Bijeenkomsten

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Cogreen amsterdam full 1525078919 internal thumb small 1532339320

Verduurzaming kwetsbare wijken

Dit najaar starten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit het experimentenprogramma Verduurzaming kwetsbare wijken waarin we ons richten op de sociale én milieutechnische verduurzaming van twaalf kwetsbare of afglijdende wijken in Nederland. Tijdens de startbijeenkomst werken we de opzet van het experimentenprogramma verder uit en inventariseren we de kennisbehoefte van de deelnemende steden. Lees meer

Overlast in de wijk internal thumb small 1536222826

Overlast in de wijk

Samenwerking in de wijk

Hoe vermindert u als corporatiemedewerker overlast van mensen met verward gedrag? In drie bijeenkomsten gaan we aan de hand van uw expertise, werkwijze en dilemma’s aan de slag met verschillende thema’s. Het thema van deze bijeenkomst: samenwerking tussen professionals en met wijkbewoners. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Leerkring Mobility Mentoring®

Derde verdiepingssessie

De derde verdiepingssessie van de Leerkring Mobility Mentoring® staat volledig in het teken van het uitwisselen van ervaringen. Meld u snel aan en ontdek hoe andere leden van het netwerk Mobility Mentoring® in de praktijk ervaren. Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Impact meten met het Impactpad: wat kan je er als gemeente mee?

Het Impactpad is een tool bedoeld om impact door ondernemers zichtbaar te maken op eenduidige wijze. Tijdens deze sessie maken we de balans op van een half jaar gebruik van de tool: Hoe meet je impact? Welke praktijkvoorbeelden zijn er al? Wat heb je er als gemeente aan? Lees meer

Map for 52.08138,4.323075|52.0704978,4.3006999|52.0944746,5.1223721|52.0907374,5.1214201|52.0891348,5.117821|52.0806942,5.1194019|52.1534469,5.3905706|52.0670253,4.3235235|51.4826537,5.2321687|52.0932167,5.1141075|52.155169,5.36725
Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 6 en 20 november, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Af top woningen boekel 1 internal thumb small 1532696569

Fabriekstour innovatieve woningproducenten

"Zien is geloven"

De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. Innovaties in de bouwsector kunnen behulpzaam zijn om de productie te versnellen. Het toepassen van vernieuwende productiewijzen en producten begint bij de bekendheid ervan. Daarom organiseert Aedes samen met enkele partners van de Vernieuwingsagenda (waaronder Bouwend Nederland, De Stroomversnelling, Uneto/VNI, NVB-bouw en Platform31) een fabrieks- en inspiratietour Lees meer

Stad land vervoer foto alex schroder internal thumb small 1540976358

Rondetafelgesprek bereikbaarheid tussen platteland en stad

Graag nodigen wij u uit voor het rondetafelgesprek ‘bereikbaarheid tussen platteland en stad’. In dit gesprek verkennen wij hoe alternatieve OV-oplossingen die hieraan bijdragen een grotere doelgroep kunnen aanspreken en welke uitdagingen hierbij bestaan. Lees meer

Overlast in de wijk internal thumb small 1536222826

Overlast in de wijk

Samenwerking in de wijk

Hoe vermindert u als corporatiemedewerker overlast van mensen met verward gedrag? In drie bijeenkomsten gaan we aan de hand van uw expertise, werkwijze en dilemma’s aan de slag met verschillende thema’s. Het thema van deze bijeenkomst: samenwerking tussen professionals en met wijkbewoners. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Leerkring Mobility Mentoring®

Derde verdiepingssessie

De derde verdiepingssessie van de Leerkring Mobility Mentoring® staat volledig in het teken van het uitwisselen van ervaringen. Meld u snel aan en ontdek hoe andere leden van het netwerk Mobility Mentoring® in de praktijk ervaren. Lees meer

Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatssessies wijkgericht werken

De gemeente aan zet

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid woningcorporaties

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Beschermingsbewind schulden internal thumb small 1519726319

Kennisbijeenkomsten beschermingsbewind

Het aantal mensen onder beschermingsbewind steeg de afgelopen jaren sterk. Gemeenten nemen vanuit de bijzondere bijstand voor een groot deel de kosten van beschermingsbewind op zich. Zij ervaren echter weinig grip op de instroom, uitstroom en kwaliteit van bewind. Platform31 organiseert daarom in samenwerking met de Hogeschool Utrecht twee bijeenkomsten, waarin we op zoek gaan naar concrete manieren om meer grip te krijgen op beschermingsbewind en te komen tot een beter passende dienstverlening. Lees meer

