Bijeenkomsten

Piazza eindhoven internal thumb small 1513086023

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Om binnenstadsprofessionals hierbij te helpen organiseren Platform31 en Platform Binnenstadsmanagement een vierdaagse cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Inkoop bij sociaal ondernemers

Jaarlijks kopen alle Nederlandse gemeenten samen voor 41 miljard euro in. Daar liggen kansen voor (decentrale) overheden om maatschappelijk aan te besteden en haar aandeel inkoop bij sociale ondernemers te vergroten. Tijdens deze sessie wordt specifiek aandacht besteed aan de mogelijkheden van artikel AW 2.82 en laten we u zien op welke manier u als gemeente nog meer maatschappelijk kunt aanbesteden. Lees meer

Shutterstock 519894901 kleiner lichter2 internal thumb small 1532507562

De nieuwe binnenstad: trend- en scenarioworkshop

Hoe maakt u uw binnenstad toekomstbestendig? Op 16 oktober kijken we aan de hand van trends en scenario’s vooruit naar de binnenstad van de toekomst en verkennen we hoe u hier als gemeente op in kunt spelen. Lees meer

Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1531148006

De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 29 oktober in de Wagenwerkplaats in Amersfoort. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Lees meer

Map for 52.0704978,4.3006999|52.08138,4.323075|52.1561113,5.3878266|52.0907374,5.1214201|52.0944746,5.1223721|53.2251938,6.5677544|52.0891348,5.117821|52.1534469,5.3905706|52.0670253,4.3235235|51.6612907,5.6185352|52.0932167,5.1141075
Mkba info internal thumb small 1520870865

Basiscursus maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Lees meer

Piazza eindhoven internal thumb small 1513086023

Cursus Samenwerken in de binnenstad

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Om binnenstadsprofessionals hierbij te helpen organiseren Platform31 en Platform Binnenstadsmanagement een vierdaagse cursus Samenwerken in de binnenstad. Lees meer

Mkba info internal thumb small 1520870865

MKBA gevorderdencursus

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten. Tijdens de gevorderdencursus MKBA, op 6 en 20 november, krijgt u een diepgaand inzicht in de methodiek. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Studiedag Gezond in...

Landelijke studiedag GIDS/Gezond in...

De studiedag staat in het teken van de kracht van slimme koppelingen; zoals tussen de aanpak van gezondheid en schulden en tussen gezondheid en de nieuwe Omgevingswet. Ook gaan we in op monitoring & evaluatie en nemen we u mee in een aantal minder bekende thema's die de lokale aanpak kunnen verbreden en verdiepen. Lees meer

Logo gezondin internal thumb small 1520873915

Tweede leerkring armoede en gezondheid

Preventieve aanpak van armoede, schulden en gezondheid

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. We zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken. Lees meer

Handtekeningbeelddvds binnenstad 336x280 internal thumb small 1531148006

De Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau: dat is de Dag van de Stad, op maandag 29 oktober in de Wagenwerkplaats in Amersfoort. De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Lees meer

Maarten hoorn internal thumb small 1530026973

Inspiratiebijeenkomst gezondheid in de Omgevingswet

Tijdens de inspiratiebijeenkomst gezondheid in de Omgevingswet leert u over drie strategieën voor het maken van de verbinding tussen gezondheid en ruimte en gaat u aan de slag met de nieuwe participatietool De Leefplekmeter. Laat u inspireren door koplopergemeenten Zwolle en Groningen en denk mee over hun cases uit de praktijk. Lees meer

Station rotterdam centraal trap internal thumb small 1520873360

Tweedaagse leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. De leerkring gezondheid en ruimte speelt hierop in. Lees meer

Werkplaatssessies internal thumb small 1530188600

Werkplaatssessies wijkgericht werken

De gemeente aan zet

Wijkgericht werken is voor veel gemeenten de nieuwe realiteit. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? De werkplaatssessies wijkgericht werken bieden inzicht. Lees meer

Dsc 8750 internal thumb small 1507198172

Inkoop bij sociaal ondernemers

Jaarlijks kopen alle Nederlandse gemeenten samen voor 41 miljard euro in. Daar liggen kansen voor (decentrale) overheden om maatschappelijk aan te besteden en haar aandeel inkoop bij sociale ondernemers te vergroten. Tijdens deze sessie wordt specifiek aandacht besteed aan de mogelijkheden van artikel AW 2.82 en laten we u zien op welke manier u als gemeente nog meer maatschappelijk kunt aanbesteden. Lees meer

