Bijeenkomsten

Geen resultaten

Map for 52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|-19.4914108,132.5509603|52.0806942,5.1194019|52.155169,5.36725|51.6612907,5.6185352|52.0932167,5.1141075

Studiedag GezondIn 2022: Koers houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen

Samen aan de slag met de kennis van (n)u

Op de jaarlijkse studiedag bekijken we samen met gemeenten over het hele land hoe we koers kunnen houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen. Lees meer

Kansen voor leefbaarheid in de vernieuwing van de openbare ruimte

Webinarserie Herstructurering 2.0

Hoe kunnen we tijdens wijkvernieuwing de herinrichting van de openbare ruimte benutten om ook andere – meer sociale – opgaven in kwetsbare wijken te verbeteren? Over onder andere dit vraagstuk gaat het tweede webinar uit de reeks Herstructurering 2.0. Lees meer

Gemengde wijken herladen

Webinarserie Herstructurering 2.0

Door woningen voor verschillende doelgroepen te bouwen, probeert men 'gemengde wijken' te creëren en zo de verschillen tussen wijken te verkleinen en kansen voor bewoners te vergroten. Maar heeft deze aanpak wel het gewenste effect? Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak? Lees meer

Trendtalk: Maatschappelijke slagkracht

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over 'Brede Welvaart': wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag?  Lees meer

Trendtalk: Duurzame ontwikkeling

Energiearmoede of sociale energietransitie? Aan het eind van het jaar kunnen we niet om de actualiteit van energieprijzen heen. Energiearmoede staat op de agenda. In deze trendtalk gaan we in twee ronden op deze opgave in en (onder)zoeken we de agenda voor de komende tijd. Lees meer

Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Webinarserie Herstructurering 2.0

In veel gevallen is verdichting in de bestaande stad een oplossing voor het woningtekort. Dat kan echter een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en leefkwaliteit in een wijk. Hoe kan de toevoeging van (veel) meer woningen in hogere dichtheden een positieve impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid in een kwetsbare wijk? Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar visie

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Doet u mee? Lees meer

Woonzorgvormen: aanpak in de praktijk

Werkt u aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonzorgvisie? Doe mee aan de reeks van drie online bijeenkomsten om van visie naar uitvoering te komen. Lees meer

De EU-verduurzamingsagenda voor de gebouwde omgeving

Wat de Europese verduurzamingsagenda voor gemeenten betekent. Lees meer

Versnellingslab Circulair Bouwen

Ontwikkelprogramma voor corporaties

Een meerjarig leer- en ontwikkelprogramma voor woningcorporaties om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Lees meer

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Samen succesvol transformeren

Om te voorzien in de enorme woningbehoefte, is snelle transformatie van gebieden en gebouwen essentieel. Een slimme aanpak is nodig, want Nederland heeft nog meer prangende opgaven. Tijdens het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 16 februari bespreken we wat er nodig is om samen succesvol te transformeren. Lees meer

Samenwerken bij bouw sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden

Corporaties zijn een belangrijke partner bij de bouw van 250.000 nieuwe sociale huurwoningen tot en met 2030. Om deze opgave ook binnenstedelijk te realiseren moeten corporaties hun krachten bundelen met gemeenten en ontwikkelaars. Hoe kunnen we de samenwerking bij de bouw van sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden vormgeven en verbeteren? Lees meer

Flexwonen realiseren in uw gemeente?!

Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van de druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan specifieke, urgente doelgroepen. Wilt u flexwoningen realiseren in uw gemeente? In de nieuwe praktijkleerkring flexwonen helpen wij u op weg. Lees meer

Op weg naar extra standplaatsen voor woonwagens

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Hoe zorgen we voor het realiseren van extra standplaatsen voor woonwagenbewoners? Hoe kom je van het wettelijk beleidskader naar een duurzame uitbreiding van locaties die aansluit op de woonbehoefte? Wat werkt daarbij in de praktijk? Lees meer

Ruimte en vastgoed voor impact ondernemen

In de stad is ruimte schaars en zijn de prijzen hoog. Het is daardoor lastig betaalbare huisvesting voor startende ondernemers, het mkb en maatschappelijke initiatieven te realiseren. Hoe zorg je dan als gemeente dat er ook ruimte is voor impactondernemers? En waarom zou je dat doen? Lees meer

Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samen werken aan meer woningen. Lees meer

Fiscale regelingen en subsidies voor ondernemers

Leerkring Utilteitsgebouwen in Aardgasvrije wijken

Hoe gemeenten ondernemers kunnen ondersteunen bij financiering van verduurzamen Lees meer

Gemengd wonen & community building: hoe doe je dat?

Werken aan leefbare wijken

In gemengde-woonprojecten wonen kwetsbare huurders samen met huurders die er bewust voor kiezen om samen te wonen met mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. In deze bijeenkomst ontdekken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je gemengd wonen vormgeeft, wat obstakels zijn en wat de uitkomsten zijn van gemengd wonen. Lees meer

Wikken & Wegen in de Wijk – het strategennetwerk van en voor woningcorporaties

Na de zomer start de volgende editie van het strategennetwerk Wikken & Wegen voor woningcorporatiepartners van Platform31, dit keer gewijd aan afwegingsvraagstukken rond leefbare wijken en wijkaanpak. Doet u ook mee? Lees meer

Leren van Rotterdam Zuid: wethouders in de wijk

Ziet u in uw gemeenten wijken en buurten waar kwetsbare mensen zich concentreren? En bent u als wethouder (deels) verantwoordelijk voor de wijkaanpak? Laat u inspireren door de resultaten en lessen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid! Lees meer

Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online 'inspiratietour' en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op de 'inspiratietour' en leer van succesvolle projecten op het gebied van all-electric, slimme wijken en warmtenetten voor bestaande bouw en nieuwbouw. Lees meer

De woningbouwopgave en het omgevingsplan

Hoe kunnen gemeenten woningbouwprojecten faciliteren met een omgevingsplan? Tijdens de volgende studiemiddag van Op dezelfde leest, verdiept u uw kennis over de voorbereiding en inhoud van een wijzigingsbesluit voor het omgevingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw. Lees meer