Bijeenkomsten

Afbeelding header internal thumb small 1549880307

Samen in actie voor een sterker mkb

Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan voor een aantal grote uitdagingen. Hoe ondersteunt u deze ondernemers? En wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Ontdek hoe andere betrokken partijen zich inzetten voor een toekomstbestendig mkb en laat u inspireren tijdens een werksessie in uw regio. Lees meer

Aardgasloos kl2 internal thumb small 1510825862

Democratisch naar aardgasvrij

De transitie naar aardgasvrije wijken raakt de komende jaren bijna iedereen: bewoners, bestuurders, raadsleden, woningcorporaties. Maar hoe zorg je ervoor dat de besluitvormingsprocessen rond de transitie zo democratisch mogelijk verlopen? Tijdens de slotbijeenkomst op 26 maart krijgt u de laatste lessen hierover overzichtelijk op een rij en gaat u met betrokken partijen in gesprek over de toepassing en benodigde vervolgstappen. Lees meer

Beeldmerk vierdaagse woonbeleid 4 internal thumb small 1550495715

Vierdaagse Woonbeleid

In vier dagen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het woondomein? De Vierdaagse Woonbeleid biedt actuele en praktijkgerichte kennis om u te ondersteunen bij het vormgeven van het gemeentelijk woonbeleid. Lees meer

Dmrwbfvxcaa fzn internal thumb small 1519228734

Yurps Competentieworkshop: werken met scenario’s

Ken je dat gevoel, dat je ideeën over een vraagstuk beginnen vast te roesten? Was jij jarenlang een frisse denker met out-of-the-box-ideeën, maar zie je nu door de waan van de dag haast geen nieuwe mogelijkheden meer? Dan is het tijd om vaste denkpatronen te doorbreken en een flinke dosis creativiteit los te laten in jouw hersenen! Tijdens de competentieworkshop op 17 april leer je hoe je kunt werken met scenario’s en wat dit oplevert. Ben jij erbij? Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Derde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de derde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Afbeelding 1 internal thumb small 1519207193

Een betere aanpak bij huurachterstanden: Mobility Mentoring® voor woningcorporaties

Ongeveer 1.4 miljoen huishoudens in Nederland hebben risicovolle of problematische schulden. Voor hen is het moeilijk om maandelijks de huur op tijd te betalen. Woningcorporaties huisvesten veel huurders met een laag inkomen, waarbij soms sprake is van een betalingsrisico. Op 18 april leert u wat u (anders) kan doen bij huurachterstanden en ontdekt u welke rol de aanpak Mobility Mentoring® hierbij kan spelen. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Dag van Stad en Regio 2019

Stad en platteland: goed verbonden

Vanuit internationaal perspectief bekeken is Nederland behoorlijk verstedelijkt. Maar binnen onze eigen landsgrenzen lijken de tegenstellingen tussen stad en regio groter dan ooit. Opmerkelijk, want stad, landelijk gebied en alles daartussen hebben te maken met veel van dezelfde maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de opgaven geredeneerd, hebben stad en regio elkaar juist nú nodig. Als partner van Platform31 bent u van harte uitgenodigd om samen met ons een goede verbinding tot stand te brengen tijdens de Dag van Stad en Regio. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Het omgevingsplan op 1 januari 2021

Van bestemmingsplan naar het omgevingsplan – het overgangsrecht

Kennis van het overgangsrecht en de inhoud van het omgevingsplan-van-rechtswege is onontbeerlijk bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tijdens de studiemiddag zullen wetstechnische uitleg en duiding van dit onderwerp worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische adviezen. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming en de wijkgerichte aanpak. Hoe krijg je gezondheids- en fysieke ambities met elkaar vervlochten, wat moet je doen en waar stuur je op? De leerkring gezondheid en ruimte biedt inzicht. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.0907374,5.1214201|52.1561113,5.3878266|52.0891348,5.117821|52.0806942,5.1194019|51.6612907,5.6185352|52.0932167,5.1141075
Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Afbeelding header internal thumb small 1549880307