Dsc 2101 ovv alex schroder internal thumb small 1519218828

Leerkring Mobility Mentoring®

Derde verdiepingssessie

De derde verdiepingssessie van de Leerkring Mobility Mentoring® staat volledig in het teken van het uitwisselen van ervaringen. Meld u snel aan en ontdek hoe andere leden van het netwerk Mobility Mentoring® in de praktijk ervaren. Lees meer

Intervisie 1.png internal thumb small 1519030380

Intervisie huurbeleid: huurachterstanden

Benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de Intervisiebijeenkomst huurbeleid. Lees meer

Shutterstock 519894901 kleiner lichter2 internal thumb small 1532507562

De nieuwe binnenstad: trend- en scenarioworkshop

Hoe maakt u uw binnenstad toekomstbestendig? Op 16 oktober kijken we aan de hand van trends en scenario’s vooruit naar de binnenstad van de toekomst en verkennen we hoe u hier als gemeente op in kunt spelen. Lees meer

Overlast in de wijk internal thumb small 1536222826

Overlast in de wijk

Preventieve aanpakken van corporaties

Hoe verminder je overlast van mensen met verward gedrag in je wooncomplex/buurt? Nog beter: hoe kun je problemen voorkomen en bijdragen aan een zachte landing in de wijk van huurders met psychische kwetsbaarheden? Preventie van overlast is een mooi streven, maar hoe geef je dit vorm? Wij nodigen u als corporatie, samen met uw samenwerkingspartners, uit om aan ons denktank- en leertraject deel te nemen. Lees meer

Hh 5703316 internal thumb small 1529583164

Landelijk congres ‘Vooruit met de wijk!’

De wijk staat weer volop in de schijnwerpers. Opgaven zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en de transformaties in het sociaal domein spelen zich af in onze wijken. Dat vraagt om innovatieve aanpakken. Het landelijke congres Vooruit met de wijk! biedt inspiratie voor succesvolle wijkvernieuwing. Lees meer

Luchtsingel rotterdam internal thumb small 1536741717

Yurps excursie

Hoe stadsinitiatief de Luchtsingel een vergeten gebied weer op de kaart zette

Heb jij ook altijd al meer willen weten van die herkenbare gele Luchtsingel in Rotterdam? Dat kan op 10 oktober met Yurps! Ga mee op excursie en ontdek hoe je een vergeten gebied aanpakt en tegelijkertijd startups en creatievelingen een kans biedt. Meld je snel aan! Lees meer

Verdus 300 internal thumb small 1536135853

VerDuS-congres

Overal in Nederland zijn stedelijke regio’s aan de slag met transitie en transformatie ingegeven door opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. Hoe kan gezamenlijke kennisontwikkeling hierbij helpen? Dat is de centrale vraag voor/tijdens het VerDuS-congres op donderdag 29 november 2018. Lees meer

Wooncongres 2018 internal thumb small 1529320285

OTB | Platform31 Wooncongres 2018

(ver)Dringen op de woningmarkt

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op dinsdag 4 december 2018 het jaarlijkse wooncongres. Het thema van deze editie is: (ver)Dringen op de woningmarkt. Lees meer

Woonzorg internal thumb small 1520874646

Wat werkt in … nabuurschap en zo lang mogelijk thuis in de wijk

Hoe kun je als corporatie bijdragen aan samenredzaamheid en nabuurschap in de wijk? Tijdens de bijeenkomst van de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk staat deze vraag centraal. Lees meer

Omgevingsvisies.thumb internal thumb small 1520873907

De relatie tussen het omgevingsplan en het instrument programma

Studiemiddag Op Dezelfde Leest

De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten. Van deze instrumenten is het programma nog het meest onderbelicht. Dit instrument biedt vele nieuwe kansen rondom flexibiliteit en de inzet van bestuurlijke afwegingsruimte, wat in het huidige bestel nog niet mogelijk is. Tijdens de studiemiddag op donderdag 6 december 2018 behandelen we de onderlinge relatie tussen het omgevingsplan en het programma. Daarbij gaan we ook in op de relatie met beleidsregels. Lees meer