en waar je dan rekening mee moet houden. Lees meer

Amsterdam nieuw west internal thumb small 1523523900

Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Woningmarkt en woonbeleid staan hoog op veel gemeentelijke agenda’s! Door de grote druk op de woningmarkt en ook dankzij de nieuwe Woningwet die in 2015 is ingevoerd. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject Woonbeleid. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

 dsc3171 internal thumb small 1525269767

Wat werkt in…aanpak en opvang van verwarde personen

Aanpak en opvang van verwarde personen is de laatste jaren een veelbesproken maatschappelijk probleem. Maar bestaat dé verwarde persoon eigenlijk wel? De themabijeenkomst ‘Wat Werkt in… aanpak en opvang van verwarde personen’ gaat in op dit thema. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid: huurachterstanden

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Afbeelding header internal thumb small 1522244574

Conferentie Flexwonen in Zuid-Holland

Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod. Wat kunnen flexibele woonvormen toevoegen aan de huurmarkt? Welke maatschappelijke vraagstukken helpt flexibilisering op te lossen? Welke goede voorbeelden zien we? En welke gevaren kunnen we benoemen? Lees meer

Dsc 4154 internal thumb small 1520868580

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Het speelveld rondom wooncoöperaties is volop in beweging. Met het landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 samen met u de balans op. We brengen u in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen in het speelveld. Laat u inspireren door koplopers en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies. Bent u erbij op 28 mei? Lees meer

Plattelandstad internal thumb small 1520350519

Nationale Omgevingsvisie

Boodschappen vanuit platteland en stad

In de Nationale Omgevingsvisie staan vier strategische opgaven centraal. Tijdens deze interactieve bijeenkomst verkent u hoe de relatie tussen platteland en stad kan bijdragen aan deze opgaven. Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Leerkring: kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

Is het organiseren van bijvoorbeeld uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor u een hoofdbreker? Vraagt u zich af hoe u partijen samenbrengt om gezamenlijk complexe casussen op te lossen? Worstelt u om de opgave tot bloei te krijgen in de veelheid aan partijen en netwerkverbanden? Meld u dan aan voor de leerkring Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg. Lees meer

Introduction entrepreneurial academy 3 stam 1 638 internal thumb small 1526456984

Samenwerking in regionale ecosystemen als route naar brede welvaart

Op de Entrepeneurial Ecosystem Academy delen onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs én ondernemers hun visie en ervaringen op het gebied van regionale samenwerking. Tijdens de vijfde editie in Utrecht slaan Universiteit Utrecht en Birch met hun partners (onder wie Platform31) de handen ineen om inzicht te verschaffen over hoe partijen in de regio hun effectiviteit kunnen vergroten. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1520872899

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Het omgevingsplan in relatie tot de omgevingsvisie

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van milieu en het omgevingsplan. Lees meer