Samen in actie voor een sterker mkb

Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan voor een aantal grote uitdagingen. Hoe ondersteunt u deze ondernemers? En wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Ontdek hoe andere betrokken partijen zich inzetten voor een toekomstbestendig mkb en laat u inspireren tijdens een werksessie in uw regio. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

Ruimtelijke ontwikkeling en herinrichting kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van gezondheidsachterstanden, maar dan moet gezondheid wel een plek krijgen in de visie- en planvorming en de wijkgerichte aanpak. Hoe krijg je gezondheids- en fysieke ambities met elkaar vervlochten, wat moet je doen en waar stuur je op? De leerkring gezondheid en ruimte biedt inzicht. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Beeldmerk vierdaagse woonbeleid 4 internal thumb small 1550495715

Vierdaagse Woonbeleid

In vier dagen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het woondomein? De Vierdaagse Woonbeleid biedt actuele en praktijkgerichte kennis om u te ondersteunen bij het vormgeven van het gemeentelijk woonbeleid. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Derde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de derde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Dmrwbfvxcaa fzn internal thumb small 1519228734

Yurps Competentieworkshop: werken met scenario’s

Ken je dat gevoel, dat je ideeën over een vraagstuk beginnen vast te roesten? Was jij jarenlang een frisse denker met out-of-the-box-ideeën, maar zie je nu door de waan van de dag haast geen nieuwe mogelijkheden meer? Dan is het tijd om vaste denkpatronen te doorbreken en een flinke dosis creativiteit los te laten in jouw hersenen! Tijdens de competentieworkshop op 17 april leer je hoe je kunt werken met scenario’s en wat dit oplevert. Ben jij erbij? Lees meer

Aardgasloos kl2 internal thumb small 1510825862

Democratisch naar aardgasvrij

De transitie naar aardgasvrije wijken raakt de komende jaren bijna iedereen: bewoners, bestuurders, raadsleden, woningcorporaties. Maar hoe zorg je ervoor dat de besluitvormingsprocessen rond de transitie zo democratisch mogelijk verlopen? Tijdens de slotbijeenkomst op 26 maart krijgt u de laatste lessen hierover overzichtelijk op een rij en gaat u met betrokken partijen in gesprek over de toepassing en benodigde vervolgstappen. Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Dag van Stad en Regio 2019

Stad en platteland: goed verbonden

Vanuit internationaal perspectief bekeken is Nederland behoorlijk verstedelijkt. Maar binnen onze eigen landsgrenzen lijken de tegenstellingen tussen stad en regio groter dan ooit. Opmerkelijk, want stad, landelijk gebied en alles daartussen hebben te maken met veel van dezelfde maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de opgaven geredeneerd, hebben stad en regio elkaar juist nú nodig. Als partner van Platform31 bent u van harte uitgenodigd om samen met ons een goede verbinding tot stand te brengen tijdens de Dag van Stad en Regio. Lees meer

Afbeelding 1 internal thumb small 1519207193

Een betere aanpak bij huurachterstanden: Mobility Mentoring® voor woningcorporaties

Ongeveer 1.4 miljoen huishoudens in Nederland hebben risicovolle of problematische schulden. Voor hen is het moeilijk om maandelijks de huur op tijd te betalen. Woningcorporaties huisvesten veel huurders met een laag inkomen, waarbij soms sprake is van een betalingsrisico. Op 18 april leert u wat u (anders) kan doen bij huurachterstanden en ontdekt u welke rol de aanpak Mobility Mentoring® hierbij kan spelen. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Het omgevingsplan op 1 januari 2021

Van bestemmingsplan naar het omgevingsplan – het overgangsrecht

=Kennis van het overgangsrecht en de inhoud van het omgevingsplan-van-rechtswege is onontbeerlijk bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tijdens de studiemiddag zullen wetstechnische uitleg en duiding van dit onderwerp worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden en praktische adviezen. Lees meer