Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start in 2021 een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? Lees meer

Regionale masterclasses Omgeving en Gezondheid

Hoe kunnen bestuurders samenwerken aan een gezonde leefomgeving? In opdracht van VWS organiseert GezondIn vier regionale (digitale) masterclasses. Lees meer

Trainingen Klimaatadaptatie

Platform31 ontwikkelt de opzet van een meerjarig leerprogramma Klimaatadaptatie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In april en mei gaan via de Leeromgeving Klimaatadaptatie drie trainingen van start. Lees meer

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze online cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Studiereis Europa

Gaat u mee op studiereis naar Europa? De themagroep Europa van de G40, BZK en Platform31 nodigen Nederlandse steden uit voor een digitale Europa kennis- en netwerkmiddag. Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen en bedenken slimme oplossingen. Maar we zijn niet de enige! Er liggen nog veel kansen voor steden om kennis uit te wisselen en netwerk te vergroten wanneer we buiten onze eigen landsgrenzen kijken. Lees meer

Anders kijken naar economie en maatschappij

Naar een nieuw beleidsmatig handelingsperspectief na de coronacrisis

Webinar voor strategisch beleidsambtenaren van gemeenten, provincies en Rijk. Hoe kan het concept van Brede Welvaart in de praktijk worden benut bij het maken van (normatieve) keuzes ten behoeve van herstel en transitie van de regionale economie? Lees meer

De buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet

Een ‘OPA handleiding’ voor het omgaan met initiatieven na 1 januari 2022

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest staat de buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet centraal. U krijgt inzicht in het juridische instrument, de toepassing in de praktijk en de wijze waarop u zich kunt voorbereiden op het werken met een buitenplanse OPA. Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst Experiment doorstroming van senioren op de woningmarkt

Tijdens de oriëntatiebijeenkomst van het experiment Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt delen wij de uitkomsten van de quickscan en geven we een korte toelichting op deelname aan het experiment. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Lees meer

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Platform31 organiseert een startbijeenkomst van de kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Lees meer

Eindcongres Impact van corona op het openbaar bestuur

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. Onderzoekers achter Coronapapers.nl beschreven, analyseerden en duidden de vraagstukken het afgelopen jaar met de focus op decentrale overheden. Tijdens het congres gaan zij met bestuurders beleidsmakers en praktijkprofessionals in gesprek, op zoek naar lessen en handelingsperspectieven voor de wereld tijdens en na corona. Lees meer

Experiment stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

Stimuleert u de doorstroming van senioren op de woningmarkt? En bent u toe aan een volgende stap? Platform31 start hiervoor een experiment. Daarin ondersteunen wij samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van een samenhangend pakket van maatregelen om doorstroming te stimuleren. Doet u mee? Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.155169,5.36725|52.0932167,5.1141075|52.0907374,5.1214201

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze online cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Regionale masterclasses Omgeving en Gezondheid

Hoe kunnen bestuurders samenwerken aan een gezonde leefomgeving? In opdracht van VWS organiseert GezondIn vier regionale (digitale) masterclasses. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Trainingen Klimaatadaptatie

Platform31 ontwikkelt de opzet van een meerjarig leerprogramma Klimaatadaptatie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In april en mei gaan via de Leeromgeving Klimaatadaptatie drie trainingen van start. Lees meer

Organiseren van wonen voor mensen met een beperking

Platform31 doet in de eerste helft van 2021 onderzoek naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. We vragen gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) hoe zij zich inzetten om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren. In dit webinar gaan we in op de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Lees meer

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Lees meer

Experiment stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

Stimuleert u de doorstroming van senioren op de woningmarkt? En bent u toe aan een volgende stap? Platform31 start hiervoor een experiment. Daarin ondersteunen wij samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van een samenhangend pakket van maatregelen om doorstroming te stimuleren. Doet u mee? Lees meer

Eindcongres Impact van corona op het openbaar bestuur

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. Onderzoekers achter Coronapapers.nl beschreven, analyseerden en duidden de vraagstukken het afgelopen jaar met de focus op decentrale overheden. Tijdens het congres gaan zij met bestuurders beleidsmakers en praktijkprofessionals in gesprek, op zoek naar lessen en handelingsperspectieven voor de wereld tijdens en na corona. Lees meer

Studiereis Europa

Gaat u mee op studiereis naar Europa? De themagroep Europa van de G40, BZK en Platform31 nodigen Nederlandse steden uit voor een digitale Europa kennis- en netwerkmiddag op 25 mei 2021. Lees meer

Oriëntatiebijeenkomst Experiment doorstroming van senioren op de woningmarkt

Tijdens de oriëntatiebijeenkomst van het experiment Stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt delen wij de uitkomsten van de quickscan en geven we een korte toelichting op deelname aan het experiment. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Lees meer

De buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet

Een ‘OPA handleiding’ voor het omgaan met initiatieven na 1 januari 2022

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest staat de buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet centraal. U krijgt inzicht in het juridische instrument, de toepassing in de praktijk en de wijze waarop u zich kunt voorbereiden op het werken met een buitenplanse OPA. Lees meer

Anders kijken naar economie en maatschappij

Naar een nieuw beleidsmatig handelingsperspectief na de coronacrisis

Webinar voor strategisch beleidsambtenaren van gemeenten, provincies en Rijk. Hoe kan het concept van Brede Welvaart in de praktijk worden benut bij het maken van (normatieve) keuzes ten behoeve van herstel en transitie van de regionale economie? Lees meer