Woonzorgvormen: aanpak in de praktijk

Werkt u aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonzorgvisie? Doe mee aan de reeks van drie online bijeenkomsten om van visie naar uitvoering te komen.

Wat gaan we doen?

Toekomstbestendig wonen met welzijn en zorg. Hoe realiseert u dat? De basis is de woonzorgvisie. Bedoeld om een groeiende groep ouderen en mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Grond en vastgoed voor wooninnovaties zijn schaars; niet alles kan, welke keuzen maakt u? Dit traject omvat drie online bijeenkomsten waarbij aan de hand van praktijkthema’s – woningbouwprogrammering en innovatieve woonvormen, ruimte en financiering – we met u de uitvoering van uw woonzorgvisie willen versnellen.

Thema’s online bijeenkomsten

Iedere bijeenkomst staat een thema centraal. We gaan we in op cases, vraagstukken en oplossingen van deelnemers:

  1. Woningbouwprogrammering wonen-welzijn-zorg: Hoe komt u tot afspraken over (innovatieve) woonvormen en welke rol kunnen burgerinitiatieven hierin spelen?
  2. Ruimte: Hoe vindt en bestemt u locaties voor woonzorginitiatieven of geeft u randvoorwaarden mee?
  3. Financiering: Wat zijn sluitende businesscases, welke financieringsvormen zijn er en welke rol kan de gemeente daarin spelen?

Voor wie?

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenten. Elke gemeente kan twee deelnemers aanmelden: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal domein/zorg en/of een opgavetrekker wonen/zorg. Afhankelijk van het te bespreken onderwerp kan een specialist aansluiten (bijvoorbeeld de beleidsadviseur grondbeleid).

Kosten

500 euro voor twee deelnemers per gemeente (voor 3 bijeenkomsten).

Meer informatie en aanmelden

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met:

Heeft u praktische vragen of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan contact op met:

Map for

Woonzorgvormen: aanpak in de praktijk

Werkt u aan het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke woonzorgvisie? Doe mee aan de reeks van drie online bijeenkomsten om van visie naar uitvoering te komen. Lees meer

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomstenreeks? Neem dan contact op met: