Bijeenkomsten

Platform31 volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus. Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zoeken wij voor de meeste bijeenkomsten naar een alternatieve werkvorm, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcasts of online presentaties. Als dit niet mogelijk is, gaan we in nauwe samenspraak met onze (project)partners op zoek naar een alternatieve datum.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

Heeft uw gemeente al een woonzorgvisie? Platform31 start in 2021 een leertraject om beleidsadviseurs te ondersteunen bij het maken van een woonzorganalyse, het formuleren van opgaven en het toewerken naar een woonzorgvisie. Doet u mee? Lees meer

Eindcongres Impact van corona op het openbaar bestuur

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. Onderzoekers achter Coronapapers.nl beschreven, analyseerden en duidden de vraagstukken het afgelopen jaar met de focus op decentrale overheden. Tijdens het congres gaan zij met bestuurders beleidsmakers en praktijkprofessionals in gesprek, op zoek naar lessen en handelingsperspectieven voor de wereld tijdens en na corona. Lees meer

Gezond In: monitoring en evaluatie

Wil je weten of je lokale aanpak van gezondheidsverschillen werkt? Wil je resultaten zichtbaar maken? Leren van samenwerking? Het webinar monitoring en evaluatie (M&E) is bedoeld voor projectleiders Kansrijke Start en GIDS-ambtenaren die een start willen maken met M&E of behoefte hebben om hun kennis op te frissen. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Lees meer

Signaleren achter de voordeur

Werken aan leefbare wijken

Wat is je rol als wijkprofessional bij het (vroeg) signaleren van problemen en hoe ga je ermee om? In deze sessie staan we stil bij de praktijk van de aanpak achter de voordeur. We zoomen in op één (of meer) voorbeeld(en) en staan stil bij hoe je die gesprekken voert. Maar ook wat er met de signalen gebeurt: hoe regel je de signaalopvolging? Lees meer

Corporaties aan de slag: van woonzorgvisie naar prestatieafspraken

De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten opgeroepen in 2021 een woonzorgvisie te ontwikkelen. Wat betekent dit voor u als woningcorporatie? Houdt u zich bezig met het thema wonen en zorg en/of met het maken van prestatieafspraken met gemeenten? Meld u aan voor deze bijeenkomst. Lees meer

Bijzondere woonvormen: vloek of zegen in tijden van woningnood?

Verdieping: collectieve woonvormen en Tiny Houses

Platform31 nodigt je, samen met VNG, Ruimte voor Collectief Wonen en Tiny House Nederland, uit voor een bijeenkomst over bijzondere woonvormen met de focus op collectieve woonvormen en Tiny Houses. Lees meer

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken - II

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Platform31 organiseert een startbijeenkomst van de kennis- en leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije wijken. Haal inspiratie op en deel vragen en inzichten met gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Lees meer

Conceptueel bouwen

De wooncrisis dwingt ons op andere manieren naar bouwen te kijken. Door bij het bouwen van woningen gebruik te maken van gestandaardiseerde en dus herhaalbare oplossingen, kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd. Wilt u uw kennis verdiepen over conceptueel en industrieel bouwen? Kom dan naar de online themasessie op 8 juli. Lees meer

Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkent u de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

Leerkring Lokale samenwerking voor een toekomstbestendige huurdersorganisatie

Platform31 nodigt huurdersorganisaties en corporaties gezamenlijk uit om aan de slag te gaan met hun samenwerking. Tijdens een vijfdaagse leerkring denken jullie na over wat nodig is voor lokale samenwerking. Lees meer

Experiment stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

Stimuleert u de doorstroming van senioren op de woningmarkt? En bent u toe aan een volgende stap? Platform31 start hiervoor een experiment. Daarin ondersteunen wij samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van een samenhangend pakket van maatregelen om doorstroming te stimuleren. Doet u mee? Lees meer

Map for 52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|52.155169,5.36725|52.0704978,4.3006999|51.6612907,5.6185352

Corporaties aan de slag: van woonzorgvisie naar prestatieafspraken

De Taskforce Wonen en Zorg heeft gemeenten opgeroepen in 2021 een woonzorgvisie te ontwikkelen. Wat betekent dit voor u als woningcorporatie? Houdt u zich bezig met het thema wonen en zorg en/of met het maken van prestatieafspraken met gemeenten? Meld u aan voor deze bijeenkomst. Lees meer

Kennis- en leertraject woonzorgvisie

van analyse naar visie

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject Woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Klik hier voor de opzet van het programma. Mocht u vragen hebben over het kennis- en leertraject woonzorgvisie, dan kunt u zich ook aanmelden voor één van de oriëntatiebijeenkomsten. Lees meer

Organiseren van wonen voor mensen met een beperking

Platform31 doet in de eerste helft van 2021 onderzoek naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. We vragen gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) hoe zij zich inzetten om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren. In dit webinar gaan we in op de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Lees meer

Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken - II

Ook aardgasvrije wijken krijgen te maken met het veranderend klimaat, met hittestress, wateroverlast en droogte. Klimaatadaptieve maatregelen zijn vaak goed te combineren met maatregelen die voor de energietransitie nodig zijn. Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021: De wooncrisis voorbij

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2021 zijn alweer de zevende editie van een tweedaagse samenkomst van bevlogen beleidsstrategen op het gebied van het wonen. Gedurende deze tweedaagse willen we de discussie over die vragen met u aangaan. Meld u nu aan. Lees meer

Praktijkreeks Middensegment effectief bedienen

In september start Platform31 een inspirerende praktijkreeks voor gemeenten om het middensegment van de woningmarkt effectief te bedienen. Daarin gaan we samen met u op zoek naar de toepasbaarheid van instrumenten. Doet u mee met een of meerdere sessies? Lees meer

Leerkring Lokale samenwerking voor een toekomstbestendige huurdersorganisatie

Platform31 nodigt huurdersorganisaties en corporaties gezamenlijk uit om aan de slag te gaan met hun samenwerking. Tijdens een vijfdaagse leerkring denken jullie na over wat nodig is voor lokale samenwerking. Lees meer

Eindcongres Impact van corona op het openbaar bestuur

De impact van de coronapandemie op het binnenlands bestuur is enorm. Onderzoekers achter Coronapapers.nl beschreven, analyseerden en duidden de vraagstukken het afgelopen jaar met de focus op decentrale overheden. Tijdens het congres gaan zij met bestuurders beleidsmakers en praktijkprofessionals in gesprek, op zoek naar lessen en handelingsperspectieven voor de wereld tijdens en na corona. Lees meer

Mobiliteitstransitie: kansen en mogelijkheden van hubs

We willen onze steden bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om anders om te gaan met mobiliteit. Tijdens een online themasessie op 6 september verkent u de kansen en mogelijkheden van mobiliteitshubs. Lees meer

Gezond In: monitoring en evaluatie

Het webinar van Gezond In over monitoren en evalueren is bedoeld voor projectleiders Kansrijke Start en GIDS-ambtenaren die een start willen maken met M&E of er behoefte aan hebben om hun kennis wat op te frissen. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Lees meer

Conceptueel bouwen

De wooncrisis dwingt ons op andere manieren naar bouwen te kijken. Door bij het bouwen van woningen gebruik te maken van gestandaardiseerde en dus herhaalbare oplossingen, kunnen woningen sneller en goedkoper worden gebouwd. Wilt u uw kennis verdiepen over conceptueel en industrieel bouwen? Kom dan naar de online themasessie op 8 juli. Lees meer

Privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen

Uitdagingen en valkuilen voor ontwikkelaars en gemeenten

Tijdens een online themasessie op 16 september verkent u de kansen en uitdagingen van privaat georganiseerde participatie bij gebiedsontwikkelingen. Hoe ga je om met dilemma’s, afwegingskaders, vormkeuzes en processtappen? Lees meer

Experiment stimuleren doorstroming van senioren op de woningmarkt

Stimuleert u de doorstroming van senioren op de woningmarkt? En bent u toe aan een volgende stap? Platform31 start hiervoor een experiment. Daarin ondersteunen wij samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van een samenhangend pakket van maatregelen om doorstroming te stimuleren. Doet u mee? Lees meer

Bijzondere woonvormen: vloek of zegen in tijden van woningnood?

Verdieping: collectieve woonvormen en Tiny Houses

Platform31 nodigt je, samen met VNG, Ruimte voor Collectief Wonen en Tiny House Nederland, uit voor een bijeenkomst over bijzondere woonvormen met de focus op collectieve woonvormen en Tiny Houses. Lees meer

Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken/opgaven verbinden in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Hoe kan de verduurzaming van de wijk bijdragen aan de verbetering van de wijk? De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. In deze themasessie behandelen we aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en bieden we een handelingsperspectief voor wijkprofessionals. Lees meer

Signaleren achter de voordeur

Werken aan leefbare wijken

Wat is je rol als wijkprofessional bij het (vroeg) signaleren van problemen en hoe ga je ermee om? In deze sessie staan we stil bij de praktijk van de aanpak achter de voordeur. We zoomen in op één (of meer) voorbeeld(en) en staan stil bij hoe je die gesprekken voert. Maar ook wat er met de signalen gebeurt: hoe regel je de signaalopvolging? Lees meer

Aanpak ondermijning in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Repressie alleen werkt onvoldoende tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin repressieve maatregelen (veiligheidsdomein) samengaan meer een preventieve aanpak (sociaal domein). Maar hoe richt je zo’n aanpak in? Wat is de rol van corporatieprofessional in de wijk? Lees meer