Cogreen amsterdam full 1525078919 internal thumb small 1532339320

Verduurzaming kwetsbare wijken

Dit najaar starten Platform31 en Nyenrode Business Universiteit het experimentenprogramma Verduurzaming kwetsbare wijken waarin we ons richten op de sociale én milieutechnische verduurzaming van twaalf kwetsbare of afglijdende wijken in Nederland. Tijdens de startbijeenkomst werken we de opzet van het experimentenprogramma verder uit en inventariseren we de kennisbehoefte van de deelnemende steden. Lees meer

Kerkrade  24  internal thumb small 1529332006

Intervisie verduurzaming corporatiewoningen

Bent u benieuwd hoe andere corporaties hun duurzaamheidsopgave vormgeven? Bespreekt u graag uw dilemma’s met vakgenoten? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst verduurzaming corporatiewoningen. Lees meer

Dmrwbfvxcaa fzn internal thumb small 1519228734

Yurps Competentieworkshop

Projectmanagement

YURPS organiseert in samenwerking met Procap een workshop projectmanagement in Utrecht. Op 10 december leer je efficiënter en effectiever om te gaan met projecten. Heb jij behoefte aan hulp en inspiratie bij het managen van je projecten? Meld je dan nu aan! Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Impact meten met het Impactpad: wat kan je er als gemeente mee?

Het Impactpad is een tool bedoeld om impact door ondernemers zichtbaar te maken op eenduidige wijze. Tijdens deze sessie maken we de balans op van een half jaar gebruik van de tool: Hoe meet je impact? Welke praktijkvoorbeelden zijn er al? Wat heb je er als gemeente aan? Lees meer

Verdus 300 internal thumb small 1536135853

VerDuS-congres

Overal in Nederland zijn stedelijke regio’s aan de slag met transitie en transformatie ingegeven door opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Hoe kan gezamenlijke kennisontwikkeling hierbij helpen? Dat is de centrale vraag voor/tijdens het VerDuS-congres op donderdag 29 november 2018. Lees meer

Wooncongres 2018 internal thumb small 1529320285

OTB | Platform31 Wooncongres 2018

(ver)Dringen op de woningmarkt

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op dinsdag 4 december 2018 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: (ver)Dringen op de woningmarkt. Lees meer

Rijswijk buiten energiesprong 1 internal thumb small 1534755782

Energietransitie 3.0

Organisatie en competenties voor de volgende stap

We staan voor een nieuwe stap in de energietransitie. Na een fase van agendering, verkenning en pilotprojecten krijgt de transitie inmiddels ook bredere bestuurlijke en programmatische aandacht. De uitdaging is nu het geheel zo in te richten dat we de transitie daadwerkelijk kunnen uitbouwen en opschalen. Het is immers hoog tijd voor klinkende resultaten. Maar wat is er nodig voor Energietransitie 3.0? En hoe realiseren we klinkende resultaten? Op dit werkseminar gaan we hierover in gesprek en vinden we samen antwoorden voor de volgende stap. Lees meer

Leister igge 2 internal thumb small 1537947907

Community of Practice: Versnelde verduurzaming schoolgebouwen

Gemeenten gezocht!

Voor een succesvolle verduurzaming van schoolgebouwen is een goede samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen essentieel. Maar hoe kunt u als gemeente schoolbesturen ondersteunen bij de verduurzamingsopgave? De Community of Practice (CoP) Versnelde verduurzaming schoolgebouwen voor gemeenten biedt inzicht. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

Koppeling tussen omgevingsplan en programma

Studiemiddag Op dezelfde leest

De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten. Van deze instrumenten is het programma nog het meest onderbelicht. Dit instrument biedt vele nieuwe kansen rondom flexibiliteit en de inzet van bestuurlijke afwegingsruimte, wat in het huidige bestel nog niet mogelijk is. Tijdens de studiemiddag op donderdag 6 december 2018 behandelen we de onderlinge relatie tussen het omgevingsplan en het programma. Daarbij gaan we ook in op de relatie met beleidsregels. Lees meer

Stedelijketransformatie internal thumb small 1541669415

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Save the date!

Op het tweede jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we samen aan de slag met het verbinden van opgaven en trajecten die lopen op het gebied van stedelijke transformatie. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe. Lees meer