Zet de huurder centraal bij aanpak schulden

1. Het voorkomen en signaleren van huurachterstand
Donderdag 14 april 2022, 13:30 – 15:00

2. Oplossingen en maatwerk voor de huurder
Woensdag 18 mei 2022, 10:30 – 12:00

3. Lange termijn preventie en samenwerken
Maandag 20 juni 2022, 13:00 – 14:30

Met een persoonlijke benadering zet je de huurder centraal bij de aanpak van schulden en dreigende betalingsachterstanden. Wil je leren over succesvolle aanpakken met zo’n persoonlijke benadering? Meld je dan aan voor een serie kennissessies met goede voorbeelden en praktische handvatten! We organiseren deze sessies samen met Aedes.

Prettig wonen en geen zorgen hebben over de betaling van de huur is voor een deel van de bewoners van sociale huurwoningen niet vanzelfsprekend. Langdurig rondkomen met weinig geld beïnvloedt het gedrag en welzijn van mensen. Dit kan ook invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Corporatiemedewerkers, zoals de professionals in de wijk, ondervinden dat dagelijks. Steeds meer woningcorporaties richten zich dan ook op een goede begeleiding van huurders met (dreigende) betalingsachterstanden. Het vroegtijdig signaleren en oppakken van (het risico op) huurachterstand brengt vaak meer problemen aan het licht.

Voor wie?

De webinars zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers en collega’s die in direct contact staan met huurders, zoals (wijk)beheerders, woonconsulenten of rondom huurincasso. Elke sessie heeft een ander thema. Je kunt je aanmelden voor 1 of meerdere sessies. Alleen medewerkers die werkzaam zijn bij Aedes-leden kunnen deelnemen.

Drie webinars

Aedes en Platform31 organiseren in het voorjaar van 2022 een serie van drie webinars. Met praktijkvoorbeelden en een onderlinge dialoog gaan we aan de slag met interventies rondom het voorkomen van huurachterstanden, het bieden van maatwerk en lange termijnpreventie. Allemaal vanuit het perspectief: wat is nodig om de huurder te helpen.

1. Het voorkomen en signaleren van huurachterstand
Donderdag 14 april 2022, 13:30 – 15:00
Hoe help je de huurder bij het voorkomen en (vroeg)signaleren van huurachterstand? Hoe werkt het, ook in samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en nutsbedrijven? We gaan met elkaar in gesprek over maatwerk bij betalingsregelingen aan de hand van succesvolle voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer en meld je aan voor donderdag 14 april 2022

2. Oplossingen en maatwerk voor de huurder
Woensdag 18 mei 2022, 10:30 – 12:00
Wie zijn de ‘ogen en oren’ in de wijk, en welke rol kunnen deze professionals spelen bij het voorkomen van huurachterstanden? Wat zijn daarbij goede voorbeelden uit het land? Centraal staat de rol van de corporatie bij de ‘waakvlamfunctie’ in de wijk (de vinger aan de pols). Maar ook: hoe maak je het grotere vraagstuk over (financiële) problemen bij de huurder bespreekbaar.

Lees meer en meld je aan voor woensdag 18 mei 2022

3. Lange termijn preventie en samenwerken
Maandag 20 juni 2022, 13:00 – 14:30
Hoe zorg je voor en met de huurder voor preventie op lange termijn? Wat kan de corporatie hierbij doen vanuit haar rol, en hoe werk je daarbij samen met andere maatschappelijke partners? Het gezamenlijk creëren van een sociaal vangnet, en het accepteren van hulp door de huurder staat centraal tijdens de derde kennissessie. Maar ook: hoe ga je als corporatie om met de gevolgen van bijvoorbeeld energiearmoede en hoe bespreek je mogelijkheden als de Voorzieningenwijzer.

Lees meer en meld je aan voor maandag 20 juni 2022

4. Workshop Corporatiedag
De reeks van webinars sluiten we af met een workshop op de corporatiedag van Aedes op 11 oktober 2022. Wat hebben we geleerd, welke lessen en interventies zijn er om de huurder te helpen? Je ontvangt een interventiepalet dat inzet op voorkomen, (vroeg)signaleren en verhelpen.

Aanmelden voor de corporatiedag is nog niet mogelijk.


Map for Online

Zet de huurder centraal bij aanpak schulden

Aedes en Platform31 organiseren een serie van 3 webinars. Met praktijkvoorbeelden en dialoog gaan we aan de slag met interventies rondom het voorkomen van huurachterstanden, het bieden van maatwerk en lange termijnpreventie. Lees meer

1. Het voorkomen en signaleren van huurachterstand
Donderdag 14 april 2022, 13:30 – 15:00
Lees meer en meld je aan

2. Oplossingen en maatwerk voor de huurder
Woensdag 18 mei 2022, 10:30 – 12:00
Lees meer en meld je aan

3. Lange termijn preventie en samenwerken
Maandag 20 juni 2022, 13:00 – 14:30
Lees meer en meld je aan