Bijeenkomsten

Geen resultaten

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.0944746,5.1223721|52.0907374,5.1214201|-19.4914108,132.5509603|52.0806942,5.1194019|52.0891348,5.117821|52.3006579,5.6175485|52.0670253,4.3235235|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725
Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Aardgasvrij internal thumb small 1549468181

Een circulaire aanpak bij het aardgasvrij maken van wijken

Hoe werkt het als gemeenten bij het aardgasvrij maken van wijken direct circulaire principes willen toepassen? Tijdens deze bijeenkomst ontdekt u aan de hand van een praktische tool wat de mogelijkheden van circulariteit zijn bij het verduurzamen van wijken. Lees meer

Pcbo smallingerland school vol energie 1525086246 internal thumb small 1530697790

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden. Een ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Gemeenten spelen daarbij een cruciale regisserende rol. Maar hoe pak je dat als gemeente aan? Lees meer

Zandweerd deventer internal thumb small 1570630636

Eerste etappe wijkentour warmtetransitie: Zandweerd in Deventer

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

In de vooroorlogse volksbuurt Zandweerd werken de gemeente Deventer, de in de stad werkzame corporaties en het waterschap Drents Overijsselse Delta samen om de wijk te verduurzamen en los te koppelen van het aardgasnetwerk. Tijdens het wijkbezoek krijgt u een toelichting op de wijkaanpak en de organisatie van het proces. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Derde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de derde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Studiedag Gezond in…

Al doende leren

Tijdens de studiemiddag van Gezond in… krijgt u nieuwe inzichten bij de verbinding tussen gezondheid en armoede, werk, omgeving en andere domeinen. Daarnaast leert u hoe u uw aanpak van gezondheidsverschillen goed volgt en opbrengsten zichtbaar maakt. Lees meer

Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1531148006

De Dag van de Stad

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij u? Noteer maandag 28 oktober dan vast in uw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Congres Mobility Mentoring®: werken aan persoonlijke ontwikkeling

Investeer in je eigen groeimindset voor een optimale dienstverlening

Op donderdag 20 september 2018 vindt het congres van Mobility Mentoring® plaats in Utrecht. Eén dag voor iedereen die in Nederland werkt in het sociale domein en aan het aanpakken van armoede en schulden. Lees meer

Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatsen wijkgericht werken

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid en ga in gesprek! Lees meer

Ggz grijs internal thumb small 1561550982

De woonladder voorbij

Wonen voor mensen met een intensieve hulpvraag

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. Wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld en welke ontbreken wellicht nog? Dit congres geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg om lokaal een passend aanbod te organiseren. Lees meer

Alex schroder adaptief programmeren internal thumb small 1556546277

Leerkring adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningbouwprogrammering die werkt!

De huidige manier van programmeren belemmert de woningbouwproductie en zet goede plannen onnodig in de wacht. Er is behoefte aan een adaptief systeem waarin kwaliteit in plaats van kwantiteit centraal staat. Hoe kan dat eruit zien? Op welke manier komt u tot een concreet voorstel dat op draagvlak kan rekenen? Laat u tijdens de leerkring adaptief programmeren inspireren én faciliteren in uw zoektocht naar een manier van programmeren die toekomstbestendig is! Lees meer

Aardgasloos kl2 internal thumb small 1510825862

De rol van raadsleden in de warmtetransitie

Alle Nederlandse gemeenten zetten de komende jaren de warmtetransitie in gang. Hierin ligt een belangrijke taak voor de gemeenteraad om besluiten te nemen en kaders te stellen. Uit eerdere trajecten van Platform31 en haar partners blijkt dat raadsleden hier nog mee worstelen. Zij willen weten welke rol zij kunnen pakken in deze transitie. Platform31 gaat dit najaar met raadsleden en griffiers op zoektocht. Bent u erbij? Lees meer

Smart city masterclass k internal thumb small 1570462651

Masterclass 'Samen naar de smart city'

Hoe zorg je voor meer en beter gebruik van smart city-toepassingen en een bredere discussie hierover binnen je gemeente? Lees meer

Img 20140626 wa0002 internal thumb small 1522248773

Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

Platform31 organiseert leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Doet u mee? Lees meer

Wooncongres 2019 internal thumb small 1561970552

TU Delft | Platform31 Wooncongres 2019

Toekomstbestendig wonen

De TU Delft en Platform31 organiseren op woensdag 4 december 2019 de tiende editie van het wooncongres. Het thema van dit jaar: Toekomstbestendig wonen. Lees meer

Alex schroder langer thuis internal thumb small 1557329359

Woonvarianten voor senioren

Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar hun leefomgeving en hun woning moeten daar wel geschikt voor zijn. Het aanbod van woonvormen voor senioren blijft sterk achter op de vraag. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Wilt u meer weten over deze regeling en bent u op zoek naar inspiratie? Meld u dan aan voor deze masterclass! Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan binnenstedelijke transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer