Woonvarianten voor senioren

Vanwege de grote belangstelling organiseren we een tweede editie van deze masterclass in het najaar. Abonneer u op onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven.

Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar hun leefomgeving en hun woning moeten daar wel geschikt voor zijn. Het aanbod van woonvormen voor senioren blijft sterk achter op de vraag. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Burgerinitiatieven en sociaal ondernemers kunnen met behulp van deze financiële regeling een woonzorginitiatief ontwikkelen en verwerven of bouwen. Wilt u meer weten over deze regeling en bent u op zoek naar inspiratie? Meld u dan aan voor deze masterclass!

Wat gaan we doen?

Laat u tijdens deze masterclass inspireren door een mooi voorbeeld van een innovatieve woonvorm voor senioren: het Knarrenhof. Initiatiefnemer Peter Prak geeft u een kijkje in de keuken en vertelt u meer over het concept. Ook komt u alles te weten over de mogelijkheden van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Frank van der Voort van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is nauw betrokken bij deze regeling en legt uit hoe u hier gebruik van kunt maken. Uiteraard krijgt u volop ruimte om uw prangende vragen te stellen.

Voor wie?

De masterclass is interessant voor (potentiële) initiatiefnemers van woonvormen voor senioren, met name sociaal ondernemers, bewonersinitiatieven en burgers.

Meer weten?

Heeft u vragen over de masterclass? Neem dan contact op met:

Barbara van Straaten

Barbara van Straaten

Projectleider

06 28 44 52 04

Map for Wijkboerderij De Eemhoeve, Eemlaan 25, 8032 EB Zwolle
Alex schroder langer thuis internal thumb small 1557329359

Woonvarianten voor senioren

Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar hun leefomgeving en hun woning moeten daar wel geschikt voor zijn. Het aanbod van woonvormen voor senioren blijft sterk achter op de vraag. Om die reden heeft het Rijk in april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven geroepen. Wilt u meer weten over deze regeling en bent u op zoek naar inspiratie? Meld u dan aan voor deze masterclass! Lees meer

Wilt u deelnemen aan deze masterclass? Neem dan contact op met: