Bijeenkomsten

De kansen van erfgoed bij transformatie: Post 65 erfgoed in Lelycentre

Hoe kunnen we de kansen die erfgoed biedt concreet maken en zo goed mogelijk benutten? De kennissessie op 10 mei biedt inzicht. Lees meer

Wikken en wegen van woningcorporaties

Kennisnetwerk voor corporatiestrategen die behoefte hebben aan verdieping en inspiratie op het gebied van afwegingsvraagstukken. Lees meer

Experiment stimuleren doorstroming in de particuliere sector

Samen met gemeenten gaan wij aan de slag om een samenhangend pakket van maatregelen te ontwikkelen gericht op doorstroming binnen de particuliere sector. Doet u mee? Lees meer

De Dag van de Stad

Kom jij op 9 oktober naar de Dag van de Stad? We nodigen je van harte uit in Arnhem voor hét grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s. Lees meer

Wooncongres 2023

Woonambities versneld omzetten in meer woonruimte

Wat kun jij doen om Hugo de Jonge en de vele woningzoekenden door deze wooncrisis te helpen? Kom naar het Wooncongres 2023. Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|-19.4914108,132.5509603|52.0670253,4.3235235|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Responsieve overheid: hoe kom je tot een effectief samenspel met actieve burgers?

Actieve burgers zijn vaak de aanjagers van verandering en verbeteringen in een wijk of buurt. Dat vraagt een responsieve rol van overheden: het participeren in het initiatief van de samenleving, in plaats van andersom. Platform31 en SamenspelNL zoomen komend jaar in een reeks bijeenkomsten in op het thema ‘responsieve overheid’. Lees meer

Inkooptraject 8.000 flexwoningen door Aedes: wat zijn de kansen voor uw gemeente?

Wilt u ook werken aan een gezonde, sociale en vellige leefomgeving met aandacht voor bewoners die meer zorg nodig hebben? Doe dan mee aan BuurtSaam. Lees meer

Experiment stimuleren doorstroming in de particuliere sector

Samen met gemeenten gaan wij aan de slag om een samenhangend pakket van maatregelen te ontwikkelen gericht op doorstroming binnen de particuliere sector. Doet u mee? Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar visie

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Doet u mee? Lees meer

Oriëntatiesessie Experiment stimuleren doorstroming in de particuliere sector

Samen met gemeenten gaan wij aan de slag om een samenhangend pakket van maatregelen te ontwikkelen gericht op doorstroming binnen de particuliere sector. Overweegt u mee te doen aan het experiment maar wilt u eerst meer weten? Meld u dan aan voor deze oriëntatiesessie. Lees meer

Intervisie Wonen en zorg voor woningcorporaties

Kennisimpuls en onderlinge advisering | exclusief voor partners

Bent u benieuwd hoe andere corporaties omgaan met het thema wonen en zorg? Wilt u vraagstukken van uw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomsten Wonen en zorg. Lees meer

De Dag van de Stad

Kom jij op 9 oktober naar de Dag van de Stad? We nodigen je van harte uit in Arnhem voor hét grootste multidisciplinaire congres over de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s. Lees meer

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

De masterclass voor beleidsmedewerkers duurzaamheid en sociaal domein biedt de mogelijkheid om samen na te denken over een manier waarop lage inkomens in hun eigen gemeente kunnen deelnemen aan de energietransitie. Lees meer

Wikken en wegen van woningcorporaties

Kennisnetwerk voor corporatiestrategen die behoefte hebben aan verdieping en inspiratie op het gebied van afwegingsvraagstukken. Lees meer

Versnellingslab Circulair Bouwen

Ontwikkelprogramma voor corporaties

Een meerjarig leer- en ontwikkelprogramma voor woningcorporaties om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Lees meer

Boerderijwonen: samen wonen in het groen

Boerderijwonen combineert verschillende voordelen: een nieuw type collectieve woonprojecten, een bijdrage aan het woningtekort en een antwoord voor mensen die meer buiten willen wonen en meer naar elkaar willen omkijken. Voor groepen die al een gezamenlijk plan hebben voor collectief wonen organiseren we twee workshops. Lees meer

Woonzorgvormen: aanpak in de praktijk

Werkt u aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonzorgvisie? Doe mee aan de reeks van drie online bijeenkomsten om van visie naar uitvoering te komen. Lees meer

Wooncongres 2023

Woonambities versneld omzetten in meer woonruimte

Wat kun jij doen om Hugo de Jonge en de vele woningzoekenden door deze wooncrisis te helpen? Kom naar het Wooncongres 2023. Lees meer

Locatiebezoek: verplaatsbare modulaire woningen in Eindhoven en Rosmalen

Tijdens dit locatiebezoek bekijk je verplaatsbare modulaire woningen in Eindhoven en Rosmalen. Je krijgt antwoord op de vraag: hoe ontwikkel je een buurt met verplaatsbare woningen die er tijdelijk blijven staan? Lees meer

De kansen van erfgoed bij transformatie: Post 65 erfgoed in Lelycentre

Hoe kunnen we de kansen die erfgoed biedt concreet maken en zo goed mogelijk benutten? De kennissessie op 10 mei biedt inzicht. Lees meer

Samen werken aan meer woningen

Praktijkgerichte leerkring voor ontwikkelaars, corporaties en gemeenten

Het is belangrijk dat ontwikkelaars, corporaties en gemeenten elkaars taal spreken en elkaar vinden. Platform31 start daarom in het najaar van 2022 de leerkring Samen werken aan meer woningen. Lees meer