Bijeenkomsten

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1520872899

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

beschermd thuis | zelfstandig wonen

Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties werken nauw met elkaar samen om zelfstandig wonen van inwoners met zorg- en begeleidingsvragen tot een succes te maken. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 organiseren een leerkring en praktijklabs om u te ondersteunen bij deze samenwerking. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Amsterdam nieuw west internal thumb small 1523523900

Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Woningmarkt en woonbeleid staan hoog op veel gemeentelijke agenda’s! Door de grote druk op de woningmarkt en ook dankzij de nieuwe Woningwet die in 2015 is ingevoerd. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject Woonbeleid. Lees meer

Dmrwbfvxcaa fzn internal thumb small 1519228734

Yurps Competentieworkshop

Positief omgaan met fouten

Als Young Urban and Regional Professional sta jij aan het begin van jouw loopbaan. De een is al wat langer bezig op de arbeidsmarkt dan de ander, maar niemand ontkomt eraan: fouten maken. En geloof het of niet, fouten blijf je ook nog wel een tijdje maken, waarschijnlijk zelfs tot het einde van je carrière. Het is dan ook niet erg om af en toe de plank volledig mis te slaan, de kunst is hier positief mee om te gaan. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Leerkring: kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

Is het organiseren van bijvoorbeeld uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor u een hoofdbreker? Vraagt u zich af hoe u partijen samenbrengt om gezamenlijk complexe casussen op te lossen? Worstelt u om de opgave tot bloei te krijgen in de veelheid aan partijen en netwerkverbanden? Meld u dan aan voor de leerkring Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Inspiratiebijeenkomst gezondheid & ruimte

Save the date!

Op 18 mei organiseren Gezond in… (Platform31 en Pharos ) een inspiratiemiddag voor professionals uit het sociaal en fysiek domein om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. Leer van de bedenker van de Leefplekmeter over deze tool, hoor van koplopergemeenten en ga naar huis met het inspiratieboek gezondheid & ruimte. Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Dag van Stad en Regio 2018

Nu actie voor een duurzame Stad en Regio

Of het nu gaat om een gezonde leefomgeving, aardgasvrije wijken, klimaatadaptief bouwen, een circulaire economie of slimme mobiliteit, iedereen is druk bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Op de Dag van Stad van Regio gaat u samen met andere partners, Platform31 en de gemeente Nijmegen aan de slag met deze opgaven. Lees meer

Dsc 4154 internal thumb small 1520868580

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Het speelveld rondom wooncoöperaties is volop in beweging. Met het landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 samen met u de balans op. We brengen u in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen in het speelveld. Laat u inspireren door koplopers en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies. Bent u erbij op 28 mei? Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 31 mei en 14 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.0907374,5.1214201|52.1561113,5.3878266|52.010908,5.817901|52.0623465,4.3091238|-19.4914108,132.5509603|51.85391,5.8454468|52.0891348,5.117821|52.0932167,5.1141075
Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Afbeelding header internal thumb small 1522244574

Conferentie Flexwonen in Zuid-Holland

Save the date!

Tijdens deze conferentie komen voor- en nadelen van de flexibilsering van de woningmarkt aan bod. Wat kunnen flexibele woonvormen toevoegen aan de huurmarkt? Welke maatschappelijke vraagstukken helpt flexibilisering op te lossen? Welke goede voorbeelden zien we? En welke gevaren kunnen we benoemen? Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 31 mei en 14 juni, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Inspiratiebijeenkomst gezondheid & ruimte

Save the date!

Op 18 mei organiseren Gezond in… (Platform31 en Pharos ) een inspiratiemiddag voor professionals uit het sociaal en fysiek domein om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. Leer van de bedenker van de Leefplekmeter over deze tool, hoor van koplopergemeenten en ga naar huis met het inspiratieboek gezondheid & ruimte. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Amsterdam nieuw west internal thumb small 1523523900

Leertraject Woonbeleid

Het woonbeleid hoog op de gemeentelijke agenda!

Woningmarkt en woonbeleid staan hoog op veel gemeentelijke agenda’s! Door de grote druk op de woningmarkt en ook dankzij de nieuwe Woningwet die in 2015 is ingevoerd. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren die werken aan het woonbeleid. Daarom organiseren VNG en Platform31 dit vierdaagse Leertraject Woonbeleid. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Leerkring: kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

Is het organiseren van bijvoorbeeld uitstroom vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor u een hoofdbreker? Vraagt u zich af hoe u partijen samenbrengt om gezamenlijk complexe casussen op te lossen? Worstelt u om de opgave tot bloei te krijgen in de veelheid aan partijen en netwerkverbanden? Meld u dan aan voor de leerkring Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg. Lees meer

Dsc 4154 internal thumb small 1520868580

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Het speelveld rondom wooncoöperaties is volop in beweging. Met het landelijke congres De wooncoöperatie, die komt er wel! maakt Platform31 samen met u de balans op. We brengen u in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen in het speelveld. Laat u inspireren door koplopers en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies. Bent u erbij op 28 mei? Lees meer

Dsc 4251 internal thumb small 1517930271

Kansrijk samenwerken aan wonen en zorg

beschermd thuis | zelfstandig wonen

Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties werken nauw met elkaar samen om zelfstandig wonen van inwoners met zorg- en begeleidingsvragen tot een succes te maken. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31 organiseren een leerkring en praktijklabs om u te ondersteunen bij deze samenwerking. Lees meer

Huis met scooter rode kruis internal thumb small 1520872899

Derde vierdaagse inspiratieleerkring Visie en sturing op langer thuis wonen

We willen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Voelt u zich professioneel voldoende uitgerust om dit aan te pakken? Lees meer

7 exclusiviteit partnerschap internal thumb small 1516799729

Dag van Stad en Regio 2018

Nu actie voor een duurzame Stad en Regio

Of het nu gaat om een gezonde leefomgeving, aardgasvrije wijken, klimaatadaptief bouwen, een circulaire economie of slimme mobiliteit, iedereen is druk bezig met duurzaamheidsvraagstukken. Op de Dag van Stad van Regio gaat u samen met andere partners, Platform31 en de gemeente Nijmegen aan de slag met deze opgaven Lees meer

Dmrwbfvxcaa fzn internal thumb small 1519228734

Yurps Competentieworkshop

Positief omgaan met fouten

Als Young Urban and Regional Professional sta jij aan het begin van jouw loopbaan. De een is al wat langer bezig op de arbeidsmarkt dan de ander, maar niemand ontkomt eraan: fouten maken. En geloof het of niet, fouten blijf je ook nog wel een tijdje maken, waarschijnlijk zelfs tot het einde van je carrière. Het is dan ook niet erg om af en toe de plank volledig mis te slaan, de kunst is hier positief mee om te gaan. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Het omgevingsplan in relatie tot de omgevingsvisie

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

Het nieuwe supplement en de studiemiddag van de leergang Op Dezelfde Leest staan in het teken van milieu en het omgevingsplan. Lees meer