Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Vierde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma GezondIn de vierde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Leerlijn Duurzaamheid en Demografie

Wij Maken Nederland Academie

Welke kansen biedt de verduurzamingsopgave in gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Tijdens de leerlijn Duurzaamheid en Demografie van de Wij Maken Nederland (WMNL) Academie gaat u in vier bijeenkomsten op zoek naar verbinding tussen deze twee transitieopgaven. Lees meer

Interactieve online gevorderdencursus MKBA

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de online gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

De binnenstadsbezoeker centraal

In het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ nemen Platform31, RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies het bezoekersgedrag in winkelstraten onder de loep. We onderzoeken hoe de inrichting en de functiemix kunnen bijdragen aan een succesvolle winkelstraat. Doet u mee? Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Begin september publiceerde Platform31 een onderzoek en opiniebundel naar de gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid. Op woensdag 28 oktober organiseren we een online debat over de uitkomsten uit het onderzoek en de opiniebundel. Lees meer

Boostersessie gedragsbewust beleid en financiële problematiek

Werkt u bij een gemeente of sociale dienst en wilt u inzichten over gedrag toepassen om mensen met financiële problemen beter van dienst te zijn? Doe dan mee de boostersessie over gedragsbewust beleid en wissel kennis en ervaringen uit met collega’s. Lees meer

Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

De gemeente Zoetermeer ondertekende samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Tijdens deze etappe van de Wijkentour naar Palenstein informeren wij u over de stand van zaken. Lees meer

Weer Thuis: herstelgerichte wijkvoorzieningen

Beschermd thuis in de wijk: wie zijn aan zet?

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over het organiseren van een ‘beschermd thuis’ en welke rol de wijk daarin kan spelen. Zorgen met name zorgorganisaties voor een beschermd thuis of hebben de buurt, corporatiesmedewerkers en anderen daar ook een aandeel in? En welk aandeel is dat dan? Lees meer

Samenwerken in de Weer Thuis opgave

Hoe weet je dat samenwerking aandacht behoeft? En wat kan je doen om het te verbeteren of te versterken? Corporaties, zorginstellingen en gemeenten werken samen aan de opgave rond het versnellen van de uitstroom uit het beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In deze meerwebinar delen we de ervaringen van de samenwerkingsverbanden die vanuit het Actieprogramma Weer Thuis ondersteuning kregen. Afgelopen jaar stelden ze hun praktijk open en lieten ons meekijken. Bestuurders waren in staat om convenanten te sluiten en vooruitgang in de samenwerking te realiseren. Hoe ze dat doen, delen ze in deze webinar. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.0944746,5.1223721|52.0907374,5.1214201|52.0932167,5.1141075|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Landelijke conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden? Tijdens de landelijke conferentie Een generatie ouderen langer thuis worden inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) met elkaar verbonden. Lees meer

Samenwerken in de Weer Thuis opgave

Hoe weet je dat samenwerking aandacht behoeft? En wat kan je doen om het te verbeteren of te versterken? . In deze online webinar delen we de ervaringen van de samenwerkingsverbanden die vanuit het Actieprogramma Weer Thuis ondersteuning kregen. Afgelopen jaar stelden ze hun praktijk open en lieten ons meekijken. Bestuurders waren in staat om convenanten te sluiten en vooruitgang in de samenwerking te realiseren. Hoe ze dat doen, delen ze in deze webinar. Lees meer

De binnenstadsbezoeker centraal

In het project ‘De binnenstadsbezoeker centraal’ nemen Platform31, RuimteVerhaal en Roots Beleidsadvies het bezoekersgedrag in winkelstraten onder de loep. We onderzoeken hoe de inrichting en de functiemix kunnen bijdragen aan een succesvolle winkelstraat. Doet u mee? Lees meer

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze online cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

‘Bezoek de praktijk, verken de toekomst’

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer. Tijdens deze etappe van de Wijkentour naar Palenstein informeren wij u over de stand van zaken. Lees meer

Leerlijn Duurzaamheid en Demografie

Wij Maken Nederland Academie

Welke kansen biedt de verduurzamingsopgave in gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Tijdens de leerlijn Duurzaamheid en Demografie van de Wij Maken Nederland (WMNL) Academie gaat u in vier bijeenkomsten op zoek naar verbinding tussen deze twee transitieopgaven. Lees meer

Debat renovatie van de volkshuisvesting

Begin september publiceerde Platform31 een onderzoek en opiniebundel naar de gevolgen van 30 jaar volkshuisvestingsbeleid. Op woensdag 28 oktober organiseren we een online debat over de uitkomsten uit het onderzoek en de opiniebundel. Lees meer

Interactieve online gevorderdencursus MKBA

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de online gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Vierde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma GezondIn de vierde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

De Dag van de Stad - Online

Noteer maandag 16 november in uw agenda en kom naar de Dag van de Stad Online. Tijdens een inspirerend en veelzijdig online evenement, gaan we op zoek naar datgene wat steden weerbaar en veerkrachtig maakt in tijden van crisis. Bent u erbij? Lees meer

Masterclass Financiering woonvarianten voor senioren – deel 2

Bent u (particulier) initiatiefnemer voor een wooncomplex voor senioren? Platform31 organiseert namens het Ministerie van VWS en de Taskforce Wonen en Zorg twee masterclasses over de financiering woonvarianten voor senioren. Lees meer

Leerkring renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders

Hoe kunnen woningcorporaties weerstand en onvermogen bij huurders verminderen?

In deze online bijeenkomsten gaan we in op het betrekken en begeleiden van kwetsbare huurders rondom grootschalige renovatietrajecten. Platform31 brengt kennis in vanuit het programma Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders, daarnaast is er ruimte om gezamenlijk op vraagstukken te reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Lees meer

Weer Thuis: herstelgerichte wijkvoorzieningen

Beschermd thuis in de wijk: wie zijn aan zet?

Door de transformatie van beschermd wonen en opvang wonen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig in de wijk. Een deel van hen maakt gebruik van een integraal arrangement, bestaande uit bijvoorbeeld begeleiding, budgetbeheer, ondersteuning bij een zinvolle daginvulling en respijtzorg. In dit webinar gaan we met elkaar in gesprek over het organiseren van een ‘beschermd thuis’ en welke rol de wijk daarin kan spelen. Zorgen met name zorgorganisaties voor een beschermd thuis of hebben de buurt, corporatiesmedewerkers en anderen daar ook een aandeel in? En welk aandeel is dat dan? Lees meer

Boostersessie gedragsbewust beleid en financiële problematiek

Werkt u bij een gemeente of sociale dienst en wilt u inzichten over gedrag toepassen om mensen met financiële problemen beter van dienst te zijn? Doe dan mee de boostersessie over gedragsbewust beleid en wissel kennis en ervaringen uit met collega’s. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Woonvariaties senioren

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Samenwerking: Van wal komen en impasses voorkomen. Hoe doe jij dat?

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Lessen uit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

Werkatelier wonen en zorg voor partnercorporaties

Van instelling naar weer thuis in de wijk: wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Speciaal voor partnercorporaties organiseert Platform31 een viertal werkateliers op het gebied van wonen en zorg. Lees meer

De opbouw van het omgevingsplan

Het maken van een omgevingsplan is een grote opgave voor gemeenten, waar veel bij komt kijken. Waar begin je, welke mogelijkheden zijn er en welke keuzes moet je maken? Tijdens de volgende online studiemiddag van Op dezelfde leest helpen wij u op weg bij het opbouwen van een omgevingsplan. Lees meer

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

3. Tellen en vertellen; samen aan de slag

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Neem deel aan drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Lees meer

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

1. Aan de slag met data gedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Neem deel aan drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Lees meer

Corporaties en bewonersinitiatieven

Werken aan leefbare wijken

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen. Maar hoe doe je dat? Praat mee op 26 november! Lees meer

Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

2. Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda

Bent u beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wilt u inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Neem deel aan drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s. Lees meer

De stad van morgen

Middelgrote steden staan voor enorme uitdagingen en ingewikkelde vraagstukken. Ze moeten hun positie bepalen naast de grote steden met hun aanzuigende werking. Er zijn investeringen nodig om hun aantrekkelijkheid als woon- en leefstad te vergroten en gebiedsontwikkeling aan te jagen. Dat vraagt om strategische keuzes en samenwerking met andere belanghebbende partijen. Deze, voor alle middelgrote steden herkenbare, uitdagingen staan centraal tijdens dit congres. Lees meer