Bijeenkomsten

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Derde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de derde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Alex schroder adaptief programmeren internal thumb small 1556546277

Leerkring adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningbouwprogrammering die werkt!

De huidige manier van programmeren belemmert de woningbouwproductie en zet goede plannen onnodig in de wacht. Er is behoefte aan een adaptief systeem waarin kwaliteit in plaats van kwantiteit centraal staat. Hoe kan dat eruit zien? Op welke manier komt u tot een concreet voorstel dat op draagvlak kan rekenen? Laat u tijdens de leerkring adaptief programmeren inspireren én faciliteren in uw zoektocht naar een manier van programmeren die toekomstbestendig is! Lees meer

Pcbo smallingerland school vol energie 1525086246 internal thumb small 1530697790

Praktijkbijeenkomsten Verduurzaming scholen

Hoe maak je een schoolgebouw gezond en duurzaam op een betaalbare en efficiënte manier? Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met hun schoolgebouwen. Het vertalen van deze wens naar de praktijk is vaak lastig. Tijdens de regiobijeenkomsten van het innovatieprogramma Frisse en Aardgasvrije Basisscholen kunt u meer leren over de onderwerpen die relevant zijn voor uw specifieke situatie. Lees meer

Logo meerpartijensamenwerking weer thuis internal thumb small 1557844243

Meerpartijensamenwerking Weer Thuis!

Samenwerken aan een thuis voor mensen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Welke wetenschappelijke kennis helpt ons bij de keuzes om een goed thuis te organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheden? Wat zijn kenmerken van de groep die uitstroomt? Op 24 september organiseert Platform31 een landelijk werkatelier. Lees meer

 mg 1166 internal thumb small 1560344970

Social Enterprise overheidscongres

De maatschappelijke uitdaging centraal

In samenwerking met Social Enterprise NL, de gemeente Amersfoort en de G40 organiseert Platform31 het jaarlijkse congres over de samenwerking tussen sociale ondernemingen en (lokale) overheden. Het congres slaat een brug tussen beide partijen en wordt dit jaar voor de zesde keer op rij georganiseerd. Lees meer

Img 20140626 wa0002 internal thumb small 1522248773

Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

Platform31 organiseert leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Doet u mee? Lees meer

 mg 1166 internal thumb small 1560344970

Leer de ondernemers met impact uit je regio kennen; hoe doe je dat?

Kom er achter op 8 oktober!

Hoe zorg je dat je als inkoper, beleidsmaker en accountmanager verbindt met die ondernemers die de meest relevante impact maken? Tijdens deze middag leren we meer over hoe je uitvindt wie dit zijn en waar je deze ondernemers vindt, zowel offline als online. Lees meer

Shutterstock 519894901 kleiner lichter2 internal thumb small 1532507562

Yurps Food for Thought: Daadkracht dankzij data?

Is het gebruik van data voor jou een ver-van-mijn-bed-show? Kom dan naar Food for Thought op woensdag 9 oktober, exclusief voor leden van het Yurps-netwerk. Het Kadaster en Platform31 laten je zien hoe het gebruik van data jouw eigen leefomgeving mooier kan maken. Ook bespreken we de grenzen van de data-gedreven aanpak. Lees meer

Flexwonen internal thumb small 1560334089

Sturen op leefbaarheid: Anders toewijzen en flexwonen

Wijkprofessionals zien de druk op kwetsbare wijken toenemen. Hoe kunnen corporaties bij het toewijzen van woningen sturen op leefbaarheid? De bijeenkomst op 10 oktober biedt inzicht. Lees meer

Alex schroder nexus internal thumb small 1568213442

De Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad

Water, energie en voedsel zijn cruciale componenten van duurzame ontwikkeling. Alleen in hun onderlinge samenhang kunnen we de toenemende druk op deze bronnen daadwerkelijk verminderen. Hoe kan op regionaal en lokaal niveau worden voorzien in de behoefte aan zoet water, voedsel en energie, zonder negatieve gevolgen voor mensen elders en toekomstige generaties? Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Bent u benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Map for 52.08138,4.323075|52.0704978,4.3006999|52.1561113,5.3878266|52.0806942,5.1194019|-19.4914108,132.5509603|52.3006579,5.6175485|52.0907374,5.1214201|52.0891348,5.117821|52.0670253,4.3235235|52.155169,5.36725|51.6612907,5.6185352
Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Pcbo smallingerland school vol energie 1525086246 internal thumb small 1530697790

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeenten zijn onderweg naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050. Naast woningen moet ook maatschappelijk vastgoed klimaatneutraal worden. Een ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave waarvoor de betrokkenheid, investeringsbereidheid en draagvlak van burgers, bedrijven en instellingen onmisbaar is. Gemeenten spelen daarbij een cruciale regisserende rol. Maar hoe pak je dat als gemeente aan? Lees meer

Pcbo smallingerland school vol energie 1525086246 internal thumb small 1530697790

Praktijkbijeenkomsten Verduurzaming scholen

Hoe maak je een schoolgebouw gezond en duurzaam op een betaalbare en efficiënte manier? Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met hun schoolgebouwen. Het vertalen van deze wens naar de praktijk is vaak lastig. Tijdens de regiobijeenkomsten van het innovatieprogramma Frisse en Aardgasvrije Basisscholen kunt u meer leren over de onderwerpen die relevant zijn voor uw specifieke situatie. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Studiedag Gezond in…

Al doende leren

Tijdens de studiemiddag van Gezond in… krijgt u nieuwe inzichten bij de verbinding tussen gezondheid en armoede, werk, omgeving en andere domeinen. Daarnaast leert u hoe u uw aanpak van gezondheidsverschillen goed volgt en opbrengsten zichtbaar maakt. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Derde leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de derde leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1531148006

De Dag van de Stad

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij u? Noteer maandag 28 oktober dan vast in uw agenda en kom naar de Dag van de Stad 2019 in Den Haag. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. Lees meer

 mg 1166 internal thumb small 1560344970

Social Enterprise overheidscongres

De maatschappelijke uitdaging centraal

In samenwerking met Social Enterprise NL, de gemeente Amersfoort en de G40 organiseert Platform31 het jaarlijkse congres over de samenwerking tussen sociale ondernemingen en (lokale) overheden. Het congres slaat een brug tussen beide partijen en wordt dit jaar voor de zesde keer op rij georganiseerd. Lees meer

Foto nieuwsbericht week ruimte en mobiliteit internal thumb small 1566391118

Week van Ruimte en Mobiliteit

De Week van Ruimte en Mobiliteit (28 oktober – 1 november) biedt inspiratie en brengt kennis van verschillende disciplines bij elkaar. Het is een unieke kans voor professionals uit de ruimtelijke- en mobiliteitswereld om in een korte tijd in elkaars huid te kruipen en samen na te denken over de ruimtelijke inpassing van mobiliteit in steden. Lees meer

 mg 1166 internal thumb small 1560344970

Leer de ondernemers met impact uit je regio kennen; hoe doe je dat?

Kom er achter op 8 oktober!

Hoe zorg je dat je als inkoper, beleidsmaker en accountmanager verbindt met die ondernemers die de meest relevante impact maken? Tijdens ... Lees meer

Alex schroder adaptief programmeren internal thumb small 1556546277

Leerkring adaptief programmeren

Met provincies en gemeenten naar een woningbouwprogrammering die werkt!

De huidige manier van programmeren belemmert de woningbouwproductie en zet goede plannen onnodig in de wacht. Er is behoefte aan een adaptief systeem waarin kwaliteit in plaats van kwantiteit centraal staat. Hoe kan dat eruit zien? Op welke manier komt u tot een concreet voorstel dat op draagvlak kan rekenen? Laat u tijdens de leerkring adaptief programmeren inspireren én faciliteren in uw zoektocht naar een manier van programmeren die toekomstbestendig is! Lees meer

Logo meerpartijensamenwerking weer thuis internal thumb small 1557844243

Meerpartijensamenwerking Weer Thuis!

Samenwerken aan een thuis voor mensen uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Welke wetenschappelijke kennis helpt ons bij de keuzes om een goed thuis te organiseren voor mensen met psychische kwetsbaarheden? Wat zijn kenmerken van de groep die uitstroomt? Op 24 september organiseert Platform31 een landelijk werkatelier. Lees meer

Ggz grijs internal thumb small 1561550982

De woonladder voorbij

Wonen voor mensen met een intensieve hulpvraag

Een centraal element van het wonen in de wijk van mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn de woningen zelf. Wat zit er tussen intramuraal wonen en zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in? Welke nieuwe woonvormen worden ontwikkeld en welke ontbreken wellicht nog? Dit congres geeft antwoord op deze vragen en helpt u op weg om lokaal een passend aanbod te organiseren. Lees meer

Img 20140626 wa0002 internal thumb small 1522248773

Regionale leerkring Aanpak vakantieparken

Platform31 organiseert leerkringen in de regio om gemeenten en provincies te ondersteunen in het erkennen en herkennen van problematiek op vakantieparken en hen handelingsperspectief te geven om hun parken aan te pakken. Doet u mee? Lees meer

Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatsen wijkgericht werken

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Shutterstock 519894901 kleiner lichter2 internal thumb small 1532507562

Yurps Food for Thought: Daadkracht dankzij data?

Is het gebruik van data voor jou een ver-van-mijn-bed-show? Kom dan naar Food for Thought op woensdag 9 oktober, exclusief voor leden van het Yurps-netwerk. Het Kadaster en Platform31 laten je zien hoe het gebruik van data jouw eigen leefomgeving mooier kan maken. Ook bespreken we de grenzen van de data-gedreven aanpak. Lees meer

Wooncongres 2019 internal thumb small 1561970552

TU Delft | Platform31 Wooncongres 2019

Toekomstbestendig wonen

De TU Delft en Platform31 organiseren op woensdag 4 december 2019 de tiende editie van het wooncongres. Het thema van dit jaar: Toekomstbestendig wonen. Lees meer

5 internal thumb small 1553098822

De rol van corporaties bij stedelijke transformatie

Welke mogelijkheden hebben corporaties onder de nieuwe Woningwet nog om een bijdrage te leveren aan binnenstedelijke transformatieprojecten? Kunnen corporaties nog steeds worden ingezet als startmotor voor gebiedsontwikkeling en welke instrumenten zijn er om afspraken te maken? Tijdens deze themasessies verkennen we de kansen en huidige mogelijkheden. Lees meer

Alex schroder nexus internal thumb small 1568213442

De Water-Energie-Voedsel-nexus in de stad

Water, energie en voedsel zijn cruciale componenten van duurzame ontwikkeling. Alleen in hun onderlinge samenhang kunnen we de toenemende druk op deze bronnen daadwerkelijk verminderen. Hoe kan op regionaal en lokaal niveau worden voorzien in de behoefte aan zoet water, voedsel en energie, zonder negatieve gevolgen voor mensen elders en toekomstige generaties? Lees meer

Alex schroder langer thuis internal thumb small 1557329359

Woonvarianten voor senioren

Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar hun leefomgeving en hun woning moeten daar wel geschikt voor zijn. Het aanbod van woonvormen voor senioren blijft sterk achter op de vraag. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Wilt u meer weten over deze regeling en bent u op zoek naar inspiratie? Meld u dan aan voor deze masterclass! Lees meer

Flexwonen internal thumb small 1560334089

Sturen op leefbaarheid: Anders toewijzen en flexwonen

Wijkprofessionals zien de druk op kwetsbare wijken toenemen. Hoe kunnen corporaties bij het toewijzen van woningen sturen op leefbaarheid? De bijeenkomst op 10 oktober biedt inzicht. Lees meer