Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Dit betekent dat de meeste van onze bijeenkomsten hybride of online worden aangeboden. Denk aan een webinar, talkshows via livestream, de inzet van video, podcasts of online presentaties. We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Inspiratietours aardgasvrije projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op digitale 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op Inspiratietour en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie. We bezoeken innovatieve projecten in een reeks van 3 online etappes. Lees meer

Leergang slagvaardige wijkaanpak

Van oriënteren naar uitvoeren

Om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen met een slagvaardige wijkaanpak, biedt WijkWijzer komend najaar een leergang aan. Deze leergang is onderdeel van het Leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid. We richten ons in het programma op één van de belangrijkste vragen onder gemeenten: hoe organiseer je een wijkaanpak met slag- en interventiekracht op lange termijn? Lees meer

Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing voor het huisvesten van spoedzoekers. Gemeenten, woningcorporaties en andere (lokale) partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met concrete toepassingen. Vier webinars gaan over het vinden van locaties, de businesscase van verplaatsbare woningen, weerstand en draagvlak bij omwonenden, en flexwonen op het platteland. Drie flextours kijken in de praktijk. Bent u erbij? Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start in 2021 een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? Lees meer

Masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren

Een interactieve online masterclass over grondbeleid voor woonvarianten senioren voor gemeenten. We belichten de aanpakken, lessen en kansen van gemeenten die woonvariaties voor senioren hoog op lokale agenda hebben staan en gaan in op ontwikkelingen binnen het grondbeleid. Lees meer

Verduurzaming van gespikkeld bezit

Veel corporaties hebben in het verleden woningen verkocht, met ‘gespikkeld bezit’ als gevolg. Dit zorgt voor dilemma’s bij verduurzaming, zeker bij maatregelen die het hele blok aangaan. Wat kun je doen om iedereen wel enthousiast te krijgen? In dit webinar geven deskundigen inspiratie en voorbeelden van op participatie- en communicatiestrategie gebaseerde aanpakken. Lees meer

Gebiedsontwikkeling in spoorzones

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden. Tijdens een online themasessie op 15 december verkent u de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor. Lees meer

Leerkring Waardevol samenwerken in een netwerk

Organisatienetwerken zijn een opkomend fenomeen in de (semi-) publieke sector. Deze wijze van organiseren is nodig voor ‘grote’ en complexe maatschappelijke vraagstukken. Platform31 organiseert samen met experts en ervaringsdeskundigen Manon de Caluwé, Paul Doevendans en Jochum Deuten een leerkring. Lees meer

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering

Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie tot uitvoering’ ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee? Lees meer

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk tijdens deze conferentie. Platform31 levert in vier workshops een actieve bijdrage. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|51.6612907,5.6185352|52.155169,5.36725

Masterclass grondbeleid en kavels voor woonvarianten senioren

Een interactieve online masterclass over grondbeleid voor woonvarianten senioren voor gemeenten. We belichten de aanpakken, lessen en kansen van gemeenten die woonvariaties voor senioren hoog op lokale agenda hebben staan en gaan in op ontwikkelingen binnen het grondbeleid. Lees meer

Praktijkreeks Flexwonen

4 webinars en 3 flextours

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing voor het huisvesten van spoedzoekers. Gemeenten, woningcorporaties en andere (lokale) partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met concrete toepassingen. Vier webinars gaan over het vinden van locaties, de businesscase van verplaatsbare woningen, weerstand en draagvlak bij omwonenden, en flexwonen op het platteland. Drie flextours kijken in de praktijk. Bent u erbij? Lees meer

Leerkring Waardevol samenwerken in een netwerk

Organisatienetwerken zijn een opkomend fenomeen in de (semi-) publieke sector. Deze wijze van organiseren is nodig voor ‘grote’ en complexe maatschappelijke vraagstukken. Platform31 organiseert samen met experts en ervaringsdeskundigen Manon de Caluwé, Paul Doevendans en Jochum Deuten een leerkring. Lees meer

Leergang slagvaardige wijkaanpak

Van oriënteren naar uitvoeren

Om gemeenten te helpen uit de startblokken te komen met een slagvaardige wijkaanpak, biedt WijkWijzer komend najaar een leergang aan. Deze leergang is onderdeel van het Leernetwerk Leefbaarheid en Veiligheid. We richten ons in het programma op één van de belangrijkste vragen onder gemeenten: hoe organiseer je een wijkaanpak met slag- en interventiekracht op lange termijn? Lees meer

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Kennis- en leertraject Van woonzorgvisie naar uitvoering

Heeft uw gemeente al een visie op de woonzorgopgave? En gaat u aan de slag met de uitvoering daarvan? Het nieuwe kennis- en leertraject ‘Van woonzorgvisie tot uitvoering’ ondersteunt u en collega beleidsadviseurs bij het maken van (prestatie)afspraken en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doet u mee? Lees meer

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

Professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk tijdens deze conferentie. Platform31 levert in vier workshops een actieve bijdrage. Lees meer

Inspiratietours aardgasvrije projecten

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op digitale 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Professionals uit de corporatiesector en bouwsector: ga mee op 'inspiratietour' en leer over ontwikkelingen binnen de energietransitie. We bekijken innovatieve projecten in een reeks van 3 digitale etappes. Lees meer

Gebiedsontwikkeling in spoorzones

Spoorzones staan in veel steden volop in de schijnwerpers. De verstedelijkingsopgave richt zich dan ook steeds vaker op deze gebieden. Tijdens een online themasessie op 15 december verkent u de kansen en belemmeringen van bouwen in de directe omgeving van het spoor. Lees meer

Verduurzaming van gespikkeld bezit

Veel corporaties hebben in het verleden woningen verkocht, met ‘gespikkeld bezit’ als gevolg. Dit zorgt voor dilemma’s bij verduurzaming, zeker bij maatregelen die het hele blok aangaan. Wat kun je doen om iedereen wel enthousiast te krijgen? In dit webinar geven deskundigen inspiratie en voorbeelden van op participatie- en communicatiestrategie gebaseerde aanpakken. Lees meer