Woonvarianten voor senioren

Werken aan leefbare wijken

Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Dit brengt een urgente opgave met zich mee: er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. In deze bijeenkomst staan we stil bij de woonwensen van senioren en wat die kunnen betekenen voor hoe corporaties passende woonruimte aanbieden aan deze doelgroep.

Juist in wijken waar relatief veel senioren en/of kwetsbare mensen wonen, is extra aandacht nodig voor het elkaar ontmoeten en het creëren van een buurtje voor iedereen. Hoe doe je dat? Platform31 bracht van senioren in kaart welke woontypen zij wensen (10 woonprofielen) en welke woonomgeving daarbij past.

Vragen die tijdens de bijeenkomst worden beantwoord

  • Wat zijn de woonwensen van senioren en welke woonvormen passen daarbij?
  • Hoe zorg je voor een woonomgeving waarin senioren en andere bewoners elkaar ontmoeten en prettig samenwonen?
  • Hoe kun je senioren tijdig laten nadenken over zelfredzaamheid, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen?

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos, niet-partners betalen per persoon 125 euro (excl. btw).

Inlezen

Je kunt de volgende links bekijken om je alvast te verdiepen in het onderwerp:

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (werkenaanleefbarewijken.nl). Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Woonvarianten voor senioren

Werken aan leefbare wijken

Het aantal senioren in Nederland stijgt en zij wonen langer zelfstandig thuis. Daardoor is er veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. We staan stil bij de woonwensen van deze doelgroep, welke woonomgeving daarbij past en hoe corporaties passende woonruimte kunnen aanbieden. Lees meer