Bijeenkomsten

Geen resultaten

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.155169,5.36725|51.6612907,5.6185352|52.0932167,5.1141075

Vergroening en het omgevingsprogramma

Platform31 onderzoekt samen met koplopergemeenten hoe het omgevingsprogramma kan helpen om doelstellingen rondom vergroening van steden te behalen. Doet u mee? Lees meer

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat!

4. De Posten - Enschede

Vanuit De Posten in Enschede komt het vierde webinar in de reeks Samenwerken aan leefbare en vitale buurten. Zo doen we dat! Inwoners, woningcorporaties, de gemeente, zorgorganisatie en de provincie Overijssel ontwikkelen samen een aanpak om ‘Droomwijk de Posten’ te realiseren. Lees meer

Zet de huurder centraal bij aanpak schulden

Aedes en Platform31 organiseren een serie van 3 webinars. Met praktijkvoorbeelden en dialoog gaan we aan de slag met interventies rondom het voorkomen van huurachterstanden, het bieden van maatwerk en lange termijnpreventie. Lees meer

Kennis- en leertraject 'Van woonzorgvisie naar uitvoering'

Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie tot uitvoering’ ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee? Lees meer

Kennis- en leertraject Woonzorgvisie

Van analyse naar visie

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start in 2022 een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? Lees meer

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk tijdens deze conferentie. Platform31 levert in vier workshops een actieve bijdrage. Lees meer

De Dag van de Stad

De Spoorzone in Tilburg vormt dit jaar de ‘thuisbasis’ van de zesde Dag van de Stad. Die staat in het teken van het streven naar gelijke kansen voor iedereen. Dit jaar een maand eerder dan in voorgaande jaren: op donderdag 29 september. Lees meer

Werkplaats ‘Werken aan wijkontwikkeling’

Voor mensen die de kloof willen dichten tussen wijken en gelijke kansen willen creëren voor burgers die leven in wijken waar die kansen niet vanzelfsprekend zijn, organiseren we een 3-daagse. Hoe zorgen we dat we wél blijvend de negatieve spiraal in deze wijken gaan doorbreken? Lees meer

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Platform31 organiseert een kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Lees meer

Financiering van commerciële utiliteitsgebouwen in aardgasvrije wijken

In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren en bedrijvigheid. Financiering kan een belangrijke motivator zijn om te verduurzamen. Welke rol spelen banken en hoe kunnen gemeenten bijdragen? Deel vragen en wissel ervaring uit met andere gemeenten. Lees meer

Positive Energy Districts Conference

Experiences and Guidance for Design and Implementation

In juni komen beleidsmakers, onderzoekers en betrokkenen uit heel Europa bijeen om ervaringen en onderzoek te delen over Positive Energy Districts: gebieden die meer energie produceren dan ze nodig hebben. Leer over successen en uitdagingen van pilots in Amsterdam en de onderzoeksthema’s van het COST Action Positive Energy Districts European Network. Lees meer

Bestuur en samenspel in middelgrote gemeenten

Op zoek naar een gedeeld handelingsperspectief bij middelgrote gemeenten

Aan de vooravond van de nieuwe collegeperiode zoomt Platform31 tijdens dit webinar, in samenwerking met de M50, in op het belang van Bestuur en Samenspel. Lees meer

Naar gelijkwaardiger samenwerken tussen huurdersorganisaties en woningcorporaties

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties vinden elkaar steeds beter bij lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Toch zijn ze nog vaak op zoek naar manieren om de samenwerking te verbeteren. Leer in dit webinar van succesvolle praktijkvoorbeelden. Lees meer

Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Een minister voor Volkshuisvesting en R.O.: woonprobleem opgelost?

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 zijn alweer de achtste editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van wonen. Lees meer

Groen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Groen draagt op verschillende manieren bij aan maatschappelijke doelen. Tijdens een online themasessie op 23 mei verkent u de kansen van groen en ontdekt u hoe u deze kansen kunt verzilveren. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Transformeren voor de toekomst

Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 2 juni delen we ervaringen en bespreken we wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen. Lees meer

Woonvarianten voor senioren

Werken aan leefbare wijken

Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Daardoor is er veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. We staan stil bij de woonwensen van deze doelgroep, welke woonomgeving daarbij past en hoe corporaties passende woonruimte kunnen aanbieden. Lees meer

Renoveren in buurten met kwetsbare huurders

Werken aan leefbare wijken

Veel huurders krijgen de komende jaren te maken met een woningrenovatie en de gevolgen daarvan. Zo’n renovatietraject is voor huurders intensief en bij sommige bewoners vraagt dat om extra inzet van de corporatie. Hoe zorg je voor kwetsbare huurders tijdens de renovatie en verduurzaming van woningen? Lees meer

Gemengd wonen & community building: hoe doe je dat?

Werken aan leefbare wijken

In gemengde-woonprojecten wonen kwetsbare huurders samen met huurders die er bewust voor kiezen om samen te wonen met mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. In deze bijeenkomst ontdekken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je gemengd wonen vormgeeft, wat obstakels zijn en wat de uitkomsten zijn van gemengd wonen. Lees meer

Het omgevingsplan: procedures en processen

Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest, verdiept u uw kennis over de procedures en processen die relevant zijn bij het wijzigen van een omgevingsplan. Lees meer