Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving: inclusieve buurten, belang van ontmoeten en nieuwe vormen van collectiviteit

Project Together!

Vanuit de Langer Thuis-programma’s Woonvarianten voor senioren en Langer thuis in de inclusieve wijk is met kenniscommunity’s van burgerinitiatieven, professionals en senioren vraaggericht gekeken wat nodig is om in te spelen op langer thuis in een vergrijzende samenleving.

Aan de hand van trends zijn bouwstenen van een inclusieve wijk en buurt ontwikkeld. De behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren, het thema gemeenschap, ontmoeten en collectiviteit kwam naar voren. Er zijn verschillende kennisproducten ontwikkeld.

De inspiratiesessie biedt ruimte om met een gemêleerd gezelschap over deze trends, ontwikkelingen en gerealiseerde voorbeelden in discussie te gaan, inhoud uit te dragen en vragen te beantwoorden.

Het programma is opgebouwd in verschillende blokken van ongeveer 20 minuten: een presentatie, vraaggesprek, Mentimeter-sessie en discussie met sprekers.

Gastsprekers:

 • Ianthe Mantingh, Zijdekwartier Architecten — auteur van ‘Ontwerp voor ontmoeten: Hoe de gebouwde omgeving kan uitnodigen tot contact’
  Voor het langer thuis wonen in de eigen wijk zijn een geschikte woning, voorzieningen in de buurt en een prettige sociale en fysieke leefomgeving nodig. Door ruimte te geven aan ontmoeting bouwen mensen een netwerk op van buren en buurtgenoten die elkaar informeel kunnen steunen. Ingrepen in de ruimtelijke omgeving dragen bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Maar waar moeten we op letten bij het inrichten van onze buurten en dorpen met onze vergrijsde toekomst in het achterhoofd? In de publicatie verkennen we de betekenis van het ontwerp van gebouwen en woonomgevingen voor de zelfredzaamheid van mensen.
 • Gert Jan Hagen, Springco — auteur van ‘Woonprofielen voor senioren’
  Wat zijn woonwensen van senioren en welke vastgoedconcepten horen daarbij? Vanuit de wens om de verborgen woonwensen van senioren naar boven te halen is een data-analyse uitgevoerd op beschikbare data van 22.500 senioren in Zuid-Holland. Springco herleidde 10 woonprofielen uit de wensen van deze groep en vertaalde deze door naar vastgoedconcepten.
 • Droom durf doe! – Terry van der Heide, Centrum Groepswonen Den Haag
  Welke innovatieve woongroepen en collectieve woonvormen moeten er de komende jaren ontwikkeld worden? Wat zijn de kansen en de risico’s? Hoe is de belangstelling bij professionals en Haagse burgers? Terry van der Heide, directeur van Centrum Groepswonen Den Haag heeft een advies opgesteld en een beknopte handleiding gemaakt om innovatieve woonvormen te realiseren op basis van een onderbouwend veldonderzoek.
 • Stadsveteranen – Lars Drijvers, AM
  Compact wonen met gedeelde faciliteiten, dat is de toekomst van seniorenhuisvesting in Amsterdam en andere grote steden. Woningcorporatie Woonzorg Nederland, gebiedsontwikkelaar AM en architectenbureau Heren 5 ontwikkelen samen een woongebouw in het Amstelkwartier met ruim 100 sociale huurwoningen voor ‘stadsveteranen’: vitale stedelijke 60-plussers. Nederland raakt dichter bevolkt, diverser en grijzer. AM speelt hierop in met verschillende woon(zorg)concepten. Voor verschillende doelgroepen ontwikkelingen zij concepten zoals verzorgingshuizen nieuwe stijl, hofjeswoningen en stadsveteranen. Op basis van een woonwensenonderzoek onder senioren, herleidde Heren 5 vier ontwerpprincipes voor het woonconcept Stadsveteranen: vitaal, stads, betaalbaar en samen.

Aanmelden?

Deze inspiratiesessie maakt onderdeel uit van het programma van Project Together!
Meld je aan via de website

Map for

Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving: inclusieve buurten, belang van ontmoeten en nieuwe vormen van collectiviteit

Project Together!

Tijdens deze inspiratiesessie spreekt een gemêleerd gezelschap over de behoefte aan nieuwe woonvormen voor senioren. We gaan in discussie over trends, ontwikkelingen en gerealiseerde voorbeelden. Lees meer