Wijkprofessional en de buurtagenda

Werken aan leefbare wijken

Wilt u als wijkprofessional leren om de kwaliteiten, kansen en problemen uit de wijken beter in beeld te brengen? Neem dan deel aan deze online bijeenkomst. We gaan het hebben over wijkprofielen en buurtagenda’s, die in steeds meer gemeenten worden gebruikt om een visie te ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken. We belichten een (of meer) praktijkvoorbeeld(en), behandelen de bouwstenen voor het maken van een buurtagenda en gaan zelf ook aan de slag met de bouwstenen. Daarmee bieden we praktische handvatten voor de wijkprofessional bij het opstellen van een buurtagenda.

In steeds meer gemeenten wordt aan de hand van wijkprofielen en buurtagenda’s gewerkt om een visie te ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken. Gemeenten gebruiken vaak statistische gegevens om inzicht te krijgen in wat er speelt in wijken. Bewoners weten als geen ander wat er leeft in hun buurt. Om de kwaliteiten, kansen en problemen uit de wijken beter in beeld brengen hebben we zowel de kennis en informatie uit de ‘systeemwereld’ als ‘leefwereld’ nodig.

Werelden verbinden in één buurtagenda

Maar hoe verbind je deze twee werelden om tot een gedragen buurtagenda te komen? Hoe krijg je goed en snel zicht op kwaliteiten, kansen, knelpunten en problemen? Welke methoden en instrumenten kun je inzetten om wijken en buurten in kaart te brengen? En hoe vertaal je dat in een wijkagenda waarin zowel beleidsmakers, wijkprofessionals als bewoners hun dromen en ambities herkennen? Hoe kun je als wijkprofessional deze twee werelden verbinden? Welke rol speel je daarbij als corporatieprofessional?

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, is ervoor gekozen om het programma in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er dan globaal als volgt uit:

10:30-12:00                     Ochtenddeel ‘De bouwstenen voor het maken van een buurtagenda’ (door Platform31) en een voorbeeld uit de praktijk
12:00-13:00 Lunchpauze op eigen gelegenheid
13:00-14:30 Middagdeel ‘Zelf aan de slag met de bouwstenen of met praktijkcases’


LET OP: bij aanmelding gaan we ervan uit dat wordt deelgenomen aan zowel het ochtend- als middagdeel. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Locatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos, niet-partners betalen per persoon € 125,00 (excl. btw).

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (www.werkenaanleefbarewijken.nl). Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Wijkprofessional en de buurtagenda

Werken aan leefbare wijken

In steeds meer gemeenten wordt aan de hand van wijkprofielen en buurtagenda’s gewerkt om een visie te ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken. In deze themasessie staan we stil bij wat een wijk-/buurtagenda is, belichten we praktijkvoorbeelden en bieden we praktische handvatten voor de wijkprofessional bij het opstellen van een buurtagenda. Lees meer

Meld u vóór 22 april aan middels onderstaand formulier.