Wikken & Wegen in de Wijk – het strategennetwerk van en voor woningcorporaties

Na de zomer start de volgende editie van het strategennetwerk Wikken & Wegen voor woningcorporatiepartners van Platform31, dit keer gewijd aan afwegingsvraagstukken rond leefbare wijken en wijkaanpak. Doet u ook mee? De zorgen over de toenemende stapeling van problematieken in specifieke wijken zijn terug van weggeweest.

Met de lancering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, is de landelijke aandacht terug voor de leefbaarheid in kwetsbare wijken. In dit nationaal programma doet het Rijk een beroep op woningcorporaties om in het fysieks én sociale domein bij te dragen aan de brede wijkaanpak, zowel binnen de 20 focusgebieden als in andere kwetsbare wijken. Voor woningcorporaties is er wettelijk en financieel weer steeds meer ruimte om deze bijdrage te kunnen leveren. Maar hoe maak je binnen deze ruimte de juiste keuzes? Hoe zorg je dat je missie, je maatschappelijke doelstellingen, het woongenot van bewoners en de leefbaarheid in jouw wijken voldoende betrokken worden in de te maken afwegingen? En dat je niet verdwaalt in de complexe samenwerkingsvraagstukken? Tijdens de bijeenkomsten van ‘Wikken & Wegen in de Wijk’ bespreken we afwegingen die je als corporatiestrateeg moet organiseren in de wijk, we onderzoeken afwegingsinstrumenten en bouwen indien gewenst aan nieuwe hulpmiddelen.

Het zal de komende jaren in kwetsbare wijken steeds vaker gaan over projecten en investeringen die anders zijn: eenmalig, vernieuwend, gemaakt in coproductie en met nog onzekere uitkomsten. Afwegingskaders uit het verleden bieden onvoldoende houvast, zorgen voor uitkomsten waar je het eigenlijk niet mee eens bent, of zijn gewoon nog niet opgesteld. Voordat je het weet zit je in allerlei discussies, intern en extern. Daarom is het zaak dat corporaties investeren in hun vermogen om goede afwegingen te maken. Afwegingen die uitlegbaar zijn en die – als het even kan – ook al voor draagvlak voor de uitvoering zorgen.

Wat gaan we doen?

Platform31 gaat in 2022 met ‘corporatiestrategen’ (mensen die beleidsmatig in verschillende rollen met afwegen bezig zijn) aan de slag om samen meer grip te krijgen op goede afwegingen in de wijk. We nodigen corporatiepartners van Platform31 uit om mee te doen in dit besloten netwerk.

We bespreken in vier werksessies uw afwegingsvraagstukken. Deze editie nemen we de wijkaanpak als vertrekpunt. We zullen contact opnemen met de geïnteresseerden die zich hebben aangemeld om de behoefte in beeld te krijgen. Na de zomer zullen we vier keer samenkomen om te wikken en te wegen.

Het gaat om de volgende momenten:

  • 15 september, 12:00-17:00 uur
  • 13 oktober, 12:00-17:00 uur
  • 10 november, 12:00-17:00 uur
  • 8 december, 12:00-17:00 uur

Startbijeenkomst

De eerste sessie op 15 september start met een informele kennismaking onder het genot van een lunch. Vervolgens licht Ruben Simsom (Stadgenoot) samen met Jochum Deuten aan de hand van een uitgewerkte afwegingscasus de belangrijkste lessen uit de vorige editie van Wikken en Wegen toe. Enerzijds wil Stadgenoot voldoende kwetsbare bewoners huisvesten en anderzijds wil ze de leefbaarheid van diverse complexen op peil houden. Die twee doelen bijten elkaar regelmatig. Hoe maak je in dat spanningsveld de juiste keuzen? Welke soorten afwegingen moeten doorlopend gemaakt worden en hoe beleg je deze vervolgens met samenhang in de organisatie?

Verder bespreken we natuurlijk de behoeften van de groep om het verdere programma in te kunnen richten. Deelnemers kunnen direct een aantal afwegingsvraagstukken voorleggen. Ook verkennen we in deze startbijeenkomst de bruikbaarheid én de lastigheid van de wijkfocus in het maken van afwegingen voor woningcorporaties.

Interesse om deel te nemen aan het kennisprogramma en de werksessies?

Neem contact op met: Astrid van Egmond: astrid.vanegmond@platform31.nl

Map for

Wikken & Wegen in de Wijk – het strategennetwerk van en voor woningcorporaties

Na de zomer start de volgende editie van het strategennetwerk Wikken & Wegen voor woningcorporatiepartners van Platform31, dit keer gewijd aan afwegingsvraagstukken rond leefbare wijken en wijkaanpak. Doet u ook mee? Lees meer

Interesse om deel te nemen aan het kennisprogramma en de werksessies?

Neem contact op met: Astrid van Egmond: astrid.vanegmond@platform31.nl