Bijeenkomsten

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Derde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de derde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

3805355265 internal thumb small 1557143300

Do’s & dont’s van een Social Impact Bond

De Social Impact Bond is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Op 25 juni verdiept u uw kennis en leert u van de ervaringen van twee lopende SIBs: Werk na detentie (landelijke SIB) en Werkplaats Rotterdam Zuid (WRZ). Wat is hiermee bereikt en wat kunt u hiervan leren? Lees meer

 mg 1166 internal thumb small 1560344970

Social Enterprise overheidscongres

De maatschappelijke uitdaging centraal

In samenwerking met Social Enterprise NL, de gemeente Amersfoort en de G40 organiseert Platform31 het jaarlijkse congres over de samenwerking tussen sociale ondernemingen en (lokale) overheden. Het congres slaat een brug tussen beide partijen en wordt dit jaar voor de zesde keer op rij georganiseerd. Lees meer

Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1531148006

De Dag van de Stad

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij u? Noteer maandag 28 oktober dan vast in uw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.3006579,5.6175485|52.0806942,5.1194019|-19.4914108,132.5509603|52.0891348,5.117821|52.0907374,5.1214201|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725
Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Piazza eindhoven internal thumb small 1513086023

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is een cruciaal onderdeel in het vitaal houden van iedere binnenstad. Maar hoe werk je effectief samen? Met wie en op welke manier richt je een duurzame organisatie in? Hoe kies je samen koers, maak je onderscheidende keuzes en boek je tastbare resultaten? De cursus ‘Samenwerken in de binnenstad’ geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg bij het komen tot collectieve oplossingen voor uw binnenstad. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Derde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de derde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1531148006

De Dag van de Stad

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij u? Noteer maandag 28 oktober dan vast in uw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

Img 20140626 wa0002 internal thumb small 1522248773

Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

Platform31 organiseert leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Doet u mee? Lees meer

 mg 1166 internal thumb small 1560344970

Social Enterprise overheidscongres

De maatschappelijke uitdaging centraal

In samenwerking met Social Enterprise NL, de gemeente Amersfoort en de G40 organiseert Platform31 het jaarlijkse congres over de samenwerking tussen sociale ondernemingen en (lokale) overheden. Het congres slaat een brug tussen beide partijen en wordt dit jaar voor de zesde keer op rij georganiseerd. Lees meer

Alex schroder adaptief programmeren internal thumb small 1556546277

Leerkring adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningbouwprogrammering die werkt!

De huidige manier van programmeren belemmert de woningbouwproductie en zet goede plannen onnodig in de wacht. Er is behoefte aan een adaptief systeem waarin kwaliteit in plaats van kwantiteit centraal staat. Hoe kan dat eruit zien? Op welke manier komt u tot een concreet voorstel dat op draagvlak kan rekenen? Laat u tijdens de leerkring adaptief programmeren inspireren én faciliteren in uw zoektocht naar een manier van programmeren die toekomstbestendig is! Lees meer

3805355265 internal thumb small 1557143300

Do’s & dont’s van een Social Impact Bond

De Social Impact Bond is een financieringsinstrument waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Op 25 juni verdiept u uw kennis en leert u van de ervaringen van twee lopende SIBs: Werk na detentie (landelijke SIB) en Werkplaats Rotterdam Zuid (WRZ). Wat is hiermee bereikt en wat kunt u hiervan leren? Lees meer

Logo meerpartijensamenwerking weer thuis internal thumb small 1557844243

Meerpartijensamenwerking Weer Thuis!

Als onderdeel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis! organiseert Platform31 voor professionals leeractiviteiten (werkatelier en praktijkslabs) op het thema samenwerken met meerdere partijen. Lees meer

Afrikaanderplein zuid internal thumb small 1560267761

Yurps Zomerexcursie

Transformerende wijken vol potentie

Wil jij weten wat grote stedelijke veranderingen doen met wijken en vooral met de mensen die er wonen en werken? Kom dan naar de zomerexcursie op 3 juli. Het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) en Yurps nemen je mee naar de wijken Katendrecht en Afrikaanderwijk in Rotterdam. Begin het zomerreces met een flinke dosis inspiratie en meld je aan! Lees meer

Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatsen wijkgericht werken

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Shoppingnight 182 internal thumb small 1553165645

Masterclasses: De nieuwe binnenstad

Bent u als gemeente bezig met het toekomstbestendig maken van uw binnenstad en wilt u echte stappen zetten? Meld u dan aan voor de masterclasses ‘De nieuwe binnenstad’! In de masterclasses gaat u onder begeleiding van experts met vijf nieuwe methoden aan de slag die u in staat stellen op een andere manier naar uw binnenstad te kijken. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Flexwonen internal thumb small 1560334089

Sturen op leefbaarheid: Anders toewijzen en flexwonen

Wijkprofessionals zien de druk op kwetsbare wijken toenemen. Hoe kunnen corporaties bij het toewijzen van woningen sturen op leefbaarheid? De bijeenkomst op 10 oktober biedt inzicht. Lees meer

Alex schroder langer thuis internal thumb small 1557329359

Woonvarianten voor senioren

Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar hun leefomgeving en hun woning moeten daar wel geschikt voor zijn. Het aanbod van woonvormen voor senioren blijft sterk achter op de vraag. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Wilt u meer weten over deze regeling en bent u op zoek naar inspiratie? Meld u dan aan voor deze masterclass! Lees meer

Dsc 3863 internal thumb small 1559651472

Langer thuis in de inclusieve wijk

Deze bestuurlijke inspiratiemiddag staat volledig in het teken van de grote vraagstukken waar gemeenten de komende jaren voor staan als het gaat om inclusieve wijken en langer thuis wonen. Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan binnenstedelijke transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer