Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Dit betekent dat de meeste van onze bijeenkomsten hybride of online worden aangeboden. Denk aan een webinar, talkshows via livestream, de inzet van video, podcasts of online presentaties. We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Het wijzigen van het omgevingsplan

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest ontdekt u wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan. Want veel initiatieven of projecten zullen, net als in de huidige situatie, niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Hoe kunt u een initiatief dan toch mogelijk te maken? Lees meer

Wonen en verduurzamen in middelgrote gemeenten

Middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. De energietransitie en het woningtekort zijn twee uitdagingen die nu roepen om actie. Tijdens een webinar op 6 december gaan we in gesprek over de trends en onderlinge verbondenheid van deze twee uitdagingen. Lees meer

Gebiedsontwikkeling in spoorzones

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden. Tijdens een online themasessie op 15 december verkent u de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.155169,5.36725|52.0932167,5.1141075|51.6612907,5.6185352

Studiedag GezondIn: samen verschil maken

Komt u naar de studiedag GezondIn? We bieden een afwisselend en interactief programma, met key note speaker Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Sheila Sitalsing (De Volkskrant), minicolleges over gelijke kansen op gezondheid en bestaanszekerheid, workshops als Basisvaardigheden en Omgeving en Gezondheid én een netwerkcarrousel. Lees meer

Masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren

Een interactieve online masterclass over grondbeleid voor woonvarianten senioren voor gemeenten. We belichten de aanpakken, lessen en kansen van gemeenten die woonvariaties voor senioren hoog op lokale agenda hebben staan en gaan in op ontwikkelingen binnen het grondbeleid. Lees meer

Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing voor het huisvesten van spoedzoekers. Gemeenten, woningcorporaties en andere (lokale) partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met concrete toepassingen. Vier webinars gaan over het vinden van locaties, de businesscase van verplaatsbare woningen, weerstand en draagvlak bij omwonenden, en flexwonen op het platteland. Drie flextours kijken in de praktijk. Bent u erbij? Lees meer

Leergang slagvaardige wijkaanpak

Van oriënteren naar uitvoeren

Om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen met een slagvaardige wijkaanpak, biedt WijkWijzer komend najaar een leergang aan. Deze leergang is onderdeel van het Leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid. We richten ons in het programma op één van de belangrijkste vragen onder gemeenten: hoe organiseer je een wijkaanpak met slag- en interventiekracht op lange termijn? Lees meer

Leerkring Waardevol samenwerken in een netwerk

Organisatienetwerken zijn een opkomend fenomeen in de (semi-) publieke sector. Deze wijze van organiseren is nodig voor ‘grote’ en complexe maatschappelijke vraagstukken. Platform31 organiseert samen met experts en ervaringsdeskundigen Manon de Caluwé, Paul Doevendans en Jochum Deuten een leerkring. Lees meer

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk tijdens deze conferentie. Platform31 levert in vier workshops een actieve bijdrage. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Wonen en verduurzamen in middelgrote gemeenten

Middelgrote gemeenten hebben te maken met grote opgaven en uitdagingen. De energietransitie en het woningtekort zijn twee uitdagingen die nu roepen om actie. Tijdens een webinar op 6 december gaan we in gesprek over de trends en onderlinge verbondenheid van deze twee uitdagingen. Lees meer

Verduurzaming van gespikkeld bezit

Veel corporaties hebben in het verleden woningen verkocht, met ‘gespikkeld bezit’ als gevolg. Dit zorgt voor dilemma’s bij verduurzaming, zeker bij maatregelen die het hele blok aangaan. Wat kun je doen om iedereen wel enthousiast te krijgen? In dit webinar geven deskundigen inspiratie en voorbeelden van op participatie- en communicatiestrategie gebaseerde aanpakken. Lees meer

Gebiedsontwikkeling in spoorzones

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden. Tijdens een online themasessie op 15 december verkent u de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor. Lees meer

Het wijzigen van het omgevingsplan

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest ontdekt u wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan. Want veel initiatieven of projecten zullen, net als in de huidige situatie, niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Hoe kunt u een initiatief dan toch mogelijk te maken? Lees meer

Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken

Werken aan leefbare wijken

Hoe kan de verduurzaming van de wijk bijdragen aan de verbetering van de wijk? De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals. Lees meer

Inspiratietours aardgasvrije projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op digitale 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Professionals uit de corporatiesector en bouwsector: ga mee op 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie. We bekijken innovatieve projecten in een reeks van 3 digitale etappes. Lees meer