Bijeenkomsten

Vergroening en het omgevingsprogramma

Platform31 onderzoekt samen met koplopergemeenten hoe het omgevingsprogramma kan helpen om doelstellingen rondom vergroening van steden te behalen. Doet u mee? Lees meer

Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Lees meer

Circulair isoleren: rollen voor gemeenten?

Om tot praktische inzichten te komen, organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie. De eerste bijeenkomst gaat over circulair isoleren. Lees meer

Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online 'inspiratietour' en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten.

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op de 'inspiratietour' en leer van succesvolle projecten op het gebied van all-electric, slimme wijken en warmtenetten voor bestaande bouw en nieuwbouw. Lees meer

Woonvarianten voor senioren

Werken aan leefbare wijken

Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Daardoor is er veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. We staan stil bij de woonwensen van deze doelgroep, welke woonomgeving daarbij past en hoe corporaties passende woonruimte kunnen aanbieden. Lees meer

Werkplaats ‘Werken aan wijkontwikkeling’

Voor mensen die de kloof willen dichten tussen wijken en gelijke kansen willen creëren voor burgers die leven in wijken waar die kansen niet vanzelfsprekend zijn, organiseren we een 3-daagse. Hoe zorgen we dat we wél blijvend de negatieve spiraal in deze wijken gaan doorbreken? Lees meer

Kennis- en leertraject 'Van woonzorgvisie naar uitvoering'

Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie tot uitvoering’ ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee? Lees meer

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Intermediaire verhuur, hoe pak je dat aan?

Platform31 voert momenteel een praktijkonderzoek uit naar intermediaire verhuur. De resultaten worden medio augustus verwacht. Wil je meer weten over de uitkomsten van het onderzoek en over het onderwerp intermediaire verhuur? Meld je aan! Lees meer

Werkbezoek: Almere

Almere staat voor een enorme woningbouwopgave. In de stad is ruimte voor zo’n 60.000 extra woningen. Dat betreft voor een heel groot deel nieuwbouw aan de randen van de stad, maar niet alleen. Meer dan ooit is er aandacht nodig voor de reeds bestaande gebieden. Wilt u weten hoe Almere werkt aan de transformatieopgave? Ga op 22 september mee op werkbezoek! Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 zijn alweer de achtste editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van wonen. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Vergroening en het omgevingsprogramma

Platform31 onderzoekt samen met koplopergemeenten hoe het omgevingsprogramma kan helpen om doelstellingen rondom vergroening van steden te behalen. Doet u mee? Lees meer

Kennis- en leertraject 'Van woonzorgvisie naar uitvoering'

Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie tot uitvoering’ ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee? Lees meer

Intermediaire verhuur, hoe pak je dat aan?

Platform31 voert momenteel een praktijkonderzoek uit naar intermediaire verhuur. De resultaten worden in juli verwacht. Wil je meer weten over de uitkomsten van het onderzoek en over het onderwerp intermediaire verhuur? Meld je aan! Lees meer

De Dag van de Stad

De Spoorzone in Tilburg vormt dit jaar de ‘thuisbasis’ van de zesde Dag van de Stad. Die staat in het teken van het streven naar gelijke kansen voor iedereen. Dit jaar een maand eerder dan in voorgaande jaren: op donderdag 29 september. Lees meer

Werkplaats ‘Werken aan wijkontwikkeling’

Voor mensen die de kloof willen dichten tussen wijken en gelijke kansen willen creëren voor burgers die leven in wijken waar die kansen niet vanzelfsprekend zijn, organiseren we een 3-daagse. Hoe zorgen we dat we wél blijvend de negatieve spiraal in deze wijken gaan doorbreken? Lees meer

Circulair isoleren: rollen voor gemeenten?

Om tot praktische inzichten te komen, organiseert Platform31 in 2022 een serie bijeenkomsten rondom circulariteit en de energietransitie. De eerste bijeenkomst gaat over circulair isoleren. Lees meer

Denk mee over de rol van de gemeenteraad bij participatie in de warmtetransitie!

Voor (commissie)griffiers en raadsadviseurs

Platform31 organiseert in afstemming met de Vereniging van Griffiers twee reflectiebijeenkomsten over de rol van de gemeenteraad bij participatie door bewoners in de warmtetransitie. Lees meer

Renoveren in buurten met kwetsbare huurders

Werken aan leefbare wijken

Veel huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan. Zo’n renovatietraject is voor huurders intensief en bij sommige bewoners vraagt dat om extra inzet van de corporatie. Hoe zorg je voor kwetsbare huurders tijdens de renovatie en verduurzaming van woningen? Lees meer

Gemengd wonen & community building: hoe doe je dat?

Werken aan leefbare wijken

In gemengde-woonprojecten wonen kwetsbare huurders samen met huurders die er bewust voor kiezen om samen te wonen met mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. In deze bijeenkomst ontdekken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je gemengd wonen vormgeeft, wat obstakels zijn en wat de uitkomsten zijn van gemengd wonen. Lees meer

Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online 'inspiratietour' en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten.

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op de 'inspiratietour' en leer van succesvolle projecten op het gebied van all-electric, slimme wijken en warmtenetten voor bestaande bouw en nieuwbouw. Lees meer

Woonvarianten voor senioren

Werken aan leefbare wijken

Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Daardoor is er veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. We staan stil bij de woonwensen van deze doelgroep, welke woonomgeving daarbij past en hoe corporaties passende woonruimte kunnen aanbieden. Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten bij woningbouwprojecten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten bij woningbouw. Lees meer

Werkbezoek: Almere

Almere staat voor een enorme woningbouwopgave. In de stad is ruimte voor zo’n 60.000 extra woningen. Dat betreft voor een heel groot deel nieuwbouw aan de randen van de stad, maar niet alleen. Meer dan ooit is er aandacht nodig voor de reeds bestaande gebieden. Wilt u weten hoe Almere werkt aan de transformatieopgave? Ga op 22 september mee op werkbezoek! Lees meer

Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 zijn alweer de achtste editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van wonen. Lees meer