Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Weer Thuis: vroegsignalering en preventie

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Een deel van hen maakt gebruik van een integraal arrangement, bestaande uit bijvoorbeeld begeleiding, budgetbeheer, ondersteuning bij een zinvolle daginvulling en respijtzorg. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over vroegsignalering en preventie. Lees meer

Dag van de buurt

De Dag van de buurt is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Daar waar je woont of waar je vanuit je werk aan bijdraagt. Actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom op de dag van de buurt! Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomst gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Stikstof: als kantelpunt voor verduurzaming

Hoe kunnen gemeenten het gevreesde dossier ‘stikstof’ in relatie tot woningbouw kantelen? Hoe ga je van angstdromen naar een kansrijke toekomstvisie waarin je ontdekt dat dit onderwerp juist de motor kan zijn voor verduurzaming van de bouw? Lees meer

Circulair en klimaatadaptief renoveren

Masterclass in samenwerking met C-creators

In deze masterclass staan we stil bij de onlangs door Platform31 samengestelde projectetalage en publicatie Verduurzamen corporatiewoningen (met praktijkvoorbeelden van circulaire en klimaatadaptieve renovatieprojecten) en het begin februari door C-creators uit te brengen Handboek Circulair Renoveren. We gaan met elkaar in gesprek over hoe je als corporatie circulaire renovatieprojecten ontwikkelt, waarom het belangrijk is om de woningvoorraad ook op toekomstige veranderingen in het klimaat aan te passen, welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn en wat daarbij komt kijken. Lees meer

Start City Deal Circulair en conceptueel bouwen

De City Deal Circulair en conceptueel bouwen gaat van start! Tijdens een online symposium delen diverse sprekers hun inzichten over biobased bouwen, industrieel bouwen en nieuwe waarderingsmodellen die nodig zijn. Lees meer

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Verzilver de kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start in 2021 een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? Lees meer

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

VerDuS SURF Festival 2021

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment. Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.0704978,4.3006999|52.0907374,5.1214201|52.155169,5.36725

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Start City Deal Circulair en conceptueel bouwen

De City Deal Circulair en conceptueel bouwen gaat van start! Tijdens een online symposium delen diverse sprekers hun inzichten over biobased bouwen, industrieel bouwen en nieuwe waarderingsmodellen die nodig zijn. Lees meer

Weer Thuis: vroegsignalering en preventie

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Een deel van hen maakt gebruik van een integraal arrangement, bestaande uit bijvoorbeeld begeleiding, budgetbeheer, ondersteuning bij een zinvolle daginvulling en respijtzorg. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over vroegsignalering en preventie. Lees meer

Stikstof: als kantelpunt voor verduurzaming

Hoe kunnen gemeenten het gevreesde dossier ‘stikstof’ in relatie tot woningbouw kantelen? Hoe ga je van angstdromen naar een kansrijke toekomstvisie waarin je ontdekt dat dit onderwerp juist de motor kan zijn voor verduurzaming van de bouw? Lees meer

Circulair en klimaatadaptief renoveren

Masterclass in samenwerking met C-creators

In deze masterclass staan we stil bij de onlangs door Platform31 samengestelde projectetalage en publicatie Verduurzamen corporatiewoningen (met praktijkvoorbeelden van circulaire en klimaatadaptieve renovatieprojecten) en het begin februari door C-creators uit te brengen Handboek Circulair Renoveren. We gaan met elkaar in gesprek over hoe je als corporatie circulaire renovatieprojecten ontwikkelt, waarom het belangrijk is om de woningvoorraad ook op toekomstige veranderingen in het klimaat aan te passen, welke hulpmiddelen daarvoor beschikbaar zijn en wat daarbij komt kijken. Lees meer

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Dag van de buurt

De Dag van de buurt is voor iedereen die de buurt als uitvalsbasis ziet voor een leefbare, veerkrachtige, veilige en welvarende samenleving. Daar waar je woont of waar je vanuit je werk aan bijdraagt. Actieve bewoner, wethouder, corporatiemedewerker, welzijnsprofessional of ambtenaar. Iedereen is van harte welkom op de dag van de buurt! Lees meer

NOVI Conferentie

Van visie naar uitvoering

Op woensdag 31 maart 2021 vindt de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Verzilver de kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. Lees meer

VerDuS SURF Festival 2021

In 2021 komt het VerDuS SURF-programma tot een einde. Op 25 maart 2021 markeren we dit moment met een online festival voor iedereen die betrokken is bij VerDuS SURF en iedereen die interesse heeft in kennisontwikkeling rond de grote maatschappelijke opgaven in stedelijke regio’s op dit moment. Lees meer