Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Dit betekent dat de meeste van onze bijeenkomsten hybride of online worden aangeboden. Denk aan een webinar, talkshows via livestream, de inzet van video, podcasts of online presentaties. We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

De Dag van de Stad

Werk jij ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november alvast in jouw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.0932167,5.1141075|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Studiedag GezondIn: samen verschil maken

Komt u naar de studiedag GezondIn? We bieden een afwisselend en interactief programma, met key note speaker Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Sheila Sitalsing (De Volkskrant), minicolleges over gelijke kansen op gezondheid en bestaanszekerheid, workshops als Basisvaardigheden en Omgeving en Gezondheid én een netwerkcarrousel. Lees meer

Gezondheid in de omgevingsvisie

De nieuwe Omgevingswet biedt een kans voor gemeenten om gezondheidsbeleid en ruimtelijk beleid te verbinden en te borgen in hun omgevingsvisie en plannen. Er is extra aandacht nodig voor gebieden die minder scoren qua leefomgeving. Vooral in de wijken voor inwoners in een kwetsbare positie is nog veel te winnen in termen van gezondheid. Maar hoe doe je dat? Lees meer

Leergang slagvaardige wijkaanpak

Van oriënteren naar uitvoeren

Om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen met een slagvaardige wijkaanpak, biedt WijkWijzer komend najaar een leergang aan. Deze leergang is onderdeel van het Leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid. We richten ons in het programma op één van de belangrijkste vragen onder gemeenten: hoe organiseer je een wijkaanpak met slag- en interventiekracht op lange termijn? Lees meer

Trendtalk: De zorg- en welzijnsopgave

Iedereen doet mee

Er is in toenemende mate sprake van perspectief- en kansenongelijkheid tussen inwoners. Wat betekent dat voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg? Hoe versterken we de veerkracht? Welke rol zouden domotica en e-health kunnen spelen als oplossing voor een tekort aan personeel? Lees meer

Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing voor het huisvesten van spoedzoekers. Gemeenten, woningcorporaties en andere (lokale) partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met concrete toepassingen. Vier webinars gaan over het vinden van locaties, de businesscase van verplaatsbare woningen, weerstand en draagvlak bij omwonenden, en flexwonen op het platteland. Drie flextours kijken in de praktijk. Bent u erbij? Lees meer

Trendtalk: De duurzaamheidsopgave

Energie en klimaat

De komende tien jaar moeten Rijk en gemeenten belangrijke stappen zetten om de doelstellingen in 2030 én 2050 te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Maar hoe gaan we dat doen? Lees meer

Oudere migranten: wie is aan zet?

Uit de cijfers weten we dat wonen en zorg voor oudere migranten nog niet is waar het zijn moet. Kom inspiratie opdoen tijdens dit webinar en ga het gesprek aan over de vraag wie aan zet is om de versnelling te brengen die er nodig is. Lees meer

Financiële haalbaarheid woonconcepten senioren

Een masterclass en excursie voor (potentiële) initiatiefnemers van woonvormen voor senioren; professionals, sociaal ondernemers en bewonersinitiatieven. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

De Dag van de Stad

Werk jij ook aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s? Omcirkel dan maandag 1 november alvast in jouw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2021 in Heerlen. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. In deze leerkring delen we vragen en ervaringen i.s.m. het kennis- en leerprogramma van Programma Aardgasvrije Wijken. Lees meer

Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

In veel proeftuinwijken bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren, garages en kleine bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen en met het betrekken van de gebouweigenaren en huurders in de transitie naar aardgasvrije wijken. Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten in deze bijeenkomst van de leerkring Utiliteitsgebouwen in Aardgasvrije Wijken. Lees meer

Het wijzigen van het omgevingsplan

Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest ontdekt u wat er komt kijken bij het wijzigen van het omgevingsplan. Want veel initiatieven of projecten zullen, net als in de huidige situatie, niet passen binnen het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Hoe kunt u een initiatief dan toch mogelijk te maken? Lees meer

Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken/opgaven verbinden in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Hoe kan de verduurzaming van de wijk bijdragen aan de verbetering van de wijk? De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals. Lees meer

Inspiratietours aardgasvrije projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op digitale 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Professionals uit de corporatiesector en bouwsector: ga mee op 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie. We bekijken innovatieve projecten in een reeks van 3 digitale etappes. Lees meer

Duurzame wijken in Europa

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PEDII)

Benieuwd naar wat Europese samenwerking u als stad kan opleveren? Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen in de energietransitie, maar zijn niet de enige! Het Europese programma Positive Energy Districts (PED) stimuleert samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling. Interesse? Laat u informeren over de tweede call, die deze 20ste oktober is geopend. Lees meer

Transformatie van winkelgebieden

De Retailagenda, het programma Stedelijke Transformatie, KERN en Platform31 organiseren een themaweek met online bijeenkomsten en excursies, waarin we de transformatie van winkelgebieden onder de loep nemen Lees meer

Duurzame & Gezonde Scholen Congres

Zet u zich elke dag in voor gezonde scholen? Benieuwd hoe u als school van het aardgas af kunt? Dan mag u het Duurzame en Gezonde Scholen Congres niet missen. Met inspirerende verhalen, praktijkvoorbeelden van koplopers en diepgaande sessies over financiering, proces en samenwerking bij verduurzaming en het werken aan een gezonde school! Lees meer

Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

In september start Platform31 een inspirerende praktijkreeks voor gemeenten om het middensegment van de woningmarkt effectief te bedienen. Daarin gaan we samen met u op zoek naar de toepasbaarheid van instrumenten. Doet u mee met een of meerdere sessies? Lees meer

Gebiedsontwikkeling in spoorzones

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden. Tijdens een online themasessie op 15 december verkent u de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor. Lees